Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE 221 TÜRKİYE TÜRKÇESİ III 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Sözcük türleri (ad, sıfat, zamir, zarf, fiil, edat, bağlaç ve ünlem); sözcüklerin cümle içindeki kullanılışları ve görevleri.
Dersin İçeriği : Sözcük türleri, sözcüklerin cümle içindeki kullanılışları ve görevleri; yapıları bakımından sözcükler, işlevlerine göre sözcükler
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Atabay, Neşe; İbrahim Kutluk, Sevgi Özel (2003). Sözcük Türleri, İstanbul: Papatya Yay. Banguoğlu, Tahsin (2007). Türkçenin Grameri, Ankara: TDK Yay. Demir, Nurettin; Emine Yılmaz (2003). Türk Dili El Kitabı, Ankara: Grafiker Yay. Eker, Süer (2002). Çağdaş Türk Dili, Ankara: Grafiker Yay. Ergin, Muharrem (1998). Türk Dil Bilgisi, İstanbul: Bayrak Yay. Korkmaz, Zeynep (1992). Gramer Terimleri Sözlüğü, Ankara: TDK Yay. Korkmaz, Zeynep (2003). Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Ankara: TDK Yay., TÜRK DİL KURUMU (1999). Türk Gramerinin Sorunları II, Ankara: TDK Yay.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : "İş yükü" bölümünde açıklanmıştır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Dinçer Dağhan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yrd. Doç. Dr. Aslıhan Dinçer
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Türkiye Türkçesi hakkında bilgi sahibi olmak
  • 2 Sözcük türleri hakkında bilgi sahibi olmak
  • 3 Sözcük türleri arasındaki farkları açıklamak
  • 4 Sözcük türleri arasındaki benzerlikleri açıklamak
  • 5 Sözcük türlerinin oluşum biçimlerini öğrenmek
  • 6 Bu konuda yapılmış çalışmaları öğrenmek.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *yapıları ve işlevlerine göre sözcükler
*örnek metinler üzerinde alıştırmalar
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" kısmında verilmektedir.
2.Hafta *Adlar: Ad çekim ekleri; somut ve soyut adlar; özel adlar, cins adları
*Örnek metinler üzerinde alıştırmalar
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
3.Hafta *Adlarda cins, adlarda belirtme, adlarda sayı, adlarda küçültme, ad tamlaması
*Örnek metinler üzerinde alıştırmalar
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
4.Hafta *Sıfatlar ve çeşitleri
*Örnek metinler üzerinde alıştırmalar
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
5.Hafta *Zamirler ve çeşitleri
*Örnek metinler üzerinde alıştırmalar
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
6.Hafta *Zarflar ve çeşitleri
*Örnek metinler üzerinde alıştırmalar
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
7.Hafta *ara sınav
8.Hafta *Eylemler. Eylemlerin özellikleri, yapıları bakımından eylemler, içerikleri bakımından eylemler, anlamları bakımından eylemler, eylem çatısı
*Örnek metinler üzerinde alıştırmalar
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
9.Hafta *Fiil çekimi, fiil çekim ekleri, fiilde kip
*Örnek metinler üzerinde alıştırmalar
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
10.Hafta *Ek-fiil, fiilimsiler
*Örnek metinler üzerinde alıştırmalar
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
11.Hafta *Edatlar (çekim edatları): Yapı ve kökenleri bakımından edatlar, kullanılış biçimleri bakımından edatlar, görevleri bakımından edatlar
*Örnek metinler üzerinde alıştırmalar
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
12.Hafta *Bağlaçlar: Kökenlerine göre bağlaçlar, işlevlerine göre bağlaçlar
*Örnek metinler üzerinde alıştırmalar
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
13.Hafta *Ünlemler: Ünlemlerin genel özellikleri, ünlemlerin cümledeki yeri, ünlemlerin sınıflandırılması
*Örnek metinler üzerinde alıştırmalar
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
14.Hafta *Örnek metinler üzerinde alıştırmalar
*Örnek metinler üzerinde alıştırmalar
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
15.Hafta *Örnek metinler üzerinde alıştırmalar
*Örnek metinler üzerinde alıştırmalar
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 2,00 2,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 13 2,00 26,00
Uygulama / Pratik 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 10 2,00 20,00
Ara Sınav Hazırlık 1 11,00 11,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Diğer 1 5,00 5,00
Toplam : 120,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00