Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ECZ108 ORGANİK KİMYA 1 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu derste öğrencilerin organik bileşiklerin yapıları ile biyoaktiviteleri arasındaki ilişkiyi kavrayabilmeleri için gerekli bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır. Bunun için organik kimyanın temel kavramları, nomenklatür, temel organik reaksiyonlar ve mekanizmaları, fonksiyonel gruplar ile ilgili konular anlatılacaktır.
Dersin İçeriği : Bu derste, organik kimyaya giriş niteliğinde konular anlatılacaktır; atomik yapı, bağlar, stereokimya, hidrokarbonlar ve bazı fonksiyonel gruplar (adlandırma, eldeleri ve kimyasal reaksiyonları temelinde) anlatılacaktır
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Essentials of Organic Chemistry: For Students of Pharmacy, Medicinal Chemistry and Biological Chemistry, P. M. Dewick, Wiley Publishing, 2006.
2. Örneklerle Organik Kimya Nomenklatürü, B. Tozkoparan, A. Bilgin, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2006.
3. Organik Kimya, Çev. Edit. Tahsin Uyar ve R. İnam, Palme Yayınları, 2015, İstanbul.
4. Solomon’s Organic Chemistry, T. W. G. Solomon, C. B. Fryhle, Wiley Publishing, 2013.
5. Fundamentals of Organic Chemistry, J. E. McMurry, Cengage Learning, 2010.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, sınıf öğretimi, alıştırmalar, okuma/yazma ödevi, grup ödevi, sözlü / yazılı özet, tartışma, öğrenci sunumları, sorun/problem çözme, soru/yanıt, beyin fırtınası, örnek olay incelemesi, proje hazırlama

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin İstanbullu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Araş. Gör. Merve Saylam
Araş. Gör. Emre K. Ayan

Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Organik kimyanın temel bileşenleri olan organik bileşikleri tanımlar, isimlendirir ve kimyasal ve fiziksel özelliklerini sayar.
  • 2 Organik bileşiklerin fonksiyonel gruplarını tanır, reaksiyonlardaki rollerini yapılarını dikkate alarak değerlendirir ve reaksiyon mekanizmalarını analiz edebilir.
  • 3 İlaç sentezinde gerekli olan sentetik metodları sayar ve açıklar.
  • 4 İlaç etkisinde önemli rol alan moleküller arası güçleri ve etkileşimleri analiz eder.
  • 5 Problem çözümlemelerinde güncel literatür, kitap ve bilgisayar teknolojilerini kullanır ve değerlendirir
  • 6 izomeriyi tanımlar ve açıklar

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Tanışma, Dersin Kısa Tanıtımı, Ders Programı, Başarı, Ölçütleri, Kaynaklar, Temel tanımlar (Atomik yapı, elektronegativite, bağlar, Lewis yapıları, Oktet, Orbital, hibritler (sp, sp2, sp3)
2.Hafta *Fonksiyonel Gruplara Giriş (Karbon bileşik aileleri); fonksiyonel grup tanımı, Hidrokarbonlara giriş (alkanlar) (adlandırılmaları, eldeleri, kimyasal reaksiyonları)
3.Hafta *Alkanlar, sikloalkanlar, alkenler (adlandırılmaları, eldeleri, kimyasal reaksiyonları)
4.Hafta *Alkinler ve Alisiklik-Bisiklik sistemler (adlandırılmaları, eldeleri, kimyasal reaksiyonları)
5.Hafta *Organik reaksiyon mekanizmalarına giriş
6.Hafta *Organik reaksiyon mekanizmalarına giriş
7.Hafta *Ara Sınav
8.Hafta *Stereokimya
9.Hafta *Stereokimya
10.Hafta *Aromatik Bileşikler (adlandırılmaları, eldeleri, kimyasal reaksiyonları)
11.Hafta *Aromatik Bileşikler (adlandırılmaları, eldeleri, kimyasal reaksiyonları)
12.Hafta *Oksijen, Kükürt ve Halojen içeren bileşikler (adlandırılmaları, eldeleri, kimyasal reaksiyonları)
13.Hafta *Oksijen, Kükürt ve Halojen içeren bileşikler (adlandırılmaları, eldeleri, kimyasal reaksiyonları)
14.Hafta *Oksijen, Kükürt ve Halojen içeren bileşikler (adlandırılmaları, eldeleri, kimyasal reaksiyonları)

  • 1 Final : 70,000
  • 2 Vize : 30,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 13 2,00 26,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Vize 1 2,00 2,00
Toplam : 80,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00