Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE 436 MODERN TÜRK EDEBİYATI ALAN BİLGİSİ 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğretmenlik alan bilgisi derslerinin amacı, öğrencileri Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliğine donanımlı bir şekilde hazırlamaktır.
Dersin İçeriği : Tanzimattan itibaren Yeni Türk edebiyatında yer alan Servet-i Fünun, Fecr-i Ati, Milli Edebiyat ve Cumhuriyet Edebiyatı dönemleri şair ve yazarları ve eserleri.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Tanpınar, Ahmet Hamdi, 19. Asır Türk edebiyatı Tarihi, İstanbul 1976 2. Akyüz, Kenan, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İst.1990 3. Kabaklı, Ahmet, Türk Edebiyatı Ansiklopedisi, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul, 1994 4. Finn, P. Robert. (1984) Türk Romanı, (İlk Dönem 1872-1900), Çev. Tomris Uyar, Ankara, Bilgi Yayınevi. 5. Kefeli, Emel, Metinlerle Batı Edebiyatı Akımları, İstanbul, Akademik Kitaplar, 2009. Yardımcı Kaynaklar 1. Yılmaz, Durali. (1990) Roman Kavramı ve Türk Romanının Doğuşu, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları 2. Türk Dili Dergisi Yazın Akımları Özel Sayısı, Ankara, Ocak 1981, sayı:349
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, tartışma, soru-cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Hanife Yasemin Mumcu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 1. Öğrenci edebiyat tarihinin dönemlerini öğrenir.
  • 2 2. Türk edebiyatının temsilcilerini tanır.
  • 3 3. Edebiyatımıza giren yeni türleri öğrenir.
  • 4 4. Edebi akımlar ve temsilcileri hakkında bilgi sahibi olur.
  • 5 5. Edebi metni değerlendirir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *1 Derse giriş 2 Tanzimat dönemi Türk edebiyatı - Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa vd. 3 Tanzimat dönemi Türk edebiyatı- II. Nesil - Abdülhak Hamit, Recaizâde Mahmut Ekrem, Muallim Naci vd. 4 Tanzimat Döneminde edebiyatımıza yeni giren türler ve gelişimi 5 Servet-i Fünûn Dönemi – Tevfik Fikret, Cenap Şahabeddin vd. 6 Servet-i Fünûn Dönemi – Halit Ziya, Mehmet Rauf vd. 7 Fecr-i Âti dönemi – Ahmet Haşim vd. 8 Ara Sınav (Vize) 9 Milli Edebiyat dönemi şair ve yazarları 10 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 11. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 12 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 13 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 14 Türk ve Batı Edebiyatında Edebi akımlar ve başlıca temsilcileri 15 Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)
2.Hafta *1 Derse giriş 2 Tanzimat dönemi Türk edebiyatı - Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa vd. 3 Tanzimat dönemi Türk edebiyatı- II. Nesil - Abdülhak Hamit, Recaizâde Mahmut Ekrem, Muallim Naci vd. 4 Tanzimat Döneminde edebiyatımıza yeni giren türler ve gelişimi 5 Servet-i Fünûn Dönemi – Tevfik Fikret, Cenap Şahabeddin vd. 6 Servet-i Fünûn Dönemi – Halit Ziya, Mehmet Rauf vd. 7 Fecr-i Âti dönemi – Ahmet Haşim vd. 8 Ara Sınav (Vize) 9 Milli Edebiyat dönemi şair ve yazarları 10 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 11. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 12 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 13 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 14 Türk ve Batı Edebiyatında Edebi akımlar ve başlıca temsilcileri 15 Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)
3.Hafta *1 Derse giriş 2 Tanzimat dönemi Türk edebiyatı - Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa vd. 3 Tanzimat dönemi Türk edebiyatı- II. Nesil - Abdülhak Hamit, Recaizâde Mahmut Ekrem, Muallim Naci vd. 4 Tanzimat Döneminde edebiyatımıza yeni giren türler ve gelişimi 5 Servet-i Fünûn Dönemi – Tevfik Fikret, Cenap Şahabeddin vd. 6 Servet-i Fünûn Dönemi – Halit Ziya, Mehmet Rauf vd. 7 Fecr-i Âti dönemi – Ahmet Haşim vd. 8 Ara Sınav (Vize) 9 Milli Edebiyat dönemi şair ve yazarları 10 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 11. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 12 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 13 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 14 Türk ve Batı Edebiyatında Edebi akımlar ve başlıca temsilcileri 15 Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)
