Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HSH 106 HEMŞİRELİKTE TEMEL İSTATİSTİK UYGULAMALARI 3,00 1,00 0,00 3,50 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin temel araştırma ve istatistiksel kavramları bilmesini, verileri uygun sınıflayarak tanımlayıcı istatistikleri hesaplamasını, aralştırma raporu hazırlamayı öğrenmesini, verilerin analizinde temel analiz yöntemlerini bilmesini, temel SPSS programını kullanma becerisini kazanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Ders içeriği hemşirelik bilimnin gelişimine katkıda bulunacak temel araştırma ilke, süreç ve kavramlardan oluşur. Bu doğrultuda ders konuları araştırma planlama ve yürütme süreci üzerine odaklanır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : • Akgül A. Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri “SPSS Uygulamaları“, Emek Ofset, Ankara , 2005 • Erefe İ. ve ark. Hemşirelik Araştırma: İlke , Süreç ve Yöntemleri. Odak Ofset, İstanbul 2002. • Hayran M, Hayran M. Sağlık Araştırmaları İçin Temel İstatistik. Art Ofset, Ankara ,2011 • Karasar N. Araştırmalarda Rapor hazırlama. Nobel Yayın, 10.Basım, Ankara, 2002. • Karasar N. Bilimsel Araştırma Yöntemi. 10.Baslı, Nobel Yayın, Ankara, 2000. • Kümbetoğlu B. Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma. Bağlam Yayıncılık , İstanbul, 2008. • Sümbüloğlu K ve Sümbüloğlu V. Biyoistatistik. Somgür Yayıncılık, Ankara, 2003. • Sümbüloğlu K ve Sümbüloğlu V. Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri. Hatipoğlu Basım ve Yayım, Ankara, 2002. • Yüksel A, Mil B, Bilim Y. Nitel Araştırma: Neden, Niçin Nasıl?. Detay Yayıncılık.Ankara, 2007. Yardımcı Kaynaklar 1. Bilgisayar Laboratuvarı
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Soru-cevap, bilgisayar uygulaması, tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Medine Yılmaz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : yok
Dersin Verilişi : teorik ve bilgisayar uygulaması

  • 1 Bilimsel araştırma yürütmek için gerekli yöntemi oluşturmada veri toplama yöntemlerini bilmesi
  • 2 Bilimsel araştırmada istatistiksel analiz yöntemlerini bilmesi
  • 3 Araştırma raporu hazırlamanın ilkelerini bilmesi
  • 4 Meslek hayatında araştırma sonuçlarının kullanımın önemini kavraması
  • 5 Bilimsel araştırmada istatistiksel analiz yöntemlerini uygulayabilmesi

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *İstatistik bilimine giriş
*Bilgisayar Uyg.
2.Hafta *Verileri düzenleme ve tanımlayıcı istatistikler
*Bilgisayar Uyg.
3.Hafta *SPSS te veri tabanı hazırlama
*Bilgisayar Uyg.
4.Hafta *Veri Analizi I- (Non parametrik test)
*Bilgisayar Uyg.
5.Hafta *Veri Analizi I- Devam
*Bilgisayar Uyg.
6.Hafta *Veri Analizi II
*Bilgisayar Uyg.
7.Hafta *Veri Analizi- II Devam
*Bilgisayar Uyg.
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Veri Analizi III
*Bilgisayar Uyg.
10.Hafta *Veri Analizi III-Devam
*Bilgisayar Uyg.
11.Hafta *Veri analizi - IV (diğer analiz yöntemleri ve nitel araştırmaların analizi - SPSS)
*Bilgisayar Uyg.
12.Hafta *Araştırma Raporu Hazırlama-I
*Bilgisayar Uyg.
13.Hafta *Araştırma Raporuna Hazırlık Raporu-II
*Bilgisayar Uyg.
14.Hafta *Araştırmaların değerlendirilmesi ve kullanılması Genel değerlendirme
*Bilgisayar Uyg.

  • 1 Vize : 30,000
  • 4 Final : 60,000
  • 5 Ödev : 10,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Teorik Ders Anlatım 14 2,00 28,00
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 16,00 16,00
Final 1 2,00 2,00
Laboratuvar 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 1 2,00 2,00
Ara Sınav Hazırlık 1 12,00 12,00
Final Sınavı Hazırlık 1 16,00 16,00
Toplam : 105,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00