Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
CE478 MEASUREMENT OF SOIL PROPERTIES 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Zeminlerin indeks özelliklerinin deneyler ile belirlenmesi ve davranışlarının yorumlanması amaçlanmaktadır. Laboratuar ortamında zeminlerin doğal su içeriği, organik madde miktarı, özgül ağırlık, Ph, kompaksiyon, permebalite, kayma dayanımı, konsolidasyon değerlerinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Zemin davranışlarının yorumlanmasında ve tahmin edilmesinde kullanılan teorilerin incelenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Zeminlerin genel mühendislik özelliklerinin arazi ve laboratuar ortamında belirlenmesi. Zeminlerin dane dağılım eğrilerinin kuru ve yıkamalı elek analizleri ile oluşturulması. Birim hacim ağırlık, özgül ağırlık, organik madde miktarı, doğal su içeriği parametrelerinin laboratuar ortamında belirlenmesi. Zeminlerin kompaksiyon deneylerinin yapılması ve elde edilen parametrelerin değerlendirilmesi. Kayma dayanımı parametrelerinin belirlenmesi ve yorumlanması. Örselenmiş ve örselenmemiş numuneler ile konsolidasyon deneylerinin yapılması ve parametrelerin belirlenmesi.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Experimental Soil Mechanics Jean-Pierre Bardet (1997), ISBN : 0133749355 Holtz, Robert D., William, D. Kovacs and Thomas C. Sheahan. An introduction to Geotechnical Engineering. Pearson, 2010 ISBN:978-0-132-49634-6 Engineering Properties of Soils and Their Measurement (J.E. Bowles, 1992)
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sınıf içi ders anlatım, sunum ve ev ödevleri
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : .
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Hasan Fırat Pulat
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Arş. Gör. İnci DEVELİOĞLU
Dersin Verilişi : Yüz Yüze

  • 1 Zeminlerin genel terminolojisi ve bileşenleri hakkında bilgi sahibi olmak.
  • 2 Kohezyonlu ve kohezyonsuz zeminlerin temel özellikleri ve farklılıkları konusunda fikir sahibi olmak.
  • 3 Zemin türüne bağlı olarak zeminlerin kayma dayanımlarını belirleyebilmek.
  • 4 Zeminlerin konsolidasyon davranışını yorumlayabilmek.
  • 5 Laboratuar deney sonuçlarını yorumlayabilmek ve elde edilen parametreleri teknik rapor haline getirebilmek.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş, zeminlerindoğası, ayrışma, killerin mineralojisi
2.Hafta *Dane dağılımı, sınıflandırma testleri, plastisite
3.Hafta *Zeminlerin Sınıflandırılması a) Elek Analizi b) Hidrometre Analizi
4.Hafta *Atterberg Limitleri a) Sıvı limiti b) Plastik limit testleri
5.Hafta *Özgül Ağırlık ve Organik Madde İçeriği
6.Hafta *Sıkıştırma a) Standart Sıkıştırma b) Modifiye Sıkıştırma
7.Hafta *Sabit seviyeli permeablite deneyi
8.Hafta *Düşen seviyeli permeabilite deneyi
9.Hafta *Konsolidasyon deneyi numune hazırlama
10.Hafta *Konsolidasyon deneyi
11.Hafta *Mohr - Coulomb kayma zarfı
12.Hafta *Kayma Mukavemeti - Direk kesme deneyi
13.Hafta *Kayma Mukavemeti - Üç eksenli UU ve CU deneyleri
14.Hafta *Kayma Mukavemeti - Üç eksenli deneyi CD
15.Hafta *Kalifornia Taşıma Gücü deneyi

  • 3 Ev Ödevi : 20,000
  • 4 Final : 40,000
  • 6 Laboratuvar : 15,000
  • 8 Vize : 25,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 5,00 5,00
Ödev 15 2,00 30,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Laboratuvar 15 2,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 1 5,00 5,00
Final 1 3,00 3,00
Küçük Grup Çalışması 15 2,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Rapor 15 2,00 30,00
Toplam : 183,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00