Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MED420 TÜRK SİNEMA TARİHİ 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Türk sinemasının tarihsel gelişimi içerisinde ele alarak, sinemanın siyasal, ekonomik, endüstriyel yapıyla ilişkilerini kurup açıklamak, öğrencilerin sinema pratiğinin Türkiye’de hangi gelişim aşamalarından geçtiğinin farkına varmalarını ve bu aşmaların nasıl bir sinemasal gelenek oluşturduğunu değerlendirebilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Türk sinemasının estetik gelenekleriyle diğer ülke sinemalarında ortaya çıkan gelenekler arasındaki ilişkiyi karşılaştırılacaktır. Değişik tarihsel dönemlerde sinemada ortaya çıkan farklılıkları karşılaştırarak bunların gelişiminin ana hatlarını ele alınmaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Özön, Nijat (2010). Türk Sineması Tarihi 1896-1960. Ankara: Doruk Yayınları. Ayça, Engin (1985). “Türk Sinemasının Kimliği.” Videosinema. 9:82-83.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Cenk Demirkıran
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Örgün

  • 1 Türk sinemasının temel karakteristik özelliklerinin neler olduğunu tanımlar. Siyasal olanla Türk sineması arasındaki ilişkiyi açıklar.
  • 2 Türk sinemasının endüstriyel yapısının nasıl işlediğini açıklar. Yapım koşullarını ve olanaklarını analiz eder. Dağıtım koşullarını ve olanaklarını analiz eder.
  • 3 Gösterim koşullarını ve olanaklarını analiz eder. Türk sinemasının sanatsal gelişim çizgisini değerlendirir. Türk sinemasıyla diğer ülke sinemaları arasında ilişki kurar.
  • 4 Türk sinemasının özgül yanlarını ve bunların ortaya çıktığı koşulları açıklar. Türk sinemasının kendine özgü türlerini tanımlar ve bunların hangi koşullarda ortaya çıktığını açıklar.
  • 5 Türk sinemasının kendine özgü estetik geleneklerini tanımlar. Türk sinemasının kendine özgü estetik geleneklerini tanımlar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş: Dersin tanıtımı ve İçeriği
2.Hafta *Sinemanın Osmanlı İmparatorluğu’na Gelişi: İlk yıllar (1896-1914). Film: Türk Sineması Belgeseli
3.Hafta *1950 Öncesi Sinema: İlk kurumsallaşma çabaları. Film: Türk Sineması Belgeseli
4.Hafta *1950 Öncesi Sinema: Kurumsallaşma (1922-1950). Film: Aysel, Bataklı Damın Kızı (Muhsin Ertuğrul, 1934)
5.Hafta *Türk tiyatrocuları ve ilk sinemacıları
6.Hafta *Yeşilçam’ın Kuruluşuna giden yol (1950-1960). Film: Vurun Kahpeye (Lütfi Ö. Akad, 1949)
7.Hafta *Vize
8.Hafta *1950’lerde Sinemacılar Kuşağı: Lütfi Ö. Akad, Atıf Yılmaz. Film: Kanun Namına (Lütfi Ö. Akad, 1952) •Hıçkırık (Atıf Yılmaz, 1959)
9.Hafta *1960’larda Türkiye, Modernleşme ve Yeşilçam: Kentleşme, Göç, Sınıf ve Mülkiyet İlişkileri, Doğu-Batı Karşıtlığı: Metin Erksan, Halit Refiğ. Film: Yılanların Öcü (M. Erksan, 1962) • Gurbet Kuşları (H. Refiğ, 1964)
10.Hafta *1970’lerde Türkiye’de Sinema: Kalıplar Değişirken Sinema. Film: Arkadaş (Yılmaz Güney, 1974) •Yatık Emine (Ömer Kavur, 1974)
11.Hafta *1980‘ler ve Sinema Endüstrisinin “Çöküşü.” Film: Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni (Yavuz Turgul, 1990).
12.Hafta *1990‘lar ve Sinema Endüstrisinin Yeniden Yapılanması. Film: Eşkiya (Yavuz Turgul, 1996)
13.Hafta *2000‘lerde Türkiye Sinemasının Aldığı Yeni Biçim. Film: Çamur (Derviş Zaim, 2002)
14.Hafta *2000‘lerde Sinemanın yeni biçemi “Yeni Auteur”ler: Zeki Demirkubuz. Film: Kader (Zeki Demirkubuz, 2007)
15.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 1,00 15,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 15 1,00 15,00
Ara Sınav Hazırlık 15 1,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 15 1,00 15,00
Uygulama / Pratik 25 2,00 50,00
Toplam : 159,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00