Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ECZ221 KARİYER YÖNETİMİ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı liderlik yapma, kariyer yönetimi, planlama ve geliştirme, özgeçmiş hazırlama gibi konulara yönelik bilgi, kavram ve becerileri kazandırmak, eczacılık alanında kariyer fırsatlarını tanıtmaktır.
Dersin İçeriği : Liderlikle ilgili genel bilgiler, liderlik kuramları, liderlik çeşitleri, kariyer yönetimi, planlama, geliştirme, özgeçmiş hazırlama, performans ve eczacılık profesyonellerinin katılımı ile kariyer fırsatlarının tanıtılması.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Kariyer Gelişim Kuramları ve Kariyer Danışmanlığı, Pınar Ünsal, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2014. 21. Yüzyılda Yeni Liderlik Anlayışı, Murat Akçakaya, Adalet Yayınevi, Ankara, 2010. Career Development and Counseling: Putting Theory and Research to Work, Steven D. Brown, Robert W. Lent, John Wiley & Sons Inc., 2013. Develop Your Leadership Skills, John Adair, Kogan Page Limited, 2013.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sunum, Anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Nilay Tarhan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR Dr. Öğr. Üyesi Merve KARPUZ
Dr. Öğr. Üyesi Gülşah EREL AKBABA Dr. Öğr. Üyesi Gülşah KARAKAYA Dr. Araş. Gör. Ezgi ÖNER
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Liderlik ile ilgili bilgileri kavrar.
  • 2 Liderliğin önemini ve organizasyondaki rolünü yorumlar.
  • 3 Kariyer yönetim sürecini değerlendirir.
  • 4 Performansta motivasyonun önemini kavrar.
  • 5 Çalışma hayatı ile kariyer yönetim süreçlerini ilişkilendirir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları

  • 2 Final : 60,000
  • 3 Araştırma Sunumu : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 8 2,00 16,00
Final 1 1,00 1,00
Final Sınavı Hazırlık 1 13,00 13,00
Araştırma Sunumu 1 2,00 2,00
Toplam : 60,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00