Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HSH 105 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA 3,00 1,00 0,00 3,50 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, öğrencilerin hemşirelikte araştırmanın önemini kavraması, araştıma sürecinin planlanması ve yürütülmesine ilişkin kavramları, ilke ve yöntemleri öğrenmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Ders içeriği birey, aile ve toplum gruplarının gereksinimlerine yönelik hemşirelik biliminin gelişimine katkıda bulunacak temel araştırma,ilke, süreç ve kavramlardan ouşur. Bu doğrultuda ders konuları araştırma planlama ve yürütme süreci üzerine odaklanır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Akgül, Aziz. Tıbbi araştırmalarda istatistiksel analiz teknikleri: SPSS uygulamaları. Emek Ofset, Ankara , 2005. 2. Erefe İ. ve ark. Hemşirelikte Araştırma: İlke, Süreç ve Yöntemleri. Odak Ofset, İstanbul 2002 3. Hayran M., Hayran M. Sağlık Araştırmaları için temel istatistik. Art Ofset. Ankara 2011 4. Karasar N. Araştırmalarda Rapor Hazırlama. Nobel Yayın, 10. Basım, ankara 2002 Karasar N. Bilimsel Araştırma Yöntemi. 10. Basılı, Nobel Yayın, Ankara 2000. Kümbetoğlu B. Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma. Bağlam Yayıncılık, İstanbul 2008. Sümbüloğlu K ve Sümbüloğlu V. Biyoistatistik, Somgür Yayıncılık, ankara 2003. Sümbüloğlu K ve Sümbüloğlu V. Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri. Hatioğlu Basım ve Yayım, ankara 2002. Yüksel A. Mil B, Bilim Y. Nitel Araştırma: Neden, Niçin Nasıl? Detay Yayıncılık, Ankara 2007.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Soru-cevap, bilgisayar uygulaması
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Medine Yılmaz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : yok
Dersin Verilişi : teorik ve makale kritiği

  • 1 Hemşirelikte bilimsel araştırmanın önemini kavrayabilme
  • 2 Araştırma planlama ve yürütmede etik ilkeleri öğrenebilme
  • 3 Araştırma sürecinin adımlarını bilme
  • 4 Temel düzeyde araştırma planlayabilme, yürütebilme ve analiz edebilme
  • 5 Bilimsel bir araştırma makalesini kritik edebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Hemşirelik ve araştırma
*Bilgisayar Uyg.
2.Hafta *Bilimsel Araştırmalar ve Etik
*Bilgisayar Uyg.
3.Hafta *Araştırma Sürecinin Planlanması I
*Bilgisayar Uyg.
4.Hafta *Araştırma Sürecinin Planlanması II
*Bilgisayar Uyg.
5.Hafta *Araştırma Sürecinin Planlanması III
*Bilgisayar Uyg.
6.Hafta *Literatür tarama
*Bilgisayar Uyg.
7.Hafta *Niceliksel araştırma tasarımı
*Bilgisayar Uyg.
8.Hafta *Arasınav
*Arasınav
9.Hafta *Niteliksel Araştırma tasarımı
*Bilgisayar Uyg.
10.Hafta *araştırmada örnekleme yöntemleri I
*Bilgisayar Uyg.
11.Hafta *Araştırmada örnekleme yöntemleri II
*Bilgisayar Uyg.
12.Hafta *Araştırma yöntemlerinin epidemiyolojide kullanımı
*Bilgisayar Uyg.
13.Hafta *Veri toplama yöntemleri ve araçları I
*Bilgisayar Uyg.
14.Hafta *Veri toplama yöntemleri ve araçları I Veri toplama araçlarının niteliği (geçerlik-güvenirlik çalışmaları)
*Bilgisayar Uyg.

  • 4 Final : 60,000
  • 6 Vize : 30,000
  • 7 Ödev : 10,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Teorik Ders Anlatım 14 2,00 28,00
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Ödev 1 20,00 20,00
Uygulama / Pratik 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 1 2,00 2,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 16,00 16,00
Toplam : 106,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00