Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE 121 MODERN TÜRK EDEBİYATI I 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, öğrencilerin Yeni Türk edebiyatına ait temel bilgileri kazanmasını ve Tanzimat dönemi Türk edebiyatını tanımasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Yeni Türk edebiyatının alanı, sınırı, temel kavramları; Yeni Türk edebiyatının kaynakları; Tanzimat Edebiyatını hazırlayan tarihi, sosyal ve kültürel şartlar; bu dönemin ilk yıllarındaki temsilcileri ve eserleri, Batı edebiyatıyla karşılaşma ve ilk çeviri eserler. Yeni Türk edebiyatının alanı, sınırı, temel kavramları; Yeni Türk edebiyatının kaynakları; Tanzimat Edebiyatını hazırlayan tarihi, sosyal ve kültürel şartlar; bu dönemin ilk yıllarındaki temsilcileri ve eserleri, Batı edebiyatıyla karşılaşma ve ilk çeviri eserler.<br />Detaylı İçerik<br />1 Dersin tanıtımı, kapsamı ve önemi<br />2 Yeni Türk edebiyatının alanı, sınırı ve temel kavramları<br />3 Yeni Türk edebiyatının kaynakları<br />4 Tanzimat dönemini hazırlayan tarihi, sosyal ve kültürel şartlar<br />5 Tanzimat fermanı<br />6 Tanzimat edebiyatının dönemleri <br />7 Batı edebiyatıyla ilk karşılaşma ve ilk çeviri eserler<br />8 Ara sınav<br />9 Ahmet Cevdet Paşa, Münif Paşa<br />10 Akif Paşa ve Adem Kasidesi<br />11 Ziya Paşa: Şiir ve İnşa makalesi<br />12 Ziya Paşa: Harabat Önsözü<br />13 Ziya Paşa ve şiirleri<br />14 Ziya Paşa ve şiirleri<br />15 Final sınavı
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Dersin Kaynağı 1. Ahmet Hamdi Tanpınar, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, YKY, İstanbul 2007 2. Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri 1 - Tanzimat’tan Cumhuriyete, Dergâh Yayınları, İstanbul 2007. Yardımcı Kaynaklar 1. Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Ankara Üniversitesi Yay., Ankara 2006. 2. Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 1-2-3, Dergâh Yayınları. 3. Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergâh Yayınları 4. İnci Enginün, Yeni Türk Edebiyatı, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e, Dergah Yayınları.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1. Yeni Türk edebiyatıyla ilgili temel bilgileri öğrenebilme. 2. Yeni Türk edebiyatının kaynaklarını tanıyabilme. 3. Tanzimat döneminin önemli isimlerini eserleriyle tanıyabilme. 4. Yeni Türk edebiyatının araştırma yöntemlerini öğrenebilme. 5. Batı edebiyatının Türk edebiyatı üzerindeki etkilerini açıklayabilme.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Felsefe, sosyoloji ve psikoloji alanlarına ait temel eserlerin edebi metinlerin çözümlenmesine katkı sağlaması açısından okunması.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Hanife Yasemin Mumcu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi :   

  • 1 Yeni Türk edebiyatıyla ilgili temel bilgileri öğrenebilme.
  • 2 Yeni Türk edebiyatının kaynaklarını tanıyabilme
  • 3 Tanzimat döneminin önemli isimlerini eserleriyle tanıyabilme.
  • 4 Yeni Türk edebiyatının araştırma yöntemlerini öğrenebilme
  • 5 Batı edebiyatının Türk edebiyatı üzerindeki etkilerini açıklayabilme.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Hafta Detaylı İçerik 1 Tanzimat döneminde edebi türlerin gelişmesi 2 Roman, hikaye, tenkit ve deneme türlerinin gelişimi 3 Tanzimat gazeteciliği 4 Tanzimat tiyatrosu 5 Şinasi, eserleri, fikirleri ve gazeteciliği 6 Şinasi ve şiirlerinin incelenmesi 7 Şinasi, Şair Evlenmesi 8 Ara sınav 9 Namık Kemal ve şiirleri 10 “Lisân-ı Osmanînin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazatı Şamildir” makalesi 11 Namık Kemal’in tiyatroları 12 Recâî-zâde Ekrem Bey ve şiirleri 13 Muallim Naci ve şiirleri 14 Abdülhak Hamit Tarhan ve şiirleri 15 Final sınavı
2.Hafta *Tanzimat dönemi Türk edebiyatının dayandığı siyasi, sosyal ve kültürel zemin
3.Hafta *Tanzimat period Turkish literature Tanzimat döneminde edebi türlerin gelişmesi
4.Hafta * Tanzimat dönemi gazete ve dergileri
5.Hafta * Şinasi’nin eserleri, fikirleri ve gazeteciliği
6.Hafta *Şinasi ve şiirlerinin incelenmesi
7.Hafta * Şinasi ve şiirlerinin incelenmesi
8.Hafta *vize sınavı
9.Hafta *Namık Kemal’n eleştiri yazıları
10.Hafta * Namık Kemal ve şiirleri
11.Hafta * Namık Kemal ve şiirleri
12.Hafta * Ziya Paşa’nın şiirleri
13.Hafta * Namık Kemal ve şiirleri
14.Hafta *Ziya Paşa’nın eleştiri yazıları
15.Hafta *final sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 13 2,00 26,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 10 2,00 20,00
Ara Sınav Hazırlık 10 2,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 12 2,00 24,00
Ödev 15 1,00 15,00
Toplam : 107,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00