Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE 335 EDEBİYAT KURAMLARI I 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, öğrencilerin edebiyat kuramı, eleştirisi ve tarihinin genel özelliklerini kavramalarını sağlamak; öğrencilere edebiyat kuramları ve eleştiri yöntemlerinden yola çıkarak edebi bir metni inceleme ve değerlendirme becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Edebiyat bilimi. Edebiyatın tabiatı ve işlevi. Edebiyat teorisi, tarihi ve eleştirisi. Mukayeseli, genel ve milli edebiyat. Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisi. Edebiyatın diğer sanatlarla (görsel ve işitsel sanatlar) ilişkisi. Edebiyat akımları. Edebiyat kuramları. Önemli kuramcılar ve yaklaşımlarının incelenmesi.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Rene Wellek, Austin Varren (1993). Edebiyat Teorisi. Çev. Ömer Faruk Huyugüzel. İzmir: Akademi Kitabevi Yayınları. 2. Berna Moran (1991), Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, 8. baskı, Cem Yayınları, İstanbul. 3. Fatma Erkman-Akerson (2010). Edebiyat ve Kuramlar. İstanbul: İthaki Yayınları, Yardımcı Kaynaklar: 1. Terry Eagleton (1990), Edebiyat Kuramı, Çeviren: Esen Tarım, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. 2. R.Wellek-A.Warren, Edebiyat Biliminin Temelleri, Çeviren: Ahmet Edip Uysal, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1983. 3. İsmail Çetişli, Batı Edebiyatında Edebi Akımlar, Akçağ Yayınları, Ankara, 2001 4. Seyit Kemal Karaalioğlu, Edebiyat Akımları, İnkılap ve Aka Yayınları (3.bas.) 5. Kubilay Aktulum, Metinlerarası İlişkiler, 2. baskı, Öteki Yayınevi, Ankara 2000. 6. Carl Gustav Jung, Dört Arketip (Çev. Zehra Aksu Yılmazer), İstanbul 2001.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sözlü anlatım, soru-cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Seçil Dumantepe
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Edebiyatın işlevini kavramak
  • 2 Edebiyat kuramları ve eleştiri yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak
  • 3 Edebiyatla ilgili farklı görüşler hakkında bilgi sahibi olmak
  • 4 Öğrencilerin eleştirel düşüncelerini geliştirmek
  • 5 Edebî metinler üzerinde kuramsal yöntemleri uygulayabilmek
  • 6 Edebiyat biliminin diğer bilimlerden farklı yönlerini ortaya koymak
  • 7 Mukayeseli, genel ve millî edebiyatı tanımlayabilmek
  • 8 Batı edebiyatında gelişen edebi akımlar hakkında bilgi sahibi olmak

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Edebiyatın tanımı, sınırı, alanı, edebiyatın işlevi Definition of literature, boundary, field; function of literature
2.Hafta *Genel edebiyat, karşılaştırmalı edebiyat, millî edebiyat
3.Hafta *Edebiyat incelemesinde dış yaklaşımlar (Edebiyat ve biyografi/psikoloji/toplum ilişkisi)
4.Hafta *Edebiyatın diğer sanatlarla (görsel ve işitsel sanatlar) ilişkisi.
5.Hafta *Batı Edebiyatında akımlar: Hümanizm, Klasizm, romantizm
6.Hafta *Batı Edebiyatında akımlar: Realizm, Naturalizm, Parnasizm
7.Hafta *Batı Edebiyatında akımlar: Sembolizm, Empresyonizm, Ekspresyonizm
8.Hafta *Ara Sınav (Vize)
9.Hafta *Edebiyat teorisi, tarihi ve eleştirisi.
10.Hafta *Yansıtma kuramı
11.Hafta *Tarihi eleştiri, Sosyolojik eleştiri, Marksist eleştiri
12.Hafta *Anlatımcılık
13.Hafta *Psikanalitik eleştiri
14.Hafta *Okur merkezli kuramlar ve okura dönük eleştiri
15.Hafta *Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Vize 1 2,00 2,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Final 1 2,00 2,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00