Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YYA6.101 YARATICI YAZMA ÇALIŞMALARI 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, öğrencilerin yaratıcı yazarlık kavramı ile ilgili kuramsal kaynakları okumaları, değerlendirmeleri ve uygulama yapmalarını sağlayarak, öğrencilere yaratıcı yazma becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Bu ders kapsamında, yaratıcı yazarlık, yaratıcı yazma kavramları, ilgili kuramsal kaynakları okuma ve tartışma, yaratıcı yazma çalışmaları ele alınır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : BAYSAL, J., İPŞİROĞLU, N., İPŞİROĞLU, Z., OZİL, Ş., (1991). Yazma Uğraşı, Cem Yayınevi. BRANDE, D. (2001). Yazar Olmak, (Çeviren: Mustafa Yıldırım), İstanbul: Ötüken Neşriyat. ÖZDEMİR, E., BİNYAZAR, A. (1998). Yazma Öğretimi-Yazma Sanatı, İstanbul: Papirüs Yayınları. GUITTION, Jean (2011). Düşünme Sanatı, Elips kitapları. STEPHEN, May (2012) . Yaratıcı Yazarlık, Optimist yay. GÜMÜŞ, Semih (2014), Yazar Olabilir miyim?, Notos yay. BOLAT, Salih (2006), Öykü Yazma Teknikleri, Varlık yay. AKTAŞ Şerif; Gündüz, Osman (2002): Yazılı ve Sözlü Anlatım, Ankara: Akçağ yay.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Anlatım, Drama, Deneysel Yöntemler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Seçil Dumantepe
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Arş. Gör. Mustafa TEMİZSU
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Yaratıcı yazarlık ve yaratıcı yazma kavramlarını öğrenir.
  • 2 Yaratıcı yazarlıkla ilgili kuramsal kaynakları bilir ve değerlendirir.
  • 3 Düşünce ve duygularını doğru ve etkili bir şekilde metne aktarma becerilerini geliştirir.
  • 4 Anlatım biçimleri ve türleri hakkında bilgi sahibi olur.
  • 5 Yaratıcı yazma tekniklerini öğrenir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin amacı ve içeriği hakkında bilgi
2.Hafta *Yaratıcı yazarlık ve yaratıcı yazma
3.Hafta *Okuma sanatı
4.Hafta *Düşünme sanatı
5.Hafta *Resim ve kompozisyon: Biçim ve içerik ilişkisi
6.Hafta *Yazı yazmada ilk adımlar: Planlama İfade ve üslup araçları
7.Hafta *fade ve üslup araçları
8.Hafta *Vize Sınavı
9.Hafta *Yaratıcı yazma teknikleri
10.Hafta *Anlatım biçimleri ve türleri
11.Hafta *Betimleyici, ispatlayıcı metin yazma çalışmaları
12.Hafta *Öykü yazmada ipuçları
13.Hafta *Öykü, deneme, şiir vb. yazma çalışmaları
14.Hafta * Öykü, deneme, şiir vb. yazma çalışmaları
15.Hafta *Öykü, deneme, şiir vb. yazma çalışmaları

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Ödev 1 15,00 15,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 5,00 70,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 5,00 70,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 233,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 8
AKTS : 8,00