Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YE6.119 TÜRKİYE EKONOMİSİ VE GÜNCEL SORUNLARI 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, tarihsel süreç içerisinde konjonktürel değişmeleri dikkate alarak Türkiye ekonomisinin sektörel olarak derinlemesine incelenmesidir.
Dersin İçeriği : Türkiye Ekonomisinde yapısal, tarihsel, politik ve konjonktürel değişmeler
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Kepenek, Yakup ve Nurhan Yentürk (2004), Türkiye Ekonomisi Şahin, Hüseyin (2007), Türkiye Ekonomisi
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik konu anlatımı, soru-cevap ve sunum.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Abdurrahman Korkmaz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Türkiye ekonomisinin gelişim sürecini derinlemesine analiz edebilme
  • 2 Önceki gelişim sürecine bakarak, mevcut iktisat politikasını yorumlayabilme
  • 3 Türk ekonomisinin geleceğine dair tahminleme yapabilme
  • 4 Konjonktürel dalgalanmaların muhtemel etkilerini analiz edebilme
  • 5 Tarihsel süreç ile gelecek tahminlemeler arasındaki bağı nedensellik ilişkisi içerisinde inceleyebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde ekonomik durum
2.Hafta *Cumhuriyet dönemi: Ekonominin yeniden kurulması
3.Hafta *İktisat kongresi, Anlaşmaların ekonomik etkileri ve sonuçları
4.Hafta *Ekonomide Devletçilik
5.Hafta *2. dünya savaşı dönemi Türkiye Ekonomisi
6.Hafta *Siyasal dönüşüm ve türk ekonomisi: 50-60
7.Hafta *Planlı Kalkınma Dönemi
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *İthal ikameci dönem
10.Hafta *80'den önce
11.Hafta *Liberalleşmeye geçiş: 80'ler
12.Hafta *90'lar ve Türkiye Ekonomisi
13.Hafta *2000-2001 krizleri ve sonrası
14.Hafta *global ekonomik kriz ve Türkiye

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Toplam : 148,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 8,00