Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE 120 MODERN TÜRK EDEBİYATI II 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, öğrencilerin Tanzimat şiirinin önemli temsilcilerini ve bu dönemde gelişen yeni edebi türleri tanımasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Roman, tiyatro, hikâye, tenkit ve deneme gibi edebi türlerin gelişmesi; Tanzimat'ın ikinci dönemindeki önemli şairler ve eserleri<br />Detaylı İçerik<br />1. hafta: Tanzimat döneminde edebi türlerin gelişmesi<br />2. hafta: Roman, hikaye, tenkit ve deneme türlerinin gelişimi<br />3. hafta: Tanzimat gazeteciliği<br />4. hafta: Tanzimat tiyatrosu<br />5. hafta: Şinasi, eserleri, fikirleri ve gazeteciliği<br />6. hafta: Şinasi ve şiirlerinin incelenmesi<br />7. hafta: Şinasi, Şair Evlenmesi<br />8. hafta: Ara sınav<br />9. hafta: Namık Kemal ve şiirleri<br />10. hafta: “Lisân-ı Osmanînin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazatı Şamildir” makalesi<br />11. hafta: Namık Kemal’in tiyatroları<br />12. hafta: Recâî-zâde Ekrem Bey ve şiirleri<br />13. hafta: Muallim Naci ve şiirleri<br />14. hafta: Abdülhak Hamit Tarhan ve şiirleri<br />15. hafta: Final sınavı<br />
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Dersin Kaynağı 1. Ahmet Hamdi Tanpınar, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, YKY, İstanbul 2007 2. Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri 1 - Tanzimat’tan Cumhuriyete, Dergâh Yayınları, İstanbul 2007. Yardımcı Kaynaklar 1. Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Ankara Üniversitesi Yay., Ankara 2006. 2. Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 1-2-3, Dergâh Yayınları. 4. Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergâh Yayınları 5. İnci Enginün, Yeni Türk Edebiyatı, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e, Dergah Yayınları.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1. Yeni Türk edebiyatıyla ilgili temel bilgi ve kavramları öğrenebilme 2. Tanzimatla birlikte gelişen yeni edebi türleri tanıyabilme 3. Tanzimat döneminin önemli şairlerini ve eserlerini tanıyabilme. 4. Tanzimat dönemine ait edebi metinleri okuma ve yorumlama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Felsefe, sosyoloji ve psikoloji alanlarına ait temel eserlerin edebi metinlerin çözümlenmesine katkı sağlaması açısından okunması.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Ünal Şenel
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok.
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Yeni Türk edebiyatıyla ilgili temel bilgi ve kavramları öğrenebilme
  • 2 Tanzimatla birlikte gelişen yeni edebi türleri tanıyabilme
  • 3 Tanzimat döneminin önemli şairlerini ve eserlerini tanıyabilme.
  • 4 Tanzimat dönemine ait edebi metinleri okuma ve yorumlama becerisine sahip olma.
  • 5 Tanzimat’ın ikinci dönemi şairleri ve eserleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmak.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin İçeriği Roman, tiyatro, hikâye, tenkit ve deneme gibi edebi türlerin gelişmesi; Tanzimat'ın ikinci dönemindeki önemli şairler ve eserleri Haftalık Detaylı Ders İçeriği Hafta Detaylı İçerik 1 Tanzimat döneminde edebi türlerin gelişmesi 2 Roman, hikaye, tenkit ve deneme türlerinin gelişimi 3 Tanzimat gazeteciliği 4 Tanzimat tiyatrosu 5 Şinasi, eserleri, fikirleri ve gazeteciliği 6 Şinasi ve şiirlerinin incelenmesi 7 Şinasi, Şair Evlenmesi 8 Ara sınav 9 Namık Kemal ve şiirleri 10 “Lisân-ı Osmanînin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazatı Şamildir” makalesi 11 Namık Kemal’in tiyatroları 12 Recâî-zâde Ekrem Bey ve şiirleri 13 Muallim Naci ve şiirleri 14 Abdülhak Hamit Tarhan ve şiirleri 15 Final sınavı
*Tanzimat’ın ikinci dönemi hakkında genel bilgi.
2.Hafta *General information about the second period of Tanzimat.
3.Hafta *Abdülhak Hamit Tarhan
4.Hafta *Abdülhak Hamit Tarhan
5.Hafta *Abdülhak Hamit Tarhan
6.Hafta *Abdülhak Hamit Tarhan
7.Hafta *Recaizade Mahmut Ekrem
8.Hafta *vize sınavı
9.Hafta *Recaizade Mahmut Ekrem
10.Hafta *Recaizade Mahmut Ekrem
11.Hafta *Muallim Naci
12.Hafta *Muallim Naci
13.Hafta *Muallim Naci
14.Hafta *Ara Nesil şairleri
15.Hafta *final sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Proje 0 0,00 0,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 13 2,00 26,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 12 2,00 24,00
Ara Sınav Hazırlık 10 2,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 13 2,00 26,00
Ödev 15 2,00 30,00
Toplam : 128,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00