Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ME529 SİNYAL ANALİZİ VE SAYISAL KONTROL 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Sinyal işlemenin ve sayısal kontrolün temellerini ve olası uygulamalarını aktarmak.
Dersin İçeriği : Sinyal analizi ve bu analizin sayısal kontrol uygulamalarında kullanımı.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Allan V. Oppenheim, Ronald W. Schafer and John R. Buck, Discrete-time Signal Processing, Prentice Hall.<br />2. Monson H. Hayes, Schaum’s Outline of Digital Signal Processing, 2nd edition. <br />3. Ogata K., Discrete-time control systems Vol. 2, Englewood Cliffs, NJ, Prenctice Hall.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : * Haftalık ders sunumları<br />* Ödevler<br />* Örnek çözümleri<br />* Bilgisayar tabanlı benzetim çalışmaları
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Matlab, Matlab Simulink
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Barış Bıdıklı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Ders sunumları, örnek çözümleri ve ödevler.

  • 1 Ayrık zamanlı işaretlerin ve ayrık zamanlı doğrusal zamanla değişmeyen sistemlerin zaman domeni çözümlemesini öğrenmek.
  • 2 Ayrık zamanlı işaretlerin ve ayrık zamanlı doğrusal zamanla değişmeyen sistemlerin frekans domeni çözümlemesini öğrenmek.
  • 3 Ayrık zamanlı işaretlerin ve ayrık zamanlı doğrusal zamanla değişmeyen sistemlerin z-domeni çözümlemesini öğrenmek.
  • 4 Sayısal kontrolün temellerini kavramak.
  • 5 Sayısal kontrol sistemlerinin analizini ve tasarımını anlamak.
  • 6 Sayısal kontrol sistemlerinde kararlılık analizinin önemini ve kararlılık analizi yöntemlerini anlamak.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ders içeriği hakkında genel bilgilendirme ve tanıtım.
2.Hafta *Sinyallere giriş.
3.Hafta *Sistemlere giriş.
4.Hafta *Sürekli zamanlı ve ayrık zamanlı konvolüsyon.
5.Hafta *Sabit katsayılı doğrusal farksal denklemler ve fark denklemleri.
6.Hafta *Fourier serisi.
7.Hafta *Ara sınav.
8.Hafta *Fourier dönüşümü.
9.Hafta *Laplace dönüşümü.
10.Hafta *Z dönüşümü.
11.Hafta *Sayısal kontrole giriş.
12.Hafta *Ara sınav.
13.Hafta *Ayrık zamanlı sistemlerin darbe transfer fonksiyonu modellemesi.
14.Hafta *Sayısal kontrolcü tasarımının temelleri.

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 30,000
  • 2 Ev Ödevi : 30,000
  • 3 Final : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 2 3,00 6,00
Ödev 14 2,00 28,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 2 5,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 5,00 5,00
Teorik Ders Anlatım 14 2,00 28,00
Problem Çözme 14 1,00 14,00
Toplam : 192,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00