Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR 109 TERMİNOLOJİ I 3,00 2,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Ders kapsamında öğrencilere; genel olarak bilim ve bilimsel çalışmalarda kullanılan teknik ve yöntemler hakkında bilgi verilecektir.
Dersin İçeriği : Ders kapsamında; öncelikle akademik bakış açısı ve bilimsel çalışmalar hakkında bilgi verilecek, öğrencilerin akademik bakış açısı kazanmaları sağlanacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Weber, M., Sosyal Bilimlerin Metodolojisi, İstanbul, 2012.<br />Turkdoğan, O,. Bilimsel Düşünme ve Araştırma Metodolojisi, M.E.B. Yay.: İstanbul, 1995.<br />Seydioğlu, H., Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, İstanbul, 1992.<br />Kurbanoğlu, S.S., Kaynak Gösterme El Kitabı, Ankara, 2004.<br />Karasar, N., Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara, 1994.<br />Dinler, Z., Bilimsel Araştırma ve E-kaynaklar, Bursa, 2006.<br />Ataöv, T., Bilimsel Araştırma El Kitabı, Savaş Yayınları, Ankara, 1989<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Harun Ürer
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Bilim ve bilimsel çalışma
  • 2 Bilim ve bilimsel çalışma.
  • 3 İfade ve tanımlama becerisini geliştirme.
  • 4 Akademik bakış açısını geliştirme.
  • 5 Akademik bakış açısını geliştirme.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Bilim ve bilimsel araştırma kavramları hakkında ön bilgi. Prior knowledge about concepts of science and scientific research.
2.Hafta *Bilim ve bilimsel araştırma kavramları hakkında ön bilgi. Prior knowledge about concepts of science and scientific research.
3.Hafta *Bilimsel çalışma yöntemleri ve araştırma etiği hakkında bilgi. Information about scientific study methods and research ethics.
4.Hafta *Bilimsel çalışmalarda ön hazırlık ve konu belirleme hakkında dikkat edilmesi gereken hususlar. Considerations for preliminary preparation and subject determination in scientific studies.
5.Hafta *Bilimsel çalışmalarda ön hazırlık ve konu belirleme hakkında dikkat edilmesi gereken hususlar. Considerations for preliminary preparation and subject determination in scientific studies.
6.Hafta *Bilimsel çalışmalarda kullanılan dil ve ifade biçimi hakkında bilgi. Information on the language and expression used in scientific studies.
7.Hafta *Bilimsel çalışmalarda kullanılan dil ve ifade biçimi hakkında bilgi. Information on the language and expression used in scientific studies.
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Bilimsel çalışmaların sahip olması gereken bölümler hakkında bilgi. Information about the sections that scientific studies should have.
10.Hafta *Referans gösterme ve kaynak kullanımı hakkında kural ve kaideler. Rules and principles about reference and resource use.
11.Hafta *Referans gösterme ve kaynak kullanımı hakkında kural ve kaideler. Rules and principles about reference and resource use.
12.Hafta *Örnek metin oluşturma çalışmaları Studies regarding formation of new texts.
13.Hafta *Örnek metin oluşturma çalışmaları Studies regarding formation of new texts
14.Hafta *Örnek metin oluşturma çalışmaları Studies regarding formation of sample text

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Kısa Sınav 5 1,00 5,00
Ödev 13 3,00 39,00
Proje 3 5,00 15,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 13 3,00 39,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 3,00 39,00
Ev Ödevi 13 3,00 39,00
Toplam : 178,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00