Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ECZ308 FARMASÖTİK KİMYA 1 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, öğrencinin ilaçların tasarımı, sentezi, etki mekanizması, yapı-etki ilişkileri bilgilerini uygulaması ve değerlendirmesi için temel oluşturacak kavramların verilmesidir. Öğrencinin temel ilaç gruplarını, kimyasal yapılarını, fizikokimyasal özelliklerini tanıyabilmesi, bu özelliklerle farmasötik, farmakokinetik ve farmakodinamik süreçleri ilişkilendirebilmeyi öğrenmesi amaçlanmaktadır. Dersin sonunda öğrenci yeni ilaç geliştirme yöntemleri ve süreçleri, ilaç etki ve metabolizma kavramları; güncel ilaç araştırmalarında kullanılan bilgisayar teknolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin İçeriği : Bu ders kapsamında medisinal kimyanın temel kavramları, ilacın tarihçesi ve yeni ilaç tasarım yaklaşımları, QSAR, ADME, ilaç-reseptör teorileri, ön-ilaçlar, biyoizosterizm ve bilgisayar destekli ilaç tasarımı ve geliştirilmesi hakkında bilgi verilecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Essentials of Foye's Principles of Medicinal Chemistry, T. L. Lemke, D. A. Williams, V. F. Roche, S. W. Zito, LWW Publishing, 2016; Farmasötik Kimya, Hülya Akgün vd., Hacettepe Yayınları, Ankara, 2016; Foye's Principles of Medicinal Chemistry, T. L. Lemke, D. A. Williams, V. F. Roche, S. W. Zito, LWW Publishing, 2012; The Practice of Medicinal Chemistry, C. Wermuth, D. Aldous, P. Raboisson, D. Rognan, Academic Press, 2015; Burger's Medicinal Chemistry, Drug Discovery, and Development, D. J. Abraham, D. P. Rotella, Wiley Publishing, 2010.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, sınıf öğretimi, alıştırmalar, okuma/yazma ödevi, grup ödevi, sözlü / yazılı özet, tartışma, öğrenci sunumları, sorun/problem çözme, soru/yanıt, beyin fırtınası, örnek olay incelemesi, proje hazırlama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Karakaya
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Araş. Gör. Merve Saylam Araş. Gör. Emre K. Ayan
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 İlaç etkisini oluşturan temel kimyasal özellikleri ve bu özelliklerin biyolojik süreçlerle ilişkilerini açıklar.
  • 2 İlaç etken maddesi olarak kullanılan sentetik ve yarı sentetik bileşiklerin kimyasal özellikleri ile terapötik ve istenmeyen etkileri arasındaki ilişkileri genel anlamda değerlendirir.
  • 3 İlaç etken maddesi olarak kullanılan bileşiklerin farmakokinetik ve farmakodinamik özellikleri ile kimyasal/fizikokimyasal yapıları arasındaki ilişkiyi tanımlar.
  • 4 Kimyasal yapı ve biyoaktivite çerçevesinde moleküllerin biyolojik yanıt potansiyellerini değerlendirir ve moleküler yapı-etki ilişkileri tanımlar.
  • 5 Yeni ilaç molekülü tasarım/geliştirme metotlarını ve yaklaşımları açıklar.
  • 6 İlaç tasarımında bilgisayar teknolojisinin uygulamalarını listeler ve değerlendirir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Farmasötik ve Medisinal kimyaya giriş, kavramlar, tarihçe, aktif ilaç tipleri, ilaç geliştirme aşamaları, ilaç etkin maddesinin bulunması, öncü bileşiğin bulunması ve optimizasyonu
2.Hafta *Moleküler modifikasyon yöntemleri, latent ilaç, ön ilaç, yapı-aktivite ilişkileri, çözünürlük, partisyon katsayısı
3.Hafta *İyonizasyon, biyoizosteri, kantitatif yapı-aktivite ilişkileri, yüzey aktivite
4.Hafta *Reseptörler ve ilaç-reseptör etkileşmeleri, ilaç-reseptör etkileşmesinde bağlar
5.Hafta *İzomerizm ve farmakolojik aktivite
6.Hafta *İlaç metabolizması ve ilaç moleküllerinde örnekler
7.Hafta *Bilgisayar destekli ilaç tasarımı, ligand-temelli ilaç tasarımı, yapı-temelli ilaç tasarımı
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Merkezi sinir sistemine giriş, genel anestezik ilaçlar, lokal anestezik ilaçlar
10.Hafta *Sedatif ve hipnotik ilaçlar
11.Hafta *Antiepileptik ilaçlar
12.Hafta *Tranklizan ve nöroleptik ilaçlar
13.Hafta *Antidepresan ilaçlar, antiparkinson ilaçlar
14.Hafta *Analjezik İlaçlar
15.Hafta *Analjezik İlaçlar

  • 2 Final : 70,000
  • 3 Vize : 30,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Ara Sınav Hazırlık 1 24,00 24,00
Final Sınavı Hazırlık 1 40,00 40,00
Derse Katılım 13 3,00 39,00
Toplam : 107,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00