Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE 121 MODERN TÜRK EDEBİYATI I 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Modern Türk edebiyatının oluştuğu zemini, kaynaklarını ve önemini kavratmak; eserlerini tanıtmak ve öğrencilere ana hatlarıyla bilgi vermektir.
Dersin İçeriği : Tanzimat dönemi Türk edebiyatının dayandığı siyasi, sosyal ve kültürel zemin. Tanzimat döneminde edebi türlerin gelişmesi. Tanzimat dönemi basın hayatı. Tanzimat dönemi şairleri ve eserleri.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Dersin Kaynağı<br />1. Ahmet Hamdi Tanpınar, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, YKY, İstanbul 2007<br />2. Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri 1 - Tanzimat’tan Cumhuriyete, Dergâh Yayınları, İstanbul 2007.<br />Yardımcı Kaynaklar<br />1. Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Ankara Üniversitesi Yay., Ankara 2006.<br />2. Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 1-2-3, Dergâh Yayınları.<br />3. Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergâh Yayınları<br />4. İnci Enginün, Yeni Türk Edebiyatı, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e, Dergah Yayınları.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, soru-cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Hanife Yasemin Mumcu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 1. Modern Türk edebiyatının tanımı ve kapsamı hakkında bilgi sahibi olmak
  • 2 2. Modern Türk edebiyatının ana kaynaklarını tanımak.
  • 3 3. Modern Türk şiiri örneklerini öğrenmek.
  • 4 4. Gazete ve dergilerin edebiyat dünyasına etkisini kavramak.
  • 5 5. Şair ve yazarların düşünce hayatına katkısını öğrenmek.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *1. Tanzimat dönemi Türk edebiyatının dayandığı siyasi, sosyal ve kültürel zemin 2. Tanzimat döneminde edebi türlerin gelişmesi 3. Tanzimat dönemi gazete ve dergileri 4. Şinasi’nin eserleri, fikirleri ve gazeteciliği 5. Şinasi ve şiirlerinin incelenmesi 6. Şinasi ve şiirlerinin incelenmesi 7. Değerlendirme 8. Ara Sınav (Vize) 9. Namık Kemal’n eleştiri yazıları 10.Namık Kemal ve şiirleri 11. Namık Kemal ve şiirleri 12. Namık Kemal ve tiyatroları 13. Ziya Paşa’nın eleştiri yazıları 14. Ziya Paşa’nın şiirleri 15. Final
2.Hafta *1. Tanzimat dönemi Türk edebiyatının dayandığı siyasi, sosyal ve kültürel zemin 2. Tanzimat döneminde edebi türlerin gelişmesi 3. Tanzimat dönemi gazete ve dergileri 4. Şinasi’nin eserleri, fikirleri ve gazeteciliği 5. Şinasi ve şiirlerinin incelenmesi 6. Şinasi ve şiirlerinin incelenmesi 7. Değerlendirme 8. Ara Sınav (Vize) 9. Namık Kemal’n eleştiri yazıları 10.Namık Kemal ve şiirleri 11. Namık Kemal ve şiirleri 12. Namık Kemal ve tiyatroları 13. Ziya Paşa’nın eleştiri yazıları 14. Ziya Paşa’nın şiirleri 15. Final
*Tanzimat dönemi Türk edebiyatının dayandığı siyasi, sosyal ve kültürel zemin
3.Hafta *1. Tanzimat dönemi Türk edebiyatının dayandığı siyasi, sosyal ve kültürel zemin 2. Tanzimat döneminde edebi türlerin gelişmesi 3. Tanzimat dönemi gazete ve dergileri 4. Şinasi’nin eserleri, fikirleri ve gazeteciliği 5. Şinasi ve şiirlerinin incelenmesi 6. Şinasi ve şiirlerinin incelenmesi 7. Değerlendirme 8. Ara Sınav (Vize) 9. Namık Kemal’n eleştiri yazıları 10.Namık Kemal ve şiirleri 11. Namık Kemal ve şiirleri 12. Namık Kemal ve tiyatroları 13. Ziya Paşa’nın eleştiri yazıları 14. Ziya Paşa’nın şiirleri 15. Final
