Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MED202.1 FİLM YAPIM YÖNETİM 1,00 2,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Ders kapsamında senaryodan başlayarak film sanatının yapı taşları olan çekim, sahne, sekans ayrımlarını uygulamalı olarak işlenmektedir. Ayrıca film yapımının ve kamera çekim tekniklerinin yapısal ayrımlarını öğretmeye yönelik olarak, soyut ve somut kavramların çekim, sahne, sekans olarak uygulamalı çekimleri söz konusudur.
Dersin İçeriği : Kısa film / belgesel film çekimi, Sokak ve stüdyo röportajları, Aksiyon ekseni – 180 derece kuralı İkili takip çekimleri Kaçma-kovalamaca sahne çekimleri
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : BROWN, Blain. (2008). Sinematografi Kuram ve Uygulama, 2. baskı, İSTANBUL: HİL YAY. KILIÇ, Levend (2000); Görüntü Estetiği, İstanbul: İnkılap Yayınları. MASCELLİ, Joseph V. (2002); Sinemanın 5 Temel Öğesi, Çev.: Hakan Gür, Yayına Haz.: Nadi Kafalı, Ankara: İmge Kitabevi. VARDAR, Bülent (2000); Sinema ve Televizyon Görüntüsünün Temel Ögeleri, İstanbul: Beta Yayınları. ADANIR, Oğuz (1994); Sinemada Anlam ve Anlatım, 2. Basım, Ankara: Kitle Yayınları. BARNARD, Malcolm (2002); Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür, Ankara: Ütopya Yayınevi. BARTHES, Roland (1996); Göstergeler İmparatorluğu, Çev.: Tahsin Yücel, İstanbul: YKY. BERGER, John (1990); Görme Biçimleri, Çev: Yurdanur Salman, İstanbul: Metis Yayınları. BONİTZER, Pascal (1995); Bakış ve Ses, Çev: İzzet Yaşar, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. DERMAN, İhsan (1991); Fotoğraf ve Gerçeklik, İstanbul: Ağaç Yayıncılık. GENÇ, Adem–SİPAHİOĞLU, Ahmet (1990); Görsel Algılama: “Sanatta Yaratıcı Süreç”, İzmir: Sergi Kitabevi. GÜNGÖR, Şefik (1994); Sinemada Görüntü Yönetmeni, Ankara: Kitle Yayınları. KILIÇ, Levend (2002); Fotoğrafa Başlarken, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları. MAMET, David (1997); Film Yönetmek Üzerine, Çev: Gülnur Güven, Ankara: Doruk Yayımcılık
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sunum
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları :
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Örgün

  • 1 Bir filmin pre-prodüksiyon aşamasını öğrenmek.
  • 2 Bir filmin prodüksiyon aşamasını öğrenmek.
  • 3 Bir filmin post-prodüksiyon aşamasını öğrenmek.
  • 4 Bir filmin senaryosunu ve çekim senaryosunu yazmayı öğrenmek.
  • 5 Bir filmde oyuncu seçimini ve yönetimini öğrenmek.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Filmin senaryosunun hazırlanması.
2.Hafta *Filmin çekim senaryosunun hazırlanması.
3.Hafta *Görüntü yönetmeni ve teknik ekipte kimlerle çalışılacağının saptanması.
4.Hafta *Çekim yapılacak mekanların araştırılması.
5.Hafta *Çekim yapılacak mekanların kararlaştırılması.
6.Hafta *Filmin bütçelendirilme çalışmaları.
7.Hafta *Oyuncuların seçilmesi.
8.Hafta *Çekim tarihlerinin, yerlerinin kesin olarak saptanması.
9.Hafta *Çekim aşaması.
10.Hafta *Post-prodüksiyon aşaması hazırlıkları.
11.Hafta *Filmde kullanılan müziklerin, efektlerin seçilmesi.
12.Hafta *Kurgu
13.Hafta *Kurgu
15.Hafta *Filmin jeneriğinin ve fragmanının hazırlanması.

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Uygulama / Pratik 1 10,00 10,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Toplam : 159,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00