Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ECZ115 LABORATUVAR GÜVENLİĞİ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu derste öğrencilerin sağlıklı ve güvenli laboratuvar çalışması (analitik kimya, farmasötik kimya, farmasötik botanik, biyoloji, farmakognozi, biyokimya ve mikrobiyoloji) yapabilmesi için gereken temel laboratuvar kuralları anlatılacaktır. Ayrıca laboratuvarda kullanılan temel madde ve malzemeler, araç-gereçler ve bunların temizliği ile oluşabilecek kazalar ve bu kazalara yapılabilecek basit müdahaleler konusunda bilgi verilecektir.
Dersin İçeriği : Bu derste, genel laboratuvar güvenlik kuralları anlatıldıktan sonra, laboratuvarlarda kullanılan temel kimyasallar ve tehlikeleri, bertarafları hakkında bilgi verilecek; laboratuvar çalışması sırasında karşılaşılabilecek afet/acil durum ve kazalarda alması gereken önlemler ve ilkyardım konuları anlatılacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Laboratory Safety Manuel, Department of Chemistry and Chemical Biology, Harvard University, Cabridge, Massachusetts, USA, 2012. 2. Laboratory Safety Handbook, McMaster University Hamilton, Ontario, Canada, 2008. 3. Laboratory Safety Guide, University Maryland, College Park, Maryland, USA, 2011 4. Biological Safety: Principles and Practices, D. P. Wooley, K. B. Byers, ASM Press, 2017 5. The Organic Chem Lab Survival Manual: A Student's Guide to Techniques, J. W. Zubrick, Wiley, 2012.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, sınıf öğretimi, alıştırmalar, okuma/yazma ödevi, grup ödevi, sözlü / yazılı özet, tartışma, öğrenci sunumları, problem çözme, örnek olay incelemesi, proje hazırlama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin İstanbullu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç. Dr. M. Zeki Haznedaroğlu, Doç. Dr. S. Ezgi Turunç, Doç. Dr. S. Nur Topkaya Çetin, Doktor Öğretim Üyesi İsmail Öztürk
Dersin Verilişi : Yüz Yüze

 • 1 Temel laboratuvar güvenlik kurallarını açıklar ve uygular.
 • 2 Laboratuvarda kişisel güvenlik önlemlerini tanımlar ve uygular.
 • 3 Temel laboratuvar kimyasallarını ve tehlikelerini sayar; bunlardan korunmak için alması gereken önlemleri uygular.
 • 4 Laboratuvar atıklarını bertaraf etme yöntemlerini listeler ve uygular.
 • 5 Laboratuvardaki biyolojik tehlikeleri tanımlar ve gerekli korunma tedbirlerini uygular.
 • 6 Laboratuvar uygulaması sırasında karşılaşılabilecek afet/acil durum ve kazalarda alması gereken önlemleri açıklar ve uygular.
 • 7 Küçük çaplı laboratuvar kazalarında yapılabilecek ilkyardım müdahalelerini sayar ve uygular.
 • 8 Daha temiz ve çevreci bir laboratuvar çalışması için gerekli koşulları sayar ve açıklar.
 • 9 Radyasyon güvenliği hakkında alınması gereken önemleri listeler ve radyasyondan korunma ilkelerini uygular.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Tanışma, Dersin Kısa Tanıtımı, Ders Programı, Başarı Ölçütleri, Kaynaklar, Temel tanımlamalar, Genel Laboratuvar güvenlik önlemleri
2.Hafta *Kimyasal Maddeler; sınıflandırılmaları, etiketlenmeleri, depolanmaları
3.Hafta *Kimyasal Maddeler ile Güvenli çalışma kuralları, MSDS
4.Hafta *Kimyasal Maddeler ile Güvenli çalışma kuralları, MSDS
5.Hafta *Atıklar ve Atık imhası
6.Hafta *Deprem/Yangın Güvenliği
7.Hafta *Biyolojik Tehlikeler ve Bulaş Yolları
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Biyogüvenlik Düzeyleri ve Standart Uygulamalar
10.Hafta *Biyolojik atıklar
11.Hafta *Temel laboratuvar altyapısının ve cihazlarının tanıtımı
12.Hafta *Laboratuvarda Oluşabilecek kazalar ve ilkyardım
13.Hafta *Yeşil Kimya ve Uygulamaları
14.Hafta *Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma

 • 1 Final : 60,000
 • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ara Sınav Hazırlık 1 6,00 6,00
Final 1 2,00 2,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Toplam : 50,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00