Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE 324 KLASİK TÜRK EDEBİYATI VI 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : 17. yüzyıl klasik Türk edebiyatı tarihi ve edebi gelişiminin idrak edilmesi; estetik yapısı ve kaynaklarının tanınması ve kavranmasıdır.
Dersin İçeriği : 17. yüzyılda Anadolu ve Osmanlı sahasında gelişen edebiyatın genel özelliklerini, önemli temsilcileri ve onların eserleri.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Coşkun, Menderes, Ali İhsan Öbek, Yavuz Bayram (2011); Gazel Şerhleri, Kesit Yay., İstanbul. Levent, Agah Sırrı (1943), Divan Edebiyatı, Kelimeler ve Remizler, Mazmunlar ve Mefhumlar, İnkılap Kitabevi, İstanbul. Şentürk, Ahmet Atilla (2016); Osmanlı Şiiri Antolojisi, Yapı Kredi Yay., İstanbul. Babacan, İsrafil (2010); Sebk-i Hindi, Akçağ Yay., Ankara.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : .
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Kolunsağ
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : .
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Klâsik dönem şiir anlayışı, imaj ve hayal dünyası çerçevesinde metinleri değerlendirir.
  • 2 17. yüzyılın önemli temsilcileri ve eserlerini sıralar
  • 3 Seçilen metinlerin kültürel ve sosyal alt yapısını kavrar
  • 4 Seçilen örnekleri günümüz Türkçesine aktarır ve yorumlar
  • 5 17. yüzyılın genel özelliklerini ayırt edebilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *17. yüzyılın siyasi ve kültürel ortamının incelenmesi 17. yüzyıl klasik Türk edebiyatının estetik ve edebi açıdan incelenmesi Sebk-i Hindî akımını hazırlayan koşulların incelenmesi
2.Hafta *17. yüzyılın siyasi ve kültürel ortamının incelenmesi 17. yüzyıl klasik Türk edebiyatının estetik ve edebi açıdan incelenmesi Sebk-i Hindî akımını hazırlayan koşulların incelenmesi
3.Hafta *17. yüzyılın siyasi ve kültürel ortamının incelenmesi 17. yüzyıl klasik Türk edebiyatının estetik ve edebi açıdan incelenmesi Sebk-i Hindî akımını hazırlayan koşulların incelenmesi
4.Hafta *Sebk-i Hindî akımının üslup özellikleri ve estetik anlayışı Nâilî’nin şiirlerin edebi ve estetik değerinin incelenmesi Nâilî’nin bir gazelinin şerhi
5.Hafta *Sebk-i Hindî akımının üslup özellikleri ve estetik anlayışı Nâilî’nin şiirlerin edebi ve estetik değerinin incelenmesi Nâilî’nin bir gazelinin şerhi
6.Hafta *Sebk-i Hindî akımının üslup özellikleri ve estetik anlayışı Nâilî’nin şiirlerin edebi ve estetik değerinin incelenmesi Nâilî’nin bir gazelinin şerhi
7.Hafta *Sebk-i Hindî akımının üslup özellikleri ve estetik anlayışı Nâilî’nin şiirlerin edebi ve estetik değerinin incelenmesi Nâilî’nin bir gazelinin şerhi
8.Hafta *Vize sınavı
9.Hafta *Neşâtî’nin şiirlerin edebi ve estetik değerinin incelenmesi Neşâtî’nin bir gazelinin şerhi Hikemi tarzın öncüsü Nâbî’nin edebi ve estetik anlayışının incelenmesi
10.Hafta *Neşâtî’nin şiirlerin edebi ve estetik değerinin incelenmesi Neşâtî’nin bir gazelinin şerhi Hikemi tarzın öncüsü Nâbî’nin edebi ve estetik anlayışının incelenmesi
11.Hafta *Neşâtî’nin şiirlerin edebi ve estetik değerinin incelenmesi Neşâtî’nin bir gazelinin şerhi Hikemi tarzın öncüsü Nâbî’nin edebi ve estetik anlayışının incelenmesi
12.Hafta *Nâbî gazellerinin şerhi Nef’î gazellerinin şerhi
13.Hafta *Nâbî gazellerinin şerhi Nef’î gazellerinin şerhi
14.Hafta *Nâbî gazellerinin şerhi Nef’î gazellerinin şerhi
15.Hafta *Final sınavı

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ödev 10 3,00 30,00
Derse Katılım 12 3,00 36,00
Ara Sınav Hazırlık 1 30,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Toplam : 126,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00