Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ECZ410.1 FARMASÖTİK KİMYA 3 LABORATUVARI 0,00 0,00 3,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin, bazı ilaçların ya da ilaç sentezlerinde ara ürün olarak kullanılan organik bileşiklerin kalitatif analizleri, temel fonksiyonel grupların özellikleri ve deneyleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmasıdır. Bazı ilaçların farmakopelerdeki kantitatif analizleri de gerçekleştirilerek öğrencinin, kantitatif analiz konusunda temel kavramları edinmesi ve laboratuvar çalışmalarında gerekli beceri ve bilgisini artırması hedeflenmektedir. Ayrıca enstrümantal ve volümetrik kantitatif analiz yöntemlerini de öğrenip uygulayabilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Bu ders kapsamında kantitatif analiz ve yöntemleri, temel enstrümantal analizler (UV, HPLC, FT-IR, NMR, GC, MS ve elementel analiz), spektrum değerlendirilmesi, kantitatif farmakope analizleri (yaş ve enstrümantal) ve uygulamaları anlatılacak/gerçekleştirilecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Farmasötik Kimya Pratikleri 3-4, Prof. Dr. S. Özden ve ark. Ankara Üniversitesi Basımevi, 2004; Organic Laboratory Techniques, R. J. Fessenden, J. S. Fessenden, P. Feist, Brooks Cole, 2001; Microscale Organic Laboratory: With Multistep and Multiscale Syntheses, D. W. Mayo, R. M. Pike, D. C. Forbes, Wiley, 2010; Experimental Organic Chemistry: A Miniscale & Microscale Approach, J. C. Gilbert, S. F. Martin, Brooks Cole, 2015; Medicinal Chemistry Laboratory Manual: Investigations in Biological and Pharmaceutical Chemistry, C. Dickson, CRC Press, 1998.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, sınıf öğretimi, alıştırmalar, okuma/yazma ödevi, grup ödevi, sözlü / yazılı özet, tartışma, öğrenci sunumları, sorun/problem çözme, soru/yanıt, beyin fırtınası, örnek olay incelemesi, proje hazırlama, demostrasyon, bireysel ve/veya grup deneyleri
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Mutlu Aytemir
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Araş. Gör. Merve Saylam Araş. Gör. Emre K. Ayan
Dersin Verilişi : demostrasyon, gösterip yaptırma, bireysel ve/veya grup deneyleri

  • 1 Kantitatif analiz çalışmalarında kullanılan temel enstrümanlar ve yöntemleri sayar
  • 2 İlaç ve/veya ilaç ara ürünlerinin enstrümantal analizleri ve kantitatif farmakope analizlerini listeler ve uygular
  • 3 Enstrümantal yöntem analiz sonuçlarını açıklar ve değerlendirir
  • 4 Farmakopelerdeki kantitatif analizleri listeler ve uygular.
  • 5 Enstrümental analizlerde kullanılan temel cihazların kullanım prensiplerini listeler

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Tanışma, Dersin Kısa Tanıtımı, Ders Programı, Başarı Ölçütleri, Kaynaklar, Kantitatif Analiz Tanımı ve Yöntemleri (Yaş Analizler Ve Enstrümantal Yöntemler), Spektroskopik Analizler
2.Hafta *Kantitatif Analiz Tanımı ve Yöntemleri (Yaş Analizler Ve Enstrümantal Yöntemler), Spektroskopik Analizler
3.Hafta *Enstrümantal Kantitatif Analiz (UV)
4.Hafta *Enstrümantal Kantitatif Analiz (UV)
5.Hafta *HPLC ve Değerlendirilmesi
6.Hafta *FT-IR ve Değerlendirilmesi
7.Hafta *NMR ve NMR Spektrumlarının Değerlendirilmesi
8.Hafta *GC ve Değerlendirilmesi
9.Hafta *MS ve MS spektrumlarının değerlendirilmesi
10.Hafta *Elementel Analiz ve sonuçların değerlendirilmesi
11.Hafta *Pharmacopoeia Analyzes (Kantitatif)
12.Hafta *Pharmacopoeia Analyzes (Kantitatif)
13.Hafta *Laboratuvar Değerlendirmesi ve Telafi
14.Hafta *Laboratuvar Değerlendirmesi ve Telafi

  • 1 Rapor : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 12 3,00 36,00
Final Sınavı Hazırlık 1 6,00 6,00
Rapor 8 1,00 8,00
Toplam : 53,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00