Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ECZ105 İLKYARDIM 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, ilk ve acil yardım için gerekli temel bilgilerin edinilmesi sağlamak, acil müdahale gerektiren halleri tanımak, kurtarıcılara karşılaşılan kaza ve yaralanmalarda etkin müdahalelere yönelik bilgi ve kavramları kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Bu temel yaşam desteği gerektiren durumları tanıma ve etkin bir şekilde müdahale, travmaya ait temel kavramlar ve travma hastalarına genel yaklaşım, boğulma, donma ve ısı hastalıkları gibi çevresel acillere yaklaşım ile ilgili temel kavram ve konular yer almaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Tintinalli Acil Tıp Çalışma Kılavuzu, Nobel Kitapevi,2017. Rosen's Emergency Medicine: Concepts and Clinical Practice 9th Edition, Elsevıer, 2017.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Sunum
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Öğr. Gör. Neşe Can Mercan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Dr. Öğr. Üyesi Umut Payza
Dersin Verilişi : Yüz Yüze

  • 1 Temel yaşam desteğini tanımlar.
  • 2 Çevresel aciller hakkında değerlendirme yapar.
  • 3 Travmaya genel yaklaşım hakkında değerlendirme yapar.
  • 4 Enfeksiyon acillerini tanımlar ve değerlendirir.
  • 5 Solunumdaki acil durumları tanımlar ve değerlendirir.
  • 6 Kardiyovasküler sistemle ilgili acil durumları tanımlar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Temel Yaşam Desteği
2.Hafta *Temel Yaşam Desteği
3.Hafta *İleri Yaşam Desteği
4.Hafta *İleri Yaşam Desteği
5.Hafta *Çevresel Aciller
6.Hafta *Çevresel Aciller
7.Hafta *Ara Sınav
8.Hafta *Travmaya Genel Yaklaşım
9.Hafta *Travmaya Genel Yaklaşım
10.Hafta *Enfeksiyon Hastalıklarına Genel Yaklaşım
11.Hafta *Solunum Acilleri
12.Hafta *Solunum Acilleri
13.Hafta *Kardiyovasküler Aciller
14.Hafta *Kardiyovasküler Aciller

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Toplam : 56,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00