4.Hafta *1 Derse giriş 2 Tanzimat dönemi Türk edebiyatı - Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa vd. 3 Tanzimat dönemi Türk edebiyatı- II. Nesil - Abdülhak Hamit, Recaizâde Mahmut Ekrem, Muallim Naci vd. 4 Tanzimat Döneminde edebiyatımıza yeni giren türler ve gelişimi 5 Servet-i Fünûn Dönemi – Tevfik Fikret, Cenap Şahabeddin vd. 6 Servet-i Fünûn Dönemi – Halit Ziya, Mehmet Rauf vd. 7 Fecr-i Âti dönemi – Ahmet Haşim vd. 8 Ara Sınav (Vize) 9 Milli Edebiyat dönemi şair ve yazarları 10 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 11. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 12 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 13 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 14 Türk ve Batı Edebiyatında Edebi akımlar ve başlıca temsilcileri 15 Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)
5.Hafta *1 Derse giriş 2 Tanzimat dönemi Türk edebiyatı - Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa vd. 3 Tanzimat dönemi Türk edebiyatı- II. Nesil - Abdülhak Hamit, Recaizâde Mahmut Ekrem, Muallim Naci vd. 4 Tanzimat Döneminde edebiyatımıza yeni giren türler ve gelişimi 5 Servet-i Fünûn Dönemi – Tevfik Fikret, Cenap Şahabeddin vd. 6 Servet-i Fünûn Dönemi – Halit Ziya, Mehmet Rauf vd. 7 Fecr-i Âti dönemi – Ahmet Haşim vd. 8 Ara Sınav (Vize) 9 Milli Edebiyat dönemi şair ve yazarları 10 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 11. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 12 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 13 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 14 Türk ve Batı Edebiyatında Edebi akımlar ve başlıca temsilcileri 15 Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)
6.Hafta *1 Derse giriş 2 Tanzimat dönemi Türk edebiyatı - Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa vd. 3 Tanzimat dönemi Türk edebiyatı- II. Nesil - Abdülhak Hamit, Recaizâde Mahmut Ekrem, Muallim Naci vd. 4 Tanzimat Döneminde edebiyatımıza yeni giren türler ve gelişimi 5 Servet-i Fünûn Dönemi – Tevfik Fikret, Cenap Şahabeddin vd. 6 Servet-i Fünûn Dönemi – Halit Ziya, Mehmet Rauf vd. 7 Fecr-i Âti dönemi – Ahmet Haşim vd. 8 Ara Sınav (Vize) 9 Milli Edebiyat dönemi şair ve yazarları 10 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 11. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 12 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 13 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 14 Türk ve Batı Edebiyatında Edebi akımlar ve başlıca temsilcileri 15 Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)
7.Hafta *1 Derse giriş 2 Tanzimat dönemi Türk edebiyatı - Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa vd. 3 Tanzimat dönemi Türk edebiyatı- II. Nesil - Abdülhak Hamit, Recaizâde Mahmut Ekrem, Muallim Naci vd. 4 Tanzimat Döneminde edebiyatımıza yeni giren türler ve gelişimi 5 Servet-i Fünûn Dönemi – Tevfik Fikret, Cenap Şahabeddin vd. 6 Servet-i Fünûn Dönemi – Halit Ziya, Mehmet Rauf vd. 7 Fecr-i Âti dönemi – Ahmet Haşim vd. 8 Ara Sınav (Vize) 9 Milli Edebiyat dönemi şair ve yazarları 10 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 11. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 12 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 13 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 14 Türk ve Batı Edebiyatında Edebi akımlar ve başlıca temsilcileri 15 Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)
8.Hafta *1 Derse giriş 2 Tanzimat dönemi Türk edebiyatı - Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa vd. 3 Tanzimat dönemi Türk edebiyatı- II. Nesil - Abdülhak Hamit, Recaizâde Mahmut Ekrem, Muallim Naci vd. 4 Tanzimat Döneminde edebiyatımıza yeni giren türler ve gelişimi 5 Servet-i Fünûn Dönemi – Tevfik Fikret, Cenap Şahabeddin vd. 6 Servet-i Fünûn Dönemi – Halit Ziya, Mehmet Rauf vd. 7 Fecr-i Âti dönemi – Ahmet Haşim vd. 8 Ara Sınav (Vize) 9 Milli Edebiyat dönemi şair ve yazarları 10 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 11. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 12 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 13 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 14 Türk ve Batı Edebiyatında Edebi akımlar ve başlıca temsilcileri 15 Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)
9.Hafta *1 Derse giriş 2 Tanzimat dönemi Türk edebiyatı - Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa vd. 3 Tanzimat dönemi Türk edebiyatı- II. Nesil - Abdülhak Hamit, Recaizâde Mahmut Ekrem, Muallim Naci vd. 4 Tanzimat Döneminde edebiyatımıza yeni giren türler ve gelişimi 5 Servet-i Fünûn Dönemi – Tevfik Fikret, Cenap Şahabeddin vd. 6 Servet-i Fünûn Dönemi – Halit Ziya, Mehmet Rauf vd. 7 Fecr-i Âti dönemi – Ahmet Haşim vd. 8 Ara Sınav (Vize) 9 Milli Edebiyat dönemi şair ve yazarları 10 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 11. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 12 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 13 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 14 Türk ve Batı Edebiyatında Edebi akımlar ve başlıca temsilcileri 15 Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)
