Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
OCL6.114 ŞAİR SULTANLAR 3,00 0,00 0,00 3,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, başta Osmanlı padişahları olmak üzere bir çok hükümdarın, şairlik vasfını nasıl edindiklerini kavramak, onların sanata bakış açıları ve şairlik yetenekleri hakkında bilgi sahibi olmaktır.
Dersin İçeriği : Şair sultanların ortaya koydukları eserleri tanımak, yorumlamak ve bunların toplum hayatına yansımalarını gözlemlemek.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : İsen, Mustafa, Ali Fuat Bilkan, Tuba Işınsu Durmuş (2012); Sultanların Şiirleri Şiirlerin Sultanları, Kapı Yay., İstanbul. Şardağ, Rüştü (1982); Şair Sultanlar, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., Ankara. İsen, Mustafa, Ali Fuat Bilkan, (1997); Sultan Şairler, Akçağ Yay., Ankara.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : .
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Ömür Ceylan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : .
Dersin Verilişi : Face to face

  • 1 Sultan şairler hakkında bilgi sahibi olabilme
  • 2 Türk hanedanlarının sanata ve sanatçıya bakış açısını kavrama
  • 3 Sultanların şairlik vasıflarının oluşum şartlarını ve süreçlerini kavrama.
  • 4 Osmanlı padişahlarının oluşturdukları şiirlerini ve ortaya çıkış biçimlerini kavrama
  • 5 Osmanlı hanedan üyelerinin etrafında oluşan sanat dairesini tanıma

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Sultanların şairlik eğitimleri. Sultanların kaleminde Türkçenin gelişimi. Şiirin toplum ve devlet işleyişindeki yeri.
2.Hafta *Sultanların şairlik eğitimleri. Sultanların kaleminde Türkçenin gelişimi. Şiirin toplum ve devlet işleyişindeki yeri.
3.Hafta *Sultanların şairlik eğitimleri. Sultanların kaleminde Türkçenin gelişimi. Şiirin toplum ve devlet işleyişindeki yeri.
4.Hafta *Şiir iklimin fatihi: ‘Avnî (Fatih Sultan Mehmet). Şiir meydanında muharebe: Selîmî ve Hatâyî (Yavuz Sultan Selim – Şah İsmail). Şehzâde Şairler: Mehmed ve Mustafa. Şehzâde Şairler: Cihangir ve Bayezid.
5.Hafta *Şiir iklimin fatihi: ‘Avnî (Fatih Sultan Mehmet). Şiir meydanında muharebe: Selîmî ve Hatâyî (Yavuz Sultan Selim – Şah İsmail). Şehzâde Şairler: Mehmed ve Mustafa. Şehzâde Şairler: Cihangir ve Bayezid.
6.Hafta *Şiir iklimin fatihi: ‘Avnî (Fatih Sultan Mehmet). Şiir meydanında muharebe: Selîmî ve Hatâyî (Yavuz Sultan Selim – Şah İsmail). Şehzâde Şairler: Mehmed ve Mustafa. Şehzâde Şairler: Cihangir ve Bayezid.
7.Hafta *Şiir iklimin fatihi: ‘Avnî (Fatih Sultan Mehmet). Şiir meydanında muharebe: Selîmî ve Hatâyî (Yavuz Sultan Selim – Şah İsmail). Şehzâde Şairler: Mehmed ve Mustafa. Şehzâde Şairler: Cihangir ve Bayezid.
8.Hafta *Vize sınavı
9.Hafta *Şiirde Kanunî gölgesi: Muhibbî (Kanuni Sultan Süleyman). 16. yüzyıl şiir mahfilleri ve Osmanlı Hanedanı Türkmen sultanların Türkçe şiirleri.
10.Hafta *Şiirde Kanunî gölgesi: Muhibbî (Kanuni Sultan Süleyman). 16. yüzyıl şiir mahfilleri ve Osmanlı Hanedanı Türkmen sultanların Türkçe şiirleri.
11.Hafta *Şiirde Kanunî gölgesi: Muhibbî (Kanuni Sultan Süleyman). 16. yüzyıl şiir mahfilleri ve Osmanlı Hanedanı Türkmen sultanların Türkçe şiirleri.
12.Hafta *Memlük hükümdarlarının Türkçe şiirleri. Çağatay sahasında bir şair sultan: Hüseyin Baykara Babür Hanedanı’na mensup şairler.
13.Hafta *Memlük hükümdarlarının Türkçe şiirleri. Çağatay sahasında bir şair sultan: Hüseyin Baykara Babür Hanedanı’na mensup şairler.
14.Hafta *Memlük hükümdarlarının Türkçe şiirleri. Çağatay sahasında bir şair sultan: Hüseyin Baykara Babür Hanedanı’na mensup şairler.
15.Hafta *Final sınavı

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 5,00 70,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 5,00 70,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Ödev 1 15,00 15,00
Toplam : 233,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 8
AKTS : 8,00