Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE 226 MODERN TÜRK EDEBİYATI IV 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, öğrencilerin Servet-i Fünun döneminin genel özelliklerini kavramasını, dönemin karakteristik şiir, roman, hikâye, tenkit metinlerini tanımalarını ve bunlara eleştirel bir gözle bakabilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Servet-i Fünun dönemi siyasî ve kültürel yapı. Bu dönemin karakteristik şiir, roman, hikâye, tenkit metinleri. Belli başlı şair ve yazarlar (Tevfik Fikret, Cenap Şehabettin, Halid Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, vd.)
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Dersin Kaynağı 1. İnci Enginün, Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat’tan Cumhuriyet’e, Dergah Yay., İstanbul:2006. Tevfik Fikret, Rübab-ı Şikeste, Çağrı Yay., İstanbul:2010 Yardımcı Kaynaklar 1. Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İstanbul 1990. 2. Mehmet Kaplan, Tevfik Fikret, Devir-Şahsiyet-Eser, Dergay Yay., İstanbul:1997... 3. Ö. Faruk Huyugüzel, Halit Ziya Uşaklıgil, İstanbul 1995 4. Fazıl Gökçek, Bir Tartışmanın Hikâyesi-Dekadanlar, Dergah Yay., İstanbul:2007 Bilge Ercilasun, Servet-i Fünun’da Edebî Tenkit, Ankara 2004. Hasan Akay, Cenap Şahabeddin’in Şiirleri Üzerinde Stilistik Bir Araştırma, İstanbul 1998
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Anlatım, Drama, Deneysel Yöntemler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Seçil Dumantepe
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 1. Servet-i Fünun dönemi şairlerinin karakteristik özelliklerini tanıyabilme
  • 2 2. Servet-i Fünun dönemi romancılarının karakteristik özelliklerini tanıyabilme
  • 3 3. Servet-i Fünun dönemi tenkit anlayışını kavrayabilme
  • 4 4. Servet-i Fünun döneminin siyasî ve kültürel ortamını tanıyabilme
  • 5 Araştırma yaptığı konu ile ilgili bilgi ve deneyimlerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Şinasi’den Servet-i Fünun dönemine kadar Türk şiirine genel bir bakış.
2.Hafta *Servet-i Fünun Edebiyatının genel özellikleri
3.Hafta *Tevfik Fikret’in hayatı, edebî kişiliği, şiir anlayışı, şiirlerinin içerik ve şekil özellikleri
4.Hafta *Tevfik Fikret’in Şiirlerinden Örnekler
5.Hafta *Tevfik Fikret’in Şiirlerinden Örnekler
6.Hafta *Cenap Şehabettin’in hayatı, edebî kişiliği, şiir anlayışı, şiirlerinin içerik ve şekil özellikleri
7.Hafta *Cenap Şehabettin’in Şiirlerinden Örnekler
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Servet-i Fünun Roman ve Hikayesine Genel Bir Bakış
10.Hafta *Halit Ziya Uşaklıgil’in Edebî Eserleri
11.Hafta *Halit Ziya’nın Mai ve Siyah romanının incelenmesi
12.Hafta *Halit Ziya’nın Aşk-ı Memnu romanının incelenmesi
13.Hafta *Mehmet Rauf’un Eylül romanının incelenmesi
14.Hafta *Servet-i Fünun döneminde Edebî Tenkit
15.Hafta *Final sınavı

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 7 2,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 11,00 11,00
Vize 1 1,00 1,00
Teorik Ders Anlatım 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 10 2,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Diğer 0 0,00 0,00
Rapor 0 0,00 0,00
Final 1 1,00 1,00
Toplam : 101,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00