Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR 112 TERMİNOLOJİ II 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Ders kapsamında öğrencilere; genel olarak arkeoloji biliminin kullandığı terminolojik ifadeler ve ağırlıklı olarak da Türk-İslam döneminin kültür ve sanatına dair mesleki ifade ve kullanımlar aktarılacaktır. The scope of the course consists of teaching students the terminological concepts used in archaeology and professional expressions related to culture and art of the Turk-Islamic period.
Dersin İçeriği : Ders kapsamında; öncelikle Türk-İslam Arkeolojisinde kullanılan ortak ifadeler üzerinde durulacak, söz konusu terminolojik tanımlamalar örnekler eşliğinde verilecektir..<br />The scope of this course consists of the utilization of common phrase and terms in Turk-Islamic Archaeology through selected examples. <br /><br />
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : -
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Akın Ersoy
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Mesleki açıdan terminolojik yeterlilik kazanma.
  • 2 İfade ve tanımlama becerisini geliştirme.
  • 3 Akademik bakış açısını geliştirme.
  • 4 Akademik bakış açısını geliştirme.
  • 5 Akademik bakış açısını geliştirme.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Türk-İslam Arkeolojisinde genel anlamda en sık karşılaşılan terminolojik ifadeler ve tanımlamalar (A-B).
2.Hafta *Türk-İslam Arkeolojisinde genel anlamda en sık karşılaşılan terminolojik ifadeler ve tanımlamalar (C-Ç).
3.Hafta *Türk-İslam Arkeolojisinde genel anlamda en sık karşılaşılan terminolojik ifadeler ve tanımlamalar (D-E).
4.Hafta *Türk-İslam Arkeolojisinde genel anlamda en sık karşılaşılan terminolojik ifadeler ve tanımlamalar (F-G).
5.Hafta *Türk-İslam Arkeolojisinde genel anlamda en sık karşılaşılan terminolojik ifadeler ve tanımlamalar (H-I).
6.Hafta *Türk-İslam Arkeolojisinde genel anlamda en sık karşılaşılan terminolojik ifadeler ve tanımlamalar (İ-J).
7.Hafta *Türk-İslam Arkeolojisinde genel anlamda en sık karşılaşılan terminolojik ifadeler ve tanımlamalar (K-L).
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Türk-İslam Arkeolojisinde genel anlamda en sık karşılaşılan terminolojik ifadeler ve tanımlamalar (M-N).
10.Hafta *Türk-İslam Arkeolojisinde genel anlamda en sık karşılaşılan terminolojik ifadeler ve tanımlamalar (O-Ö).
11.Hafta *Türk-İslam Arkeolojisinde genel anlamda en sık karşılaşılan terminolojik ifadeler ve tanımlamalar (P-R).
12.Hafta *Türk-İslam Arkeolojisinde genel anlamda en sık karşılaşılan terminolojik ifadeler ve tanımlamalar (S-Ş).
13.Hafta *Türk-İslam Arkeolojisinde genel anlamda en sık karşılaşılan terminolojik ifadeler ve tanımlamalar (T-U).
14.Hafta *Türk-İslam Arkeolojisinde genel anlamda en sık karşılaşılan terminolojik ifadeler ve tanımlamalar (Ü-V-Y-Z).

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Proje 5 4,00 20,00
Derse Katılım 13 3,00 39,00
Ara Sınav Hazırlık 2 8,00 16,00
Ev Ödevi 13 5,00 65,00
Final 0 0,00 0,00
Teorik Ders Anlatım 13 3,00 39,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00