Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDE 117 OSMANLI TÜRKÇESİ I 4,00 0,00 0,00 4,00 7,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Osmanlı Türkçesindeki özellikle Arapça ve Farsça alıntıların imla özellikleri ve bu alıntıların türetme sistemleri hakkında bilgiler verilir ve bu hazırlığa uygun olarak, I. dönem başlatılmış sözlük ve söz dizimi incelemeleri sürdürülür. Bu arada son dönem metinlerin yanı sıra 18. ve 19. yüzyıl metinleri de incelenir
Dersin İçeriği : Türkçedeki Arapça ve Farsça alıntılar, Arapça ve Farsça kelimelerin yapı özellikleri, Osmanlı Türkçesi metinlerini okuma ve anlamlandırma
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Dersin Kaynağı Timurtaş, F. (1991). Osmanlı Türkçesine Giriş, İstanbul: İÜ. Edebiyat Fak. Yay. Yardımcı Kaynaklar Timurtaş, F. (2005). Osmanlı Türkçesi Metinleri, İstanbul: İÜ. Edebiyat Fak. Yay. Ergin, Muharrem (2000). Osmanlıca Dersleri, İstanbul: Boğaziçi Yay. Develi, Hayati. (2008). Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1, İstanbul: Kesit Yay. Develi, Hayati. (2008). Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 2, İstanbul: Kesit Yay
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Anlatım, Drama, Deneysel Yöntemler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Sinan Güzel
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Osmanlı Türkçesindeki yabancı kökenli sözlerin yazılış özelliklerini kavrayabilme.
  • 2 Osmanlı Türkçesindeki Arapça kelime ve şekillerin özelliklerini kavrayabilme
  • 3 Arapçadaki kelime türetme şekillerini kavrayabilme.
  • 4 Arapça tamlamaların özelliklerini kavrayabilme.
  • 5 Farsça tamlamaların özelliklerini kavrayabilme.
  • 6 Farsçadaki kelime türetme şekillerini açıklayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar
2.Hafta *Arapça kelime ve şekiller
3.Hafta *Arapçadaki asli ve zaid harfler
4.Hafta *Arapça kelimelerin çeşitleri
5.Hafta *Sülasi Mücerred Masdarlar, Rübai Mücerred Masdarlar
6.Hafta *18. ve 19. yüzyıl Osmanlı alfabesi ile kaydedilmiş Türkçe metin okuma
7.Hafta *Mezidünfih Masdar ve çeşitleri
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Arapça kelimelerde cinsiyet, çokluk
10.Hafta *18. ve 19. yüzyıl Osmanlı Türkçesi ile yazılmış metinlerin okuması
11.Hafta *Arapçada tamlama
12.Hafta *Farsça kelime ve şekiller
13.Hafta *Farsçada tamlama
14.Hafta *Farsçada isim türetme şekilleri

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 10 1,00 10,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 1 6,00 6,00
Ara Sınav Hazırlık 1 8,00 8,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Ev Ödevi 14 2,00 28,00
Araştırma Sunumu 5 3,00 15,00
Teorik Ders Anlatım 13 4,00 52,00
Ödev 14 3,00 42,00
Quiz Hazırlık 7 3,00 21,00
Toplam : 196,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 7
AKTS : 7,00