Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE 123 TÜRK HALKBİLİMİ I 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, Türk halk edebiyatının temel kavram ve ilkelerini tanıtmak, halk biliminde kullanılan araştırma yöntemlerini kavramasını sağlamak; dünyada ve Türkiye’de halk bilimi alanında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vermek.
Dersin İçeriği : Türk Halk edebiyatı ile ilgili temel bilgiler; konusu ve kapsamı; Türk halk biliminin tarihi gelişimi; dünyada ve Türkiye’de halk bilimi çalışmaları; halk biliminde kullanılan başlıca terimler, inceleme alanları ve yöntemleri.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Dersin Kaynağı Öcal Oğuz vd. (2004). Halk Edebiyatı El Kitabı. Ankara: Grafiker Yay. P. Naili Boratav (1984). 100 Soruda Türk Folkloru. İstanbul: Gerçek Yayınları. Sedat Veyis Örnek (1977). Türk Halk Bilimi. Ankara: İş Bankası Kültür Yayınları. Yardımcı Kaynaklar Özkul Çobanoğlu (1999). Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş. Ankara: Akçağ Yayınları. Metin Ekici (2004). Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri. Ankara: Geleneksel Yayıncılık. Erman Artun (2005). Türk Halk Bilimi. İstanbul: Kitabevi Yayınları. J. Krohn-K. Krohn (2004). Halk Bilimi Yöntemi. Yayına Haz. Fikret Türkmen, Ankara: TDK Yayınları.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Anlatım, Drama, Deneysel Yöntemler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ersal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Türk halk edebiyatının temel kavram ve ilkelerini açıklayabilme.
  • 2 Dünyada ve Türkiye’deki halk bilimi çalışmaları hakkında bilgi sahibi olabilme
  • 3 Halk biliminin temel inceleme alanları ve araştırma yöntemlerini kavrayabilme
  • 4 Halkbiliminin alan araştırması yöntemlerini tanır ve alan araştırmasında uygular
  • 5 Bir bilim olarak halkbiliminin kültürel ve felsefi temellerini çözümler

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanıtımı, kapsamı ve önemi
2.Hafta *Halk, Halk edebiyatı, halk bilimi kavramları
3.Hafta *Türk Halk biliminin konusu, kapsamı, araştırma alanları
4.Hafta *Türk halk biliminin tarihçesi
5.Hafta *Halk biliminin kaynakları
6.Hafta *Halk biliminde kullanılan başlıca terimler
7.Hafta *Halk biliminde kullanılan başlıca terimler
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Türkiye’de geçmişten günümüze halk bilimi çalışmaları
10.Hafta *Dünya'daki halk bilimi çalışmaları
11.Hafta *Halk bilimi araştırma yöntemleri
12.Hafta *Halk bilimi araştırma yöntemleri
13.Hafta *Halk biliminin diğer bilim dallarıyla ilişkileri
14.Hafta *Halk bilimi derleme yöntemleri
15.Hafta *Final sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 13 2,00 26,00
Vize 1 0,00 0,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Ev Ödevi 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 10 2,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Final 1 0,00 0,00
Seminer 1 5,00 5,00
Araştırma Sunumu 1 2,00 2,00
Toplam : 117,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00