Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE 453 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ I 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Türk kültür tarihinin temel devirlerinin kavratılması. Temel kültürel kurumlar olan aile, din, eğitim, sosyal teşkilatlanma, güzel sanatlar, ekonomi gibi alanların İslam öncesi ve sonrasında geçirdiği değişimlerin öğretilmesi.
Dersin İçeriği : Kültür terimi. Kültür tarihi terimi. Başlıca kültür kuramları: Dil, Yazı ve Din.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ögel, Bahaeddin (1991). İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları. Golden, Peter B. (2002). Türk Halkları Tarihine Giriş. Çorum: Karam Yayınları. Turan, Şerafettin (1994). Türk Kültür Tarihi. Ankara: Bilgi Yayınları.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma,
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Bülent Akın
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Türk kültür tarihinin gelişimi hakkında bilgi edinebilme.
  • 2 Kültürel kurumları ve zaman içerisinde geçirdikleri değişmeleri kavrayabilme.
  • 3 Başlıca kültür terimlerini kullanabilme.
  • 4 Kültürü oluşturan ana unsurları anlayabilme.
  • 5 Külterel olayları tanımlayabilir, kurgulayabilir ve değerlendirebilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Kültür Terimi ve Osmanlı Devrinden Günümüze Yapılan Tartışmalar I Kültür Terimi ve Osmanlı Devrinden Günümüze Yapılan Tartışmalar II
2.Hafta *Kültür Terimi ve Osmanlı Devrinden Günümüze Yapılan Tartışmalar I Kültür Terimi ve Osmanlı Devrinden Günümüze Yapılan Tartışmalar II
3.Hafta *Kültür Kuramları I Kültür Kuramları II
4.Hafta *Kültür Kuramları I Kültür Kuramları II
5.Hafta *Kültür Tarihi ve İlgili Terimler
6.Hafta *Türk Adı, İlk Yurt Sorunu
7.Hafta *Türklerin Coğrafi Yayılışı ve Kurdukları Başlıca Siyasi Yapılar I Türklerin Coğrafi Yayılışı ve Kurdukları Başlıca Siyasi Yapılar II
8.Hafta *Ara Sınav (Vize)
9.Hafta *Türklerin Coğrafi Yayılışı ve Kurdukları Başlıca Siyasi Yapılar I Türklerin Coğrafi Yayılışı ve Kurdukları Başlıca Siyasi Yapılar II
10.Hafta *Türk Dili ve Yazı Sistemi
11.Hafta *Türklerde Din: Temel Terimler
12.Hafta *İlk Türk Dini Tartışmaları ve Şamanizm Sorunu Türkler ve Tek Tanrılı Dinler
13.Hafta *İlk Türk Dini Tartışmaları ve Şamanizm Sorunu Türkler ve Tek Tanrılı Dinler
14.Hafta *Genel Değerlendirme
15.Hafta *Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00