10.Hafta *1 Derse giriş 2 Tanzimat dönemi Türk edebiyatı - Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa vd. 3 Tanzimat dönemi Türk edebiyatı- II. Nesil - Abdülhak Hamit, Recaizâde Mahmut Ekrem, Muallim Naci vd. 4 Tanzimat Döneminde edebiyatımıza yeni giren türler ve gelişimi 5 Servet-i Fünûn Dönemi – Tevfik Fikret, Cenap Şahabeddin vd. 6 Servet-i Fünûn Dönemi – Halit Ziya, Mehmet Rauf vd. 7 Fecr-i Âti dönemi – Ahmet Haşim vd. 8 Ara Sınav (Vize) 9 Milli Edebiyat dönemi şair ve yazarları 10 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 11. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 12 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 13 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 14 Türk ve Batı Edebiyatında Edebi akımlar ve başlıca temsilcileri 15 Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)
11.Hafta *1 Derse giriş 2 Tanzimat dönemi Türk edebiyatı - Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa vd. 3 Tanzimat dönemi Türk edebiyatı- II. Nesil - Abdülhak Hamit, Recaizâde Mahmut Ekrem, Muallim Naci vd. 4 Tanzimat Döneminde edebiyatımıza yeni giren türler ve gelişimi 5 Servet-i Fünûn Dönemi – Tevfik Fikret, Cenap Şahabeddin vd. 6 Servet-i Fünûn Dönemi – Halit Ziya, Mehmet Rauf vd. 7 Fecr-i Âti dönemi – Ahmet Haşim vd. 8 Ara Sınav (Vize) 9 Milli Edebiyat dönemi şair ve yazarları 10 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 11. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 12 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 13 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 14 Türk ve Batı Edebiyatında Edebi akımlar ve başlıca temsilcileri 15 Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)
12.Hafta *1 Derse giriş 2 Tanzimat dönemi Türk edebiyatı - Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa vd. 3 Tanzimat dönemi Türk edebiyatı- II. Nesil - Abdülhak Hamit, Recaizâde Mahmut Ekrem, Muallim Naci vd. 4 Tanzimat Döneminde edebiyatımıza yeni giren türler ve gelişimi 5 Servet-i Fünûn Dönemi – Tevfik Fikret, Cenap Şahabeddin vd. 6 Servet-i Fünûn Dönemi – Halit Ziya, Mehmet Rauf vd. 7 Fecr-i Âti dönemi – Ahmet Haşim vd. 8 Ara Sınav (Vize) 9 Milli Edebiyat dönemi şair ve yazarları 10 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 11. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 12 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 13 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 14 Türk ve Batı Edebiyatında Edebi akımlar ve başlıca temsilcileri 15 Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)
13.Hafta *1 Derse giriş 2 Tanzimat dönemi Türk edebiyatı - Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa vd. 3 Tanzimat dönemi Türk edebiyatı- II. Nesil - Abdülhak Hamit, Recaizâde Mahmut Ekrem, Muallim Naci vd. 4 Tanzimat Döneminde edebiyatımıza yeni giren türler ve gelişimi 5 Servet-i Fünûn Dönemi – Tevfik Fikret, Cenap Şahabeddin vd. 6 Servet-i Fünûn Dönemi – Halit Ziya, Mehmet Rauf vd. 7 Fecr-i Âti dönemi – Ahmet Haşim vd. 8 Ara Sınav (Vize) 9 Milli Edebiyat dönemi şair ve yazarları 10 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 11. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 12 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 13 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 14 Türk ve Batı Edebiyatında Edebi akımlar ve başlıca temsilcileri 15 Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)
14.Hafta *1 Derse giriş 2 Tanzimat dönemi Türk edebiyatı - Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa vd. 3 Tanzimat dönemi Türk edebiyatı- II. Nesil - Abdülhak Hamit, Recaizâde Mahmut Ekrem, Muallim Naci vd. 4 Tanzimat Döneminde edebiyatımıza yeni giren türler ve gelişimi 5 Servet-i Fünûn Dönemi – Tevfik Fikret, Cenap Şahabeddin vd. 6 Servet-i Fünûn Dönemi – Halit Ziya, Mehmet Rauf vd. 7 Fecr-i Âti dönemi – Ahmet Haşim vd. 8 Ara Sınav (Vize) 9 Milli Edebiyat dönemi şair ve yazarları 10 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 11. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 12 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 13 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve başlıca temsilcileri 14 Türk ve Batı Edebiyatında Edebi akımlar ve başlıca temsilcileri 15 Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 14 2,00 28,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 1,00 14,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 2,00 2,00
Final Sınavı Hazırlık 1 2,00 2,00
Toplam : 78,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00