Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE 460 TÜRK MİTOLOJİSİ II 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, öğrencilerin en eski Türk inanç ve evren hakkındaki tasavvurları kavramalarını ve Türk mitolojisinin kaynaklarını analiz etmelerini sağlamaktır. Bu ders kapsamında, mitolojinin tanımı, çeşitleri, milletlerin hayatlarındaki önemi ile Türk mitolojisi üzerinde yapılan çalışmalar anlatılarak, en eski Türk inançları, evren hakkındaki tasavvurlar, bu inanç ve tasavvurların dil ve kültür üzerindeki izleri, çeşitli ritüel, tören, kutlama ve uygulamaların mitolojik kaynakları analiz edilecektir.
Dersin İçeriği : Türklerde evrenin yaratılışı hakkındaki anlatmalar; Türklerde dünyanın ve insanın yaratılışı hakkındaki anlatmalar; Türklerde dünyanın sonu/kıyamet hakkındaki anlatmalar; Kültler.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Abdülkadir İnan. Tarihte ve Bugün Şamanizm. Ankara: TTK, 1995. Bahaeddin Ögel. Türk Mitolojisi I-II. Ankara: TTK, 1993. Mircea Eliade, Dinler Tarihine Giriş (Çev. Lale Arslan). İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2009. Yardımcı Kaynaklar Bedrettin Cömert. Mitoloji ve İkonografi. Ayraç Yayınları, 1999. Emel Esin. İslamiyet’ten Önceki Türk Kültür Tarihi ve İslam’a Giriş. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fak. Matbaası, 1978. Joseph Campbell. Batı Mitolojisi. Ankara: İmge, 1995. Emel Esin. Orta Asya’dan Osmanlı’ya Türk Sanatında İkonografik Motifler. İstanbul: Kabalcı, 2004. Emel Esin. Türk Kozmolojisine Giriş. İstanbul: Kabalcı, 2001. Fuzuli Bayat. Türk Mitolojik Sistemi –I. İstanbul: Ötüken, 2007. Fuzuli Bayat. Türk Mitolojik Sistemi –II. İstanbul: Ötüken, 2007. Bedrettin Cömert. Mitoloji ve İkonografi. Ayraç Yayınları, 1999.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Mehmet Ersal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Mitlerin oluşum ve aktarım ortamı hakkında bilgi sahibi olmak
  • 2 Mit ve ritüel ilişkisi üzerine bilgi sahibi olmak
  • 3 Türk mitolojosi ve Türklerin tarihsel süreçte dahil oldukları dinlerin mitolojiye etkisi üzerine düşünebilmek
  • 4 Türk mitolojisinin günümüze yansımalarını örneklendirebilmek.
  • 5 -Türk mitolojisi hakkındaki kaynakları etkili kullanabilmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Mitlerin Türk Anlatmalarındaki Rolü
2.Hafta *Mitlerin Türk Anlatmalarındaki Rolü
3.Hafta *Mit-Rütüel İlişkisi
*Mit – Ritüel İlişkisi
4.Hafta *Mit – Ritüel İlişkisi
5.Hafta *Mitlerin Kuramsal Analizi
6.Hafta *Mitlerin Kuramsal Analizi
7.Hafta *Anlatı metinleri üzerinde analizler
8.Hafta *Vize
9.Hafta *Anlatı metinleri üzerinde analizler
10.Hafta *Anlatı metinleri üzerinde analizler
11.Hafta *Mitlerin Günümüz metinlerine etkisi
12.Hafta *Mitoloji Sinema İlişkisi
13.Hafta *Mitoloji Sinema İlişkisi
14.Hafta *Genel Değerlendirme
15.Hafta *Final sınavı

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Ödev 0 0,00 0,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00