Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE 431 KLASİK TÜRK EDEBİYATI VII 2,00 0,00 0,00 2,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : 18’inci asır Klâsik Türk Edebiyatını ve bu dönemdeki belli başlı sanatkârları tanıtabilmek.
Dersin İçeriği : 18’inci asırda klasik edebiyatın genel görünümü.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Metin Külliyatı: İz Fahir, Eski Türk Edebiyatında Nazım-I; Eski Türk Edebiyatında Nazım-II; Eski Türk Edebiyatında Nesir. Divanlar: Nedim Divanı, Şeyh Gâlib Divanı, Koca RagıbPaşa Divanından Seçmeler; İsmail Aksoyak, Mehmet Arslan, Haşmet Külliyâtı. Yayınlar: Hasibe Mazıoğlu, Nedim’in Divan Şiirine Getirdiği Yenilik; Klâsik Estetikte Hazan Rüzgârları: Son Klâsik Dönem (1700-1800), (Türk Edebiyatı Tarihi-II içinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları) Victoria Holbrook, Aşkın Okunmaz Kıyıları (Türk Modernitesi ve Mistik Romans); Orhan Okay, Hüseyin Ayan, Hüsn ü Aşk; Haluk İpekten, Şeyh Galib Hayatı Sanatı Eserleri.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Ömür Ceylan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Örgün eğitim (yüz yüze)

  • 1 18. asır Klasik Türk Edebiyatının özelliklerini bilir.
  • 2 Klasik Türk edebiyatının ana kaynaklarını tanır.
  • 3 18'inci asır Klasik Türk Edebiyatının önemli simalarının hayatlarını ve onların temel eserleri kavrar.
  • 4 Döneme damga vuran tarz ve akımları öğrenir.
  • 5 Bu yüzyılda klâsik edebiyatta meydana gelen değişimleri bilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *18'inci asır Klasik Türk Edebiyatının genel vaziyeti üzerine değerlendirmeler
2.Hafta *Nedim (Biyografi)
3.Hafta *Nedim’in geleneğe getirdiği yenilikler
4.Hafta *Nedim’de folklorik söylem yahut mahallileşme
5.Hafta *Nedim’in gazel ve kasidelerinden örnekler
6.Hafta *Nedim’in gazel ve kasidelerinden örnekler
7.Hafta *Devrin diğer simaları: Sünbülzâde Vehbi ve gazellerinden örnekler
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *Hikemî üslûp: Koca Ragıp Paşa ve gazellerinden örnekler
10.Hafta *Haşmet ve gazellerinden örnekler
11.Hafta *Şeyh Gâlib (Biyografi)
12.Hafta *Şeyh Galib
13.Hafta *Şeyh Gâlib ve Mevlevilik
14.Hafta *Klâsik Edebiyatın iddialı bir aşk mesnevisi: Hüsn ü Aşk

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Final : 70,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 10 4,00 40,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 5 10,00 50,00
Teorik Ders Anlatım 13 2,00 26,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 10 2,00 20,00
Toplam : 140,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00