Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MED424 FİLM KURAMLARI 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencinin teori , medya ve sinema ilişkisi üzerine kavramsal düşünebilme yeteneğini geliştirmesi, medya tarihindeki önemli teorik dönüşümlerin yarattığı etkilerin farklı bağlamlarda incelenmesi.
Dersin İçeriği : Bu derste her hafta 21. Yüzyıl sinema pratiklerinin toplumsal ve kültürel önemi açısından incelenmelerinde öne çıkan bir konunun derinlemesine incelenmesini kapsar. Okuma ağırlıklı bir ders olup, teorik literatür ışığında öğrencilerin gündelik hayatin akışında sıklıkla kullandıkları sinema ve medya kanallarının sosyokültürel önemini anlamalarını amaçlar.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Andrew, D. (2010). Büyük Sinema Kuramları. İstanbul: Doruk Yayınları.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Bu ders sadece yüz yüze öğretim şeklinde yürütülmektedir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : YOK
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Devrim Özkan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : YOK
Dersin Verilişi : Bu ders sadece yüz yüze öğretim şeklinde yürütülmektedir.

  • 1 Kuram ve film kuramını tanımlayabilecektir.
  • 2 Anlam, anlamlama,biçim, töz gibi kavramları açıklar. Film dilinin gelişimini yorumlar.
  • 3 Film kuramcılarını değerlendirebilecektir. Biçimci kuramcıları tanımlar. Gerçekçi kuramcıları tanımlar. Biçimci ve gerçekçi kuramcılar arasında değerlendirme ve yorumlama yapar.
  • 4 Film dilinin gelişimi içinde önemli olan kavramları tartışabilecektir. Biçimci ve gerçekçi kuramcıların renk ve anlam konusundaki görüşlerini değerlendirir. Düzdeğişmece ve eğretileme gibi kavramların film diline yansımalarını filmler aracılığı ile yorumlar.
  • 5 Film ve ideoloji ilişkisini değerlendirebilecektir. Ders boyunca gündeme gelen kuramcıların görüşleri ile ideoloji ilşkisini açıklar. Film kuramları aracılığı ile film dilini çözümler.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Kuram ve Film Kuramının Tanımı
2.Hafta *Sanat Yapıtı Nedir? Hareketli Görüntünün Doğası
3.Hafta *Sinemada Anlamın Oluşma Süreci(Anlam,anlamlama,biçim,töz kavramları)
4.Hafta *Biçimci Kuramcılara Giriş
5.Hafta *Metafor kavramı
6.Hafta *Gerçekçi Kuramcılara Giriş
7.Hafta *Sinema Ve Gerçek İlişkisi,Gerçekçilerin Renk Kuramı
8.Hafta *Vize
9.Hafta *düzdeğiştirmece kavramı
10.Hafta *Yeni Roman;Yeni Romanın Sinemaya Etkileri
11.Hafta *Film ve ideoloji.
12.Hafta *Film ve mitoloji.
13.Hafta * Sinemada Geleneksel Anlatılar
14.Hafta *Sinemada Çağdaş Anlatılar
15.Hafta *Genel Değerlendirme

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Final Sınavı Hazırlık 1 40,00 40,00
Ara Sınav Hazırlık 1 35,00 35,00
Toplam : 135,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 5,00