*Tanzimat period Turkish literature Tanzimat döneminde edebi türlerin gelişmesi
4.Hafta *1. Tanzimat dönemi Türk edebiyatının dayandığı siyasi, sosyal ve kültürel zemin 2. Tanzimat döneminde edebi türlerin gelişmesi 3. Tanzimat dönemi gazete ve dergileri 4. Şinasi’nin eserleri, fikirleri ve gazeteciliği 5. Şinasi ve şiirlerinin incelenmesi 6. Şinasi ve şiirlerinin incelenmesi 7. Değerlendirme 8. Ara Sınav (Vize) 9. Namık Kemal’n eleştiri yazıları 10.Namık Kemal ve şiirleri 11. Namık Kemal ve şiirleri 12. Namık Kemal ve tiyatroları 13. Ziya Paşa’nın eleştiri yazıları 14. Ziya Paşa’nın şiirleri 15. Final
* Tanzimat dönemi gazete ve dergileri
5.Hafta *1. Tanzimat dönemi Türk edebiyatının dayandığı siyasi, sosyal ve kültürel zemin 2. Tanzimat döneminde edebi türlerin gelişmesi 3. Tanzimat dönemi gazete ve dergileri 4. Şinasi’nin eserleri, fikirleri ve gazeteciliği 5. Şinasi ve şiirlerinin incelenmesi 6. Şinasi ve şiirlerinin incelenmesi 7. Değerlendirme 8. Ara Sınav (Vize) 9. Namık Kemal’n eleştiri yazıları 10.Namık Kemal ve şiirleri 11. Namık Kemal ve şiirleri 12. Namık Kemal ve tiyatroları 13. Ziya Paşa’nın eleştiri yazıları 14. Ziya Paşa’nın şiirleri 15. Final
* Şinasi’nin eserleri, fikirleri ve gazeteciliği
6.Hafta *1. Tanzimat dönemi Türk edebiyatının dayandığı siyasi, sosyal ve kültürel zemin 2. Tanzimat döneminde edebi türlerin gelişmesi 3. Tanzimat dönemi gazete ve dergileri 4. Şinasi’nin eserleri, fikirleri ve gazeteciliği 5. Şinasi ve şiirlerinin incelenmesi 6. Şinasi ve şiirlerinin incelenmesi 7. Değerlendirme 8. Ara Sınav (Vize) 9. Namık Kemal’n eleştiri yazıları 10.Namık Kemal ve şiirleri 11. Namık Kemal ve şiirleri 12. Namık Kemal ve tiyatroları 13. Ziya Paşa’nın eleştiri yazıları 14. Ziya Paşa’nın şiirleri 15. Final
*Şinasi ve şiirlerinin incelenmesi
7.Hafta *1. Tanzimat dönemi Türk edebiyatının dayandığı siyasi, sosyal ve kültürel zemin 2. Tanzimat döneminde edebi türlerin gelişmesi 3. Tanzimat dönemi gazete ve dergileri 4. Şinasi’nin eserleri, fikirleri ve gazeteciliği 5. Şinasi ve şiirlerinin incelenmesi 6. Şinasi ve şiirlerinin incelenmesi 7. Değerlendirme 8. Ara Sınav (Vize) 9. Namık Kemal’n eleştiri yazıları 10.Namık Kemal ve şiirleri 11. Namık Kemal ve şiirleri 12. Namık Kemal ve tiyatroları 13. Ziya Paşa’nın eleştiri yazıları 14. Ziya Paşa’nın şiirleri 15. Final
* Şinasi ve şiirlerinin incelenmesi
8.Hafta *1. Tanzimat dönemi Türk edebiyatının dayandığı siyasi, sosyal ve kültürel zemin 2. Tanzimat döneminde edebi türlerin gelişmesi 3. Tanzimat dönemi gazete ve dergileri 4. Şinasi’nin eserleri, fikirleri ve gazeteciliği 5. Şinasi ve şiirlerinin incelenmesi 6. Şinasi ve şiirlerinin incelenmesi 7. Değerlendirme 8. Ara Sınav (Vize) 9. Namık Kemal’n eleştiri yazıları 10.Namık Kemal ve şiirleri 11. Namık Kemal ve şiirleri 12. Namık Kemal ve tiyatroları 13. Ziya Paşa’nın eleştiri yazıları 14. Ziya Paşa’nın şiirleri 15. Final
*vize sınavı
9.Hafta *1. Tanzimat dönemi Türk edebiyatının dayandığı siyasi, sosyal ve kültürel zemin 2. Tanzimat döneminde edebi türlerin gelişmesi 3. Tanzimat dönemi gazete ve dergileri 4. Şinasi’nin eserleri, fikirleri ve gazeteciliği 5. Şinasi ve şiirlerinin incelenmesi 6. Şinasi ve şiirlerinin incelenmesi 7. Değerlendirme 8. Ara Sınav (Vize) 9. Namık Kemal’n eleştiri yazıları 10.Namık Kemal ve şiirleri 11. Namık Kemal ve şiirleri 12. Namık Kemal ve tiyatroları 13. Ziya Paşa’nın eleştiri yazıları 14. Ziya Paşa’nın şiirleri 15. Final
