Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MED412 HALKLA İLİŞKİLER KURAMLARI VE ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, geçmişten günümüze halkla ilişkiler kuramları konusunda yeterli donanıma sahip olmaları ve halkla ilişkiler alanında yapılan uygulamalara etik boyuttan ve eleştirel perspektifinden bakmayı sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Bu ders kapsamında, öğrenciler halkla ilişkiler kuramlarını öğrenir ve mesleği etik değerler üzerinden sorgulayarak eleştirel bakma becerisi kazanacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Jacquie L'Etang - Magda Pieczka, Halkla İlişkilerde Eleştirel Yaklaşımlar, Vaadi Yayınları, 2002.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Tartışma, Sunum
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yalçın
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Halkla ilişkiler alanında yer alan mevcut kuramları öğrenir.
  • 2 Halkla ilişkiler alanındaki etik sorunları bilir.
  • 3 Eleştirel halkla ilişkiler yaklaşımını açıklar.
  • 4 Mesleki uygulamaları eleştirel açıdan sorgulayabilir.
  • 5 Halkla ilişkilerin mesleki sorunları için etik anlayışa bağlı çözümler üretir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Halkla İlişkiler Yaklaşımları: Kuramsal Halkla İlişkiler ve Pazarlama Yönlü Halkla İlişkiler
2.Hafta *Halkla İlişkiler ve İkna Kuramları- Halkla İlişkilerde Kuram Geliştirmede Açık Sistem Yaklaşımı
3.Hafta *Halkla İlişkiler Modelleri: Etkileme Modeli-Çevreye Uyum Modeli-Etkileşim Modeli
4.Hafta *Asimetrik Halkla İlişkiler Değerlendirmesinde Kitle İletişim Kuramı ile İlgili Çıkarımlar
5.Hafta *Goffman’ın Sosyolojisi: Gelişen Halkla İlişkiler Kuramı
6.Hafta *Halkla İlişkiler Mesleğinin Sorunları
7.Hafta *Halkla İlişkilerde Rol Çatışması
8.Hafta *Vize
9.Hafta *Propaganda, Rıza Üretimi ve Halkla İlişkiler Arasındaki İlişki
10.Hafta *Halkla İlişkiler Mesleğinin Geçmişine Eleştirel Bir Bakış
11.Hafta *Küreselleşme Sürecinde Medya ve Halkla İlişkilerin Rolü
12.Hafta *Halkla İlişkilere Retoriksel ve Eleştirel Yaklaşımlar
13.Hafta *Grunig ve Hunt’ın Mükemmel Halkla İlişkiler Modelinde Simetri Kavramı ve İş Dünyası-Toplum Çıkar Çatışması
14.Hafta *Frankfurt Okulu: Kültür Endüstrisi
15.Hafta *Tüketim Kültüründe Halkla İlişkilerin Rolü

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 40,00 40,00
Final 1 2,00 2,00
Toplam : 148,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00