Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE 122 TÜRK HALKBİLİMİ II 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, öğrencilerin Türk halk edebiyatının temel kavram ve ilkelerini tanımasını, halk biliminde kullanılan araştırma yöntemlerini kavramasını; dünyada ve Türkiye’de halk bilimi alanında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Halk Bilimi araştırma, yöntem ve teknikleri; Türk halk edebiyatı ürünlerinin temel özellikleri, tasnifi, bu kavram içine giren edebi türlerin tanıtımı, İslamiyet öncesi Türk edebiyatında sözlü ürünler, İslamiyet sonrası Türk halk edebiyatı.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Öcal Oğuz vd. (2004). Halk Edebiyatı El Kitabı. Ankara: Grafiker Yay. Özkul Çobanoğlu (1999). Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş. Ankara: Akçağ Yayınları. H. Dizdaroğlu (1969). Halk Şiirinde Türler. Ankara: TDK Yayınları. Metin Ekici (2004). Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri. Ankara: Geleneksel Yayıncılık. Erman Artun (2005). Türk Halk Bilimi. İstanbul: Kitabevi Yayınları. Sedat Veyis Örnek (1977). Türk Halk Bilimi. Ankara: İş Bankası Kültür Yayınları.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Anlatım, Drama, Deneysel Yöntemler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ersal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Türk halk edebiyatının temel kavram ve ilkelerini açıklayabilme
  • 2 Türk halk edebiyatı türlerini tanıyabilme
  • 3 Halk biliminin temel inceleme alanları ve araştırma yöntemlerini kavrayabilme.
  • 4 Halk edebiyatı ürünlerinin temel özelliklerini kavrayabilme
  • 5 Uygulamalı halkbilimi çalışmalarını kavrar Uygulamalı halkbilimi araştırmaları yapar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Türk halk edebiyatının kaynakları
2.Hafta *Türk halk edebiyatının konusu, kapsamı ve özellikleri
3.Hafta *İslamiyet öncesi Türk edebiyatında sözlü ürünler
4.Hafta *İslamiyet sonrası Türk halk edebiyatının özellikleri
5.Hafta *Dini-tasavvufi halk edebiyatı
6.Hafta *Anonim Türk halk edebiyatının ürünleri
7.Hafta *Türk halk edebiyatında nazım türünün özellikleri
8.Hafta *ara sınav
9.Hafta *Türk halk edebiyatında nesir türünün özellikleri
10.Hafta *Türk halk şiirinde şekil
11.Hafta *Mani
12.Hafta *Koşma
13.Hafta *türkü
14.Hafta *Örnek metinler üzerinden şekil ve tür özelliklerini inceleme çalışmaları
15.Hafta *Final sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Derse Katılım 13 2,00 26,00
Ödev 1 5,00 5,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 10 2,00 20,00
Final 1 2,00 2,00
Diğer 14 3,00 42,00
Araştırma Sunumu 1 2,00 2,00
Toplam : 120,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00