*Namık Kemal’n eleştiri yazıları
10.Hafta *1. Tanzimat dönemi Türk edebiyatının dayandığı siyasi, sosyal ve kültürel zemin 2. Tanzimat döneminde edebi türlerin gelişmesi 3. Tanzimat dönemi gazete ve dergileri 4. Şinasi’nin eserleri, fikirleri ve gazeteciliği 5. Şinasi ve şiirlerinin incelenmesi 6. Şinasi ve şiirlerinin incelenmesi 7. Değerlendirme 8. Ara Sınav (Vize) 9. Namık Kemal’n eleştiri yazıları 10.Namık Kemal ve şiirleri 11. Namık Kemal ve şiirleri 12. Namık Kemal ve tiyatroları 13. Ziya Paşa’nın eleştiri yazıları 14. Ziya Paşa’nın şiirleri 15. Final
* Namık Kemal ve şiirleri
11.Hafta *1. Tanzimat dönemi Türk edebiyatının dayandığı siyasi, sosyal ve kültürel zemin 2. Tanzimat döneminde edebi türlerin gelişmesi 3. Tanzimat dönemi gazete ve dergileri 4. Şinasi’nin eserleri, fikirleri ve gazeteciliği 5. Şinasi ve şiirlerinin incelenmesi 6. Şinasi ve şiirlerinin incelenmesi 7. Değerlendirme 8. Ara Sınav (Vize) 9. Namık Kemal’n eleştiri yazıları 10.Namık Kemal ve şiirleri 11. Namık Kemal ve şiirleri 12. Namık Kemal ve tiyatroları 13. Ziya Paşa’nın eleştiri yazıları 14. Ziya Paşa’nın şiirleri 15. Final
* Namık Kemal ve şiirleri
12.Hafta *1. Tanzimat dönemi Türk edebiyatının dayandığı siyasi, sosyal ve kültürel zemin 2. Tanzimat döneminde edebi türlerin gelişmesi 3. Tanzimat dönemi gazete ve dergileri 4. Şinasi’nin eserleri, fikirleri ve gazeteciliği 5. Şinasi ve şiirlerinin incelenmesi 6. Şinasi ve şiirlerinin incelenmesi 7. Değerlendirme 8. Ara Sınav (Vize) 9. Namık Kemal’n eleştiri yazıları 10.Namık Kemal ve şiirleri 11. Namık Kemal ve şiirleri 12. Namık Kemal ve tiyatroları 13. Ziya Paşa’nın eleştiri yazıları 14. Ziya Paşa’nın şiirleri 15. Final
* Ziya Paşa’nın şiirleri
13.Hafta *1. Tanzimat dönemi Türk edebiyatının dayandığı siyasi, sosyal ve kültürel zemin 2. Tanzimat döneminde edebi türlerin gelişmesi 3. Tanzimat dönemi gazete ve dergileri 4. Şinasi’nin eserleri, fikirleri ve gazeteciliği 5. Şinasi ve şiirlerinin incelenmesi 6. Şinasi ve şiirlerinin incelenmesi 7. Değerlendirme 8. Ara Sınav (Vize) 9. Namık Kemal’n eleştiri yazıları 10.Namık Kemal ve şiirleri 11. Namık Kemal ve şiirleri 12. Namık Kemal ve tiyatroları 13. Ziya Paşa’nın eleştiri yazıları 14. Ziya Paşa’nın şiirleri 15. Final
* Namık Kemal ve şiirleri
14.Hafta *1. Tanzimat dönemi Türk edebiyatının dayandığı siyasi, sosyal ve kültürel zemin 2. Tanzimat döneminde edebi türlerin gelişmesi 3. Tanzimat dönemi gazete ve dergileri 4. Şinasi’nin eserleri, fikirleri ve gazeteciliği 5. Şinasi ve şiirlerinin incelenmesi 6. Şinasi ve şiirlerinin incelenmesi 7. Değerlendirme 8. Ara Sınav (Vize) 9. Namık Kemal’n eleştiri yazıları 10.Namık Kemal ve şiirleri 11. Namık Kemal ve şiirleri 12. Namık Kemal ve tiyatroları 13. Ziya Paşa’nın eleştiri yazıları 14. Ziya Paşa’nın şiirleri 15. Final
*Ziya Paşa’nın eleştiri yazıları

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 13 2,00 26,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 10 2,00 20,00
Ara Sınav Hazırlık 10 2,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 12 2,00 24,00
Ödev 15 1,00 15,00
Toplam : 107,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00