Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR 221 MİMARİ BELGELEME I 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Ders kapsamında, "Bütünleşik Mimari Belgeleme Süreci"nin tanımlanması ve koruma sürecinde ‘Mimari Belgeleme Sürecinin öneminin vurgulanması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği : Ders kapsamında, Kültür Varlıklarının Belgelenmesi sürecinde, alan uygulaması yapılacak ve kullanılan geleneksel belgeleme yöntemleri öğretilecek, kültür varlıklarının belgelenmesinde kullanılan ileri belgeleme tekniklerinin aktarılacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1 - Çalıştay “İleri Belgeleme Teknikleri”. TMMOB Mimarlar Odası Kültürel Mirasın Korunması Komitesi. Ed. Emre Madran, Ali Haydar Alptekin. Mimarlar Odası Yayınları. Ankara: Özdil. 2009.


2 - Feilden, Bernard M., Conservation of Historic Buildings, Oxford: Architectural, 2003

3 - Özkut, D. “Reducing Risk in ‘Preservation Project Management’: Re-definition of the ‘Pre-assessment Phase’”, PhD, İYTE, 2004.

4 - Schaich M. “From 3D Scanning to Analytical Heritage Documentation.” Lasers in the Conservation of Artworks. Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 2009.


5 - Digital Heritage: Applying Digital Imaging to Cultural Heritage. Ed. L.MacDonald, 2006.


6 - Standard and Guidance for The Collection, Documentation, Conservation and Research of Archaeological Materials, IFA, 2001.

7 - B. ULUENGİN: Rölöve, Yapı Yayınları, İstanbul, 2002

8 - Z. AHUNBAY: Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Yem Yayın; İstanbul, 1996.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1 - Alan Çalışması 2 - Örnek Uygulama Sunumları 3 - Teknik Çizim Uygulamaları
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Deniz Özkut
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Kültür varlığının mimari eskizinin yapılabilmesi
  • 2 Ölçme yöntemlerinin kavranması
  • 3 Kültür Varlığının, 3-boyutlu olarak kavranması
  • 4 İleri belgeleme teknolojilerinin tanınması.
  • 5 Mimari Belgeleme çalışmaları ile Arkeoloji arasındaki ilişkinin kurulması

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Koruma Sürecine ilişkin temel tanımlar: - Kültür Varlığı - Rölöve - Restitüsyon - Restorasyon
2.Hafta *Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon kavramları üzerine tartışma.
3.Hafta *Mimari belgelemenin ilk temel adımlarının aktarılması.
4.Hafta *Mimari belgelemenin ilk temel adımlarının aktarılması. Agora Osmanlı yapısı mimari eskiz çalışması - plan çizimi
5.Hafta *Mimari belgelemenin ilk temel adımlarının aktarılması. Agora Osmanlı yapısı üzerinde "üçgenleme" yönteminin aktarılması ve uygulanması.
6.Hafta *Mimari belgelemenin ilk temel adımlarının aktarılması. Agora Osmanlı yapısı üzerinde "üçgenleme" yönteminin aktarılması ve uygulanması.
7.Hafta *Mimari belgelemenin ilk temel adımlarının aktarılması. Agora Osmanlı yapısı üzerinde "üçgenleme" yönteminin aktarılması ve uygulanması.
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Anıtsal Kültür Varlıklarının plan örnekleri üzerinden, ölçüm planlamasının tartışılması
10.Hafta *İleri Belgeleme Teknolojilerinin anlatımı
*İleri Belgeleme Teknolojileri ile, arkeolojik alanlarda yapılmış mimari belgeleme örnekleri.
11.Hafta *Bütünleşik mimari belgeleme yöntemi ile gerçekleştirilmiş örneklerin irdelenmesi
12.Hafta *Bütünleşik mimari belgeleme yöntemi ile gerçekleştirilmiş örneklerin irdelenmesi
13.Hafta *Bütünleşik mimari belgeleme yöntemi ile gerçekleştirilmiş örneklerin irdelenmesi
14.Hafta *Bütünleşik mimari belgeleme yöntemi ile gerçekleştirilmiş örneklerin irdelenmesi
15.Hafta *Final sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Final 1 1,00 1,00
Vize 1 1,00 1,00
Derse Katılım 5 10,00 50,00
Uygulama / Pratik 5 10,00 50,00
Alan Çalışması 3 15,00 45,00
Toplam : 147,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00