Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ECZ208 ORGANİK KİMYA 2 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu derste öğrencilerin organik bileşiklerin yapıları ile biyoaktiviteleri arasındaki ilişkiyi kavrayabilmeleri için gerekli temel organik kimya bilgilerinin verilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Bu derste, fonksiyonel gruplar (adlandırma, eldeleri ve kimyasal reaksiyonları) temelinde organik kimya konuları ve temel reaksiyon mekanizmaları (nükleofilik, elektrofilik, radikalik vs.) ile organik kimyada bazı önemli bileşik grupları (polisiklik-heterosiklikler, aminoasit, lipit, protein, karbonhidrat, enzim, hormon, nükleik asitler vb.) anlatılacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Essentials of Organic Chemistry: For Students of Pharmacy, Medicinal Chemistry and Biological Chemistry, P. M. Dewick, Wiley Publishing, 2006; Örneklerle Organik Kimya Nomenklatürü, B. Tozkoparan, A. Bilgin, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2006; Organik Kimya, Çev. Edit. Tahsin Uyar ve R. İnam, Palme Yayınları, 2015, İstanbul; Solomon’s Organic Chemistry, T. W. G. Solomon, C. B. Fryhle, Wiley Publishing, 2013; Fundamentals of Organic Chemistry, J. E. McMurry, Cengage Learning, 2010
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, sınıf öğretimi, alıştırmalar, okuma/yazma ödevi, grup ödevi, sözlü / yazılı özet, tartışma, öğrenci sunumları, sorun/problem çözme, soru/yanıt, beyin fırtınası, örnek olay incelemesi, proje hazırlama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Mutlu Aytemir
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Araş. Gör. Merve Saylam Araş. Gör. Emre K. Ayan
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Organik kimyanın temel bileşenleri olan organik bileşikleri tanımlar, isimlendirir ve kimyasal ve fiziksel özelliklerini sayar.
  • 2 Organik bileşiklerin fonksiyonel gruplarını tanır, reaksiyonlardaki rollerini yapılarını dikkate alarak değerlendirir ve reaksiyon mekanizmalarını analiz edebilir.
  • 3 İlaç sentezinde gerekli olan sentetik metodları sayar ve açıklar.
  • 4 İlaç etkisinde önemli rol alan moleküller arası güçleri ve etkileşimleri analiz eder.
  • 5 Problem çözümlemelerinde güncel literatür, kitap ve bilgisayar teknolojilerini kullanır ve değerlendirir
  • 6 Temel kimyasal reaksiyonları sınıflandırır

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin Kısa Tanıtımı, Ders Programı, Temel Reaksiyon Mekanizmalarına giriş
2.Hafta *Temel Reaksiyon Mekanizmaları (Nükleofilik Sübstitüsyon, Elektrofilik Sübstitiüsyon)
3.Hafta *Temel Reaksiyon Mekanizmaları (Nükleofilik Sübstitüsyon, Elektrofilik Sübstitiüsyon)
4.Hafta *Karbonil Bileşikleri (Adlandırılmaları, Eldeleri, Kimyasal Reaksiyonları)
5.Hafta *Karbonil Bileşikleri (Adlandırılmaları, Eldeleri, Kimyasal Reaksiyonları)
6.Hafta *Karbonil Bileşikleri (Adlandırılmaları, Eldeleri, Kimyasal Reaksiyonları)
7.Hafta *Karbonil Bileşikleri (Adlandırılmaları, Eldeleri, Kimyasal Reaksiyonları)
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Polisiklik ve Heterosiklik bileşikler (adlandırılmaları, eldeleri, kimyasal reaksiyonları)
10.Hafta *Polisiklik ve Heterosiklik bileşikler (adlandırılmaları, eldeleri, kimyasal reaksiyonları)
11.Hafta *Aminoasitler, peptitler ve proteinler
12.Hafta *Nükleik asitler ve Protein sentezi
13.Hafta *Karbonhidratlar ve Lipitler
14.Hafta *Enzimler, Hormonlar ve Nörotransmitterler
15.Hafta *Enzimler, Hormonlar ve Nörotransmitterler

  • 1 Final : 70,000
  • 2 Vize : 27,000
  • 3 Quiz Hazırlık : 3,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 13 2,00 26,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Toplam : 80,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00