Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE 119 TÜRKİYE TÜRKÇESİ I 4,00 0,00 0,00 4,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin temel amacı, Türkçenin ses ve yapı özelliklerini kavrayabilmektir.
Dersin İçeriği : Dille ilgili temel kavramlar, dünya dilleri arasında Türkiye Türkçesinin durumu, Türk Dili Tarihi içinde Türkiye Türkçesinin durumu, ses bilgisiyle ilgili temel kavramlar, Türkçenin ses bilgisi, ünlüler ve ünsüzler, ünlü ve ünsüzlerle ilgili ses olayları
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Aksan, Doğan (1977). Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim, C. 1, 2, 3, Ankara: TDK Yay• Banguoğlu, Tahsin (2007). Türkçenin Grameri, Ankara: TDK Yay• Demir, Nurettin; Emine Yılmaz (2003). Türk Dili El Kitabı, Ankara: Grafiker Yay• Eker, Süer (2005). Çağdaş Türk Dili, Ankara: Grafiker Yay• Ercilasun, Ahmet Bican (2004). Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Ankara: Akçağ Yay• Ergin, Muharrem (1998). Türk Dil Bilgisi, İstanbul: Bayrak Yay• Göksel, Aslı and Kerslake Celia, (2005). Turkish A Comprehensive Grammar, London and New York: Routledge• Korkmaz, Zeynep (2003). Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Ankara: TDK Yay• Kornfilt, Jaklin, (2001). Turkish, London and New York: Routledge• Lewis, Geoffry, (2002 ). Turkish Grammar, Oxford University Press
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : anlatım, soru-yanıt, tartışma, uygulama - alıştırma, ödev
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Şaban Doğan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yrd. Doç. Dr. Aslıhan Dinçer
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Türkiye Türkçesinin Türk dili tarihindeki yeri ve sınırını tespit etmek
  • 2 Türk dilinin özelliklerini örneklerle kavramak.
  • 3 Ses ve ses organlarını, Türkçenin seslerini, Türkçedeki ünlü sesler ve özelliklerini öğrenmek
  • 4 Genel gramer kavram, kuram ve araştırma sonuçlarını takip edebilir hale gelebilmek
  • 5 Dil olgusu kavramını açıklayabilme.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dil nedir?
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
2.Hafta *Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
3.Hafta *Yeryüzünde diller
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
4.Hafta *Konuşma dili, yazı dili
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
5.Hafta * Türk yazı dilinin tarihi gelişimi
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
6.Hafta * Batı Türkçesi dönemi ve özellikleri
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
7.Hafta *Türkiye Türkçesi döneminin diğer dönemlerle karşılaştırılması
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *sesler
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
10.Hafta *ünlüler
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
11.Hafta *Ünsüzler
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
12.Hafta *Ses olayları, ses özellikleri
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır
13.Hafta * Benzeşmeler
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır
14.Hafta *Ünlü uyumları
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.
15.Hafta *Ses değişmeleri
*yok
*Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
*"İş Yükü" ve "Değerlendirme" bölümünde açıklanmıştır.

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 13 2,00 26,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Vize 1 1,00 1,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 10 2,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Final 1 2,00 2,00
Araştırma Sunumu 1 5,00 5,00
Diğer 1 2,00 2,00
Ödev 14 3,00 42,00
Quiz Hazırlık 7 3,00 21,00
Toplam : 183,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00