Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE 343 HALK BİLİMİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Halk Bilimi terimlerini kavratmak, Halk Bilimi alanında dünyada kullanılmış ve kullanılmakta olan teorileri tanıtmak, Halk Bilgisi yaratmalarının derlenmesi ve incelenmesinde kullanılan temel yöntemleri öğretmek.
Dersin İçeriği : Halk Bilimi’nin kapsamı, kavram ve terimleri, halk biliminin tarihçesi ve kaynakları, halk biliminin diğer bilim dallarıyla ilişkisi, halk bilimi alan derleme çalışması, derlemenin projelendirilmesi, derlenen ürünlerin çözümü, yazıya geçirilmesi, sınıflandırılması ve arşivlenmesi.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Metin EKİCİ, Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri, Geleneksel Yayıncılık, Ankara, 2017 ÇOBANOĞLU, Özkul; Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Ankara, 1999. DUNDES, Alan; Doku, Metin ve Konteks, çev.Metin Ekici, Ankara, 2003. KROHN, K.– KROHN, J.; Halk Bilimi Yöntemi, cev. Günseli İçöz, Ankara, 1996. BAŞGÖZ, İlhan; “Folklorun Beşinci İşlevi”, Umay Günay Armağanı, Ankara, 1996. Yardımcı Kaynaklar OĞUZ, M. Öcal; EKİCİ, Metin, ÖZDEMİR, Nebi , EKER, Gülin Öğüt; Halk Biliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar, Ankara, 2003. OLRİK, Axel; “Halk Anlatılarının Epik Kuralları I”, Milli Follor, S.23, 1994 . PROPP, V.; Masalların Yapısı ve İncelenmesi, cev: H. Gümüş, Ankara, 1987. VANSİA, Jan; Oral Tradition as History, The University of Wısconsın Pres, Wısconsın, 1985. LORD, Albert; The Singer of Tales, New York, 1960. Sokolov, Folklor: Tarih ve Kuram, Geleneksel Yayınları, 2009. M. Azadovski:, Sibirya’dan Bir Masal Anası, KB, 1992.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, tartışma.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Bülent Akın
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Dünya halkbilimi çalışmalarına yön veren ilk kuramsal yaklaşımlar hakkında sorgulayıcı bakış açısına sahip olabilme.
  • 2 Dünya halkbilimi tarihinde üretilen kuramsal bakış açılarının uygulama alanları hakkında karşılaştırmalı incelemelerde bulunabilme.
  • 3 Halkbilimi kuramları çerçevesinde Türkiye'de yapılan çalışmaları analitik bir düzlemde tartışabilme.
  • 4 Halkbilimsel yaklaşımların dünya toplumsal ve siyasi tarihi ile paralel bir tarihsel çizgide yer almasını analitik bir düzlemde tartışabilme.
  • 5 Halkbilimi kuramlarını Türk halkbilimi ürünleri üzerinde uygulama becerisine sahip olma.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Halk Biliminin tarihçesi.
2.Hafta *Türk Halk Biliminin tarihçesi.
3.Hafta *Halk Biliminin Diğer Bilimlerle ilişkileri.
4.Hafta *Erken dönem Halk Bilimi kuramları üzerine görüşler.
5.Hafta *Erken dönem Halk Bilimi kuramları üzerine görüşler.
6.Hafta *Metin merkezli Halk Bilim Kuramları.
7.Hafta *Metin merkezli Halk Bilim Kuramları.
8.Hafta *Vize.
9.Hafta *Metin merkezli Halk Bilim Kuramları.
10.Hafta *Kuramların metin üzerinden incelenmesi.
11.Hafta *Kuramların metin üzerinden incelenmesi.
12.Hafta *Kuramların metin üzerinden incelenmesi.
13.Hafta *Kuramların metin üzerinden incelenmesi.
14.Hafta *Genel Değerlendirme
15.Hafta *Final sınavı


Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00