Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MED419 DÜNYA SİNEMA TARİHİ 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, uzun metrajlı filmlerin başlangıcından 1990’lara kadar dünya sinemasındaki başlıca gelişmeleri izlemektir.
Dersin İçeriği : Ders kronolojik olarak yapılandırılmış ve sinemanın gelişimindeki, özellikle tarihsel açıdan; estetik, politik, teknolojik, kültürel ya da ekonomik gibi önemli anlar üzerine yoğunlaşmıştır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Güral, Ufuk. (2013). Sinema Tarihi. İstanbul: Detay Yayıncılık.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Öğretim Yöntemleri Anlatım Soru-Yanıt Gözlem Öğretim Yeterlilikleri Üretken
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : YOK
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Devrim Özkan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Sunum

  • 1 Dünya sinemasındaki tarihi gelişmeleri izleyebilecek ve bu gelişmelerin sebep ve sonuçlarını saptayabileceklerdir.
  • 2 Sinemanın diğer kitle iletişim araçlarından farkını, sinema-sanat ilişkisi çerçevesinde açıklayabilecektir.
  • 3 ulusal sinemaların bireysel tarihlerinin, uluslararası trendleri, filmlerin yapımı, dağıtımı ve gösterimi bakımından nasıl etkilediklerini açıklayabileceklerdir
  • 4 filmin bir araç olarak kullanımının zaman içinde nasıl değiştiğini ve standardize olduğunu anlatabileceklerdir
  • 5 sosyopolitik, teknolojik, ekonomik ve kültürel koşulların sinemanın estetiğini verilen tarihsel aralıkta nasıl etkilediğini açıklayabileceklerdir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Kitle iletişim araçlarının işlevi. Sanatın-sinemanın işlevi.
2.Hafta *Sinemanın doğuşu.
3.Hafta *Edwin S. Porter. D.W.Griffith.
4.Hafta *Komedi.
5.Hafta *Fransız sineması. 1923-1928.
6.Hafta *Büyük Alman Sessizleri. 1919-1925.
7.Hafta *J.Vigo ve L.Bunuel.
8.Hafta *Vize
9.Hafta *Sinemada Ses
10.Hafta *Fransız sineması altın çağı. İngiliz yarı dökümenterleri.
11.Hafta *İtalyan Yeni Gerçekçiliği. Fransız Yeni Dalga.
12.Hafta *Televizyonun etkisi. Müzikaller.
13.Hafta *Sinemada zaman ve mekan.
14.Hafta *Avrupa sineması
15.Hafta *Genel değerlendirme.

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Final Sınavı Hazırlık 1 40,00 40,00
Ara Sınav Hazırlık 1 35,00 35,00
Toplam : 135,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 5,00