Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE 353 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATLARI I 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Modern Türk yazı dillerinin ortaya çıkışını incelemek, Batı Türkçesi içerisinde bulunan Azeri Türkçesinin ve edebiyatının teşekkülünü ele almak ve Modern Azeri (Güney ve Kuzey) edebiyatının belli başlı zirve şahsiyetlerini eserleriyle birlikte değerlendirmek.
Dersin İçeriği : Türk dilinin tarihi gelişimi, Modern Türk şiveleri, Azerbaycan coğrafyası ve siyasi tarihi, Modern Azerbaycan Türkçesi ve edebiyatı, Modernleşmenin ilk temsilcileri ve eserleri
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Akpınar, Yavuz, "Gaspıralı'nın Türk Diline Bakışı", Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Ankara, 2ğ, Sayı: 12/1, s. 385-408 Togan, Zeki Velidi, Bugünkü Türkili Türkistan ve Yakın Tarihi, 2.bs., İstanbul, 1981, XII+696 s. Reşit Rahmeti, “Türk Dilinin İnkişafı”, Makalelerr Güngör, Erol: Tarihte Türkler, Ötüken Yayınevi
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, soru-cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Türkyılmaz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Türk dilinin tarihi gelişimi bilgisi
  • 2 Türk dilinin tarihi gelişimi bilgisi.
  • 3 Modern Türk şivelerini tasnif edebilme
  • 4 Azerbaycan coğrafyasının tarihi, siyasi ve kültürel hayatını inceleyebilme.
  • 5 Modern Azerbaycan edebiyatının ilk temsilcilerini söyleyebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar
2.Hafta *Türk Dilinin Tarihi Dönemleri, Tarihî Türk Şiveleri, Yeni Türk Dili Dönemi
3.Hafta * Modern Türk Şivelerinin Oluşumu (Tarihe Genel Bir Bakış ve XIX-XX. yy.)
4.Hafta *XIX-XX. Yüzyıllarda Azerbaycan (Tarihî, siyasî, kültürel hayat), Özel terimler: “Azerbaycanca”
5.Hafta *Modern Azerbaycan Türkçesi’nin Genel Özellikleri I -XIX. yy Azerbaycan Edebiyatında Modernleşme
6.Hafta * Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı (Ana hatlarıyla dil tarihi, Halk Ede., Klasik Ede.)
7.Hafta *vize sınavı
8.Hafta *Ahundzade [Eserleri: Temsilât; Hacı Kara, Mösyö Jordan] (Alfabe tasarı, fikirleri, tenkitleri, edebiyat hakkındaki düşünceleri, etkileri)
9.Hafta *Ahundzade [Eserleri: Temsilât; Hacı Kara, Mösyö Jordan] (Alfabe tasarı, fikirleri, tenkitleri, edebiyat hakkındaki düşünceleri, etkileri) Diğer Şahsiyetler: İsmail Bey Kutkaşınlı, S. A. Şirvanî, Kasım Bey Zakir, A. Bakuhanlı, M. Şefi
10.Hafta *Azerbaycan Matbuatının Doğuşu: (XIX-XX. yy): H. M. Zerdabî, Ekinçi, Ziya, Ziya-yı Kafkasiye, KeşkülThe birth of Azarbaijan press: (XIX-XX. yy): H. M. Zerdabî, Ekinçi, Ziya, Ziya-yı Kafkasiye, KeşkülKaspi, Şark-i Rus, Hayat, Füyuzat, İdşad, Tekamül, Açık Söz, Şelale vs. gazete ve dergileri
11.Hafta * Celil Memmedguluzade I: Molla Nesreddin (Dergisi) Ölüler Celil Memmedguluzade I: Molla Nesreddin (magazin) ,(The Dead) Celil Memmedguluzade II Anamın Kitabı, Hikayeleri
12.Hafta *Diğer Önemli İsimler
13.Hafta *Diğer Önemli İsimler
14.Hafta *Diğer Önemli İsimler
15.Hafta *final sınavı


Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 14 2,00 28,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 1,00 14,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 2,00 2,00
Final Sınavı Hazırlık 1 2,00 2,00
Toplam : 78,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00