Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
PSI132* PSİKOLOJİYE GİRİŞ II 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, psikoloji biliminin temel kavramlarını, tarihsel sürecinde yer alan önemli kuramcılarını ve psikolojinin alt alanlarının temel araştırma konularını öğrencilere tanıtmaktır.
Dersin İçeriği : Zeka kavramı ve ölçümü, yaşam boyu gelişim, güdüler ve duygular, stres ve sağlık psikolojisi, kişilik ve kişilik kuramları, anormal psikolojisi, psikoterapi alanındaki başlıca ekoller, sosyal psikolojinin temel çalışma konuları
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Gerrig, R.J. & Zimbardo, P.G. (2014). Psikoloji ve Yaşam, Nobel Akademik Yayıncılık.<br />Morris, C.G.(1996). Psikolojiyi Anlamak, Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze anlatım, tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Smith, E.E., Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. & Loftus, G.R. (2014). Psikolojiye Giriş, Arkadaş Yayınevi.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Emine Sevinç Tok
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Araş. Gör. Seda Arıtürk
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Psikoloji biliminin temel alanlarını, başlıca çalışma konularını, bu alanların birbirleriyle benzerlik ve farklılıklarını tanımlayabilmek
  • 2 İnsanın geçirdiği gelişim dönemlerinin tüm basamaklarını tanımlayabilmek
  • 3 Kişiliği tanımlayabilmek ve kişiliği açıklamaya yönelik farklı kuram ve yaklaşımları tanımlayabilmek
  • 4 İnsan davranışının altında yatan temel konulara ilişkin temel kavramları (örneğin, güdüler, duygular, zeka, stres gibi) tanımlayabilmek
  • 5 Normal ve normal olmayan davranışları birbirinden ayırabilmek, anormal sınıfına giren psikolojik bozukluklar hakkında bilgi sahibi olmak
  • 6 Sosyal psikolojinin temel kavramları ve çalışma alanları hakkında bilgi sahibi olmak

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Zeka ve zeka ölçümü
2.Hafta *Yaşam boyu gelişim
3.Hafta *Yaşam boyu gelişim
4.Hafta *Güdüler ve duygular
5.Hafta *Stres ve sağlık psikolojisi
6.Hafta *Kişilik ve kuramları
7.Hafta *Kişilik ve kuramları
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Anormal psikolojisi
10.Hafta *Anormal psikolojisi
11.Hafta *Psikoterapi ekolleri
12.Hafta *Psikoterapi ekolleri
13.Hafta *Sosyal psikolojinin temel çalışma konuları
14.Hafta *Sosyal psikolojinin temel çalışma konuları

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 25,00 25,00
Final Sınavı Hazırlık 1 40,00 40,00
Toplam : 169,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 5,00