Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE 245 ÂŞIKLIK GELENEĞİ I 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Âşık tarzı kültür geleneğinin sözlü kültür ortamında yapısal şekilleniş özellikleri ve sosyo-kültürel işlevlerini; temsilci/icracı ve icra töresi, tür şekil ve müzikal yapı, muhteva ve işleyiş bakımlarından tahlil etmeyi öğretmek. Âşık tarzı kültür geleneğinin divan ve tekke tarzı kültür gelenekleriyle müşterek ve farklılıklarını kavratmak. Gelenek temsilcilerini ve mevcut edebi ürünlerin değerlendirilmesini yapmayı öğretmek.
Dersin İçeriği : Türk ozanlık geleneği: köken oluşum ve gelişimi, temel özellikleri, Türk ozanlık geleneğinde tekke kurumuna bağlı değişim ve dönüşümler, Türk ozanlık geleneğinde kahvehane kurumuna bağlı değişim ve dönüşümler, Âşık tarzı kültür geleneğinin sözlü kültür ortamında yapısal şekilleniş özellikleri ve sosyo-kültürel işlevleri (temsilci/icracı ve icra töresi; tür ş/ekil ve müzik; muhteva ve işleyiş), Âşık tarzı kültür geleneğinin divan ve tekke tarzı kültür gelenekleriyle müşterek ve farklılıkları.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Çobanoğlu, Özkul, 2000, Âşık Tarzı Kültür Geleneği ve Destan Türü, Ankara. Köprülü, M. Fuat, 1962, Edebiyat Araştırmaları I, Ankara. Günay, Umay, 1998, Türkiye’de Âşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi, Ankara.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım Tartışma Soru-Yanıt
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Mehmet Ersal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Bu dersin sonunda öğrenci, Sözlü, yazılı ve elektronik kültür ortamı kavramlarını öğrenir.
  • 2 Türk ozanlık geleneğinin kökeni, oluşumu, gelişimi ve emel özelliklerini; Türk ozanlık geleneğinde tekke kurumuna ve kahvehane kurumuna bağlı değişim ve dönüşümlerini öğrenir.
  • 3 Âşık tarzı kültür geleneğinin sözlü kültür ortamında yapısal şekilleniş özellikleri ve sosyo-kültürel işlevlerini; temsilci/icracı ve icra töresi, tür şekil ve müzikal yapı, muhteva ve işleyiş bakımlarından tahlil etmeyi öğrenir.
  • 4 Âşık tarzı kültür geleneğinin divan ve tekke tarzı kültür gelenekleriyle müşterek ve farklılıklarını kavrar.
  • 5 Gelenek temsilcilerini ve mevcut edebi ürünlerin değerlendirilmesini yapmayı öğrenir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Genel giriş: sözlü, yazılı ve elektronik kültür kavramları
2.Hafta *Türk ozanlık geleneği , kökeni, gelişimi Türk ozanlık geleneğinin özellikleri Türk ozanlık geleneğinde tekke kurumunun etkileri
3.Hafta *Türk ozanlık geleneği , kökeni, gelişimi Türk ozanlık geleneğinin özellikleri Türk ozanlık geleneğinde tekke kurumunun etkileri
4.Hafta *Türk ozanlık geleneği , kökeni, gelişimi Türk ozanlık geleneğinin özellikleri Türk ozanlık geleneğinde tekke kurumunun etkileri
5.Hafta *Ozan geleneğinin aşıklık geleneğine dönüşümü Aşıklık geleneğinde kahvehane geleneğine bağlı dönüşümler Âşık tarzı kültür geleneğinin sözlü kültür ortamında yapısal şekilleniş özellikleri ve sosyo-kültürel işlevleri
6.Hafta *Ozan geleneğinin aşıklık geleneğine dönüşümü Aşıklık geleneğinde kahvehane geleneğine bağlı dönüşümler Âşık tarzı kültür geleneğinin sözlü kültür ortamında yapısal şekilleniş özellikleri ve sosyo-kültürel işlevleri
7.Hafta *Ozan geleneğinin aşıklık geleneğine dönüşümü Aşıklık geleneğinde kahvehane geleneğine bağlı dönüşümler Âşık tarzı kültür geleneğinin sözlü kültür ortamında yapısal şekilleniş özellikleri ve sosyo-kültürel işlevleri
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Aşık tarzı kültür geleneğinde, temsilci/icracı ve icra töresi; tür ş/ekil ve müzik; muhteva ve işleyiş Âşık tarzı kültür geleneğinin tekke tarzı kültür gelenekleriyle müşterek ve farklılıkları Âşık tarzı kültür geleneğinin divan tarzı kültür gelenekleriyle müşterek ve farklılıkları
10.Hafta *Aşık tarzı kültür geleneğinde, temsilci/icracı ve icra töresi; tür ş/ekil ve müzik; muhteva ve işleyiş Âşık tarzı kültür geleneğinin tekke tarzı kültür gelenekleriyle müşterek ve farklılıkları Âşık tarzı kültür geleneğinin divan tarzı kültür gelenekleriyle müşterek ve farklılıkları
11.Hafta *Aşık tarzı kültür geleneğinde, temsilci/icracı ve icra töresi; tür ş/ekil ve müzik; muhteva ve işleyiş Âşık tarzı kültür geleneğinin tekke tarzı kültür gelenekleriyle müşterek ve farklılıkları Âşık tarzı kültür geleneğinin divan tarzı kültür gelenekleriyle müşterek ve farklılıkları
12.Hafta *16. ve 17. Yüzyıl Aşık tarzı şiir geleneğinden örnekler 16. ve 17. Yüzyıl Aşık tarzı şiir geleneğinden örnekler 18. ve 19. Yüzyıl Aşık tarzı şiir geleneğinden örnekler
13.Hafta *16. ve 17. Yüzyıl Aşık tarzı şiir geleneğinden örnekler 16. ve 17. Yüzyıl Aşık tarzı şiir geleneğinden örnekler 18. ve 19. Yüzyıl Aşık tarzı şiir geleneğinden örnekler
14.Hafta *16. ve 17. Yüzyıl Aşık tarzı şiir geleneğinden örnekler 16. ve 17. Yüzyıl Aşık tarzı şiir geleneğinden örnekler 18. ve 19. Yüzyıl Aşık tarzı şiir geleneğinden örnekler
15.Hafta *Yarı Yıl Sonu Sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Vize 1 2,00 2,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Final 1 2,00 2,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00