Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ECZ409 FARMASÖTİK KİMYA 3 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, öğrencinin farmakolojik sistem bazında ilaçların kimyasal yapıları ile kimyasal/fizikokimyasal özelliklerini tanıyabilmesi, bu özelliklerle farmasötik, farmakokinetik ve farmakodinamik süreçleri ve genel yapı-etki özelliklerini ilişkilendirebilmesi; bu ilaçların sentez yöntemlerini/yolaklarını öğrenmesidir.
Dersin İçeriği : Bu ders kapsamında sinir Sistemine etki eden ilaçlar (Genel anestezikler, sedatif-hipnotik, trankilizan, nöroleptik, antidepresan, antiepileptik ilaçlar, merkezi etkili kas gevşeticiler, analeptik, psikomimetik, analjezik ilaçlar, narkotik antagonistler, antitussif, ekspektoran ve nootrop ilaçlar, lokal anestezikler ve NSAİİ), Sindirim sistemine etki eden ilaçlar (Dijestanlar, emetik/antiemetikler, ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar, laksatif-pürgatifler ve antidiyareik ilaçlar), Hormonlar ve ilgili bileşikler (tiroit, peptit ve steroitler) anlatılacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Essentials of Foye's Principles of Medicinal Chemistry, T. L. Lemke, D. A. Williams, V. F. Roche, S. W. Zito, LWