Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ECZ105 İLKYARDIM 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Hayatı tehdit eden ve acil müdahale gerektiren durumlarda temel yaşam desteği ve ilkyardım bilgi ve becerisinin kazanılmasını sağlamak.
Dersin İçeriği : Temel yaşam desteği, travma hastalarında ilkyardım, kalp krizi, nöbet, hipoglisemi gibi bilinç bozukluğuna yol açabilecek hastalıklarda ilkyardım, boğulma, donma, hayvan ısırmaları gibi çevresel acillerde ilkyardım ile ilgili temel kavram ve konular yer almaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Tintinalli Acil Tıp Çalışma Kılavuzu, Nobel Kitapevi,2017. Rosen's Emergency Medicine: Concepts and Clinical Practice 9th Edition, Elsevıer, 2017.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Sunum, Uygulama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Öğr. Gör. Neşe Can Mercan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Öğr. Gör. Neşe Can MERCAN
Dersin Verilişi : Yüz Yüze

 • 1 Yetişkinlerde çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteğini açıklar ve uygular.
 • 2 Çevresel acillerde ilkyardım uygulamalarını açıklar.
 • 3 Kanamalarda ve yaralanmalarda ve ilkyardım uygulamalarını açıklar.
 • 4 İlkyardımla ilgili genel bilgileri tanımlar ve olay yeri değerlendirmesini açıklar.
 • 5 Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım uygulamalarını açıklar.
 • 6 Bilinç bozukluğu ile ilgili acil durumları tanımlar ve ilkyardım uygulamalarını açıklar.
 • 7 Zehirlenmelerde ilkyardım uygulamalarını açıklar.
 • 8 Yanık ve donmalarda ilkyardım uygulamalarını açıklar.
 • 9 Hasta/Yaralı taşıma tekniklerini açıklar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Genel ilkyardım bilgileri ve hasta/ yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi
2.Hafta *Yetişkinlerde çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği ve yabancı cisim tıkanmaları
3.Hafta *Yetişkinlerde çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği ve yabancı cisim tıkanmaları
4.Hafta *Yetişkinlerde çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği ve yabancı cisim tıkanmaları
5.Hafta *Yetişkinlerde çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği ve yabancı cisim tıkanmaları
6.Hafta *Yetişkinlerde çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği ve yabancı cisim tıkanmaları
7.Hafta *Kanamalarda İlkyardım
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Yaralanmalarda İlkyardım
10.Hafta *Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım
11.Hafta *Bilinç bozukluklarında ilkyardım
12.Hafta *Zehirlenmelerde İlkyardım
13.Hafta *Yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilkyardım
14.Hafta *Boğulma, göz,kulak ve buruna yabancı cisim kaçması ve hayvan ısırmalarında ilkyardım
15.Hafta *Hasta/yaralı taşıma teknikleri

 • 1 Vize : 40,000
 • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Toplam : 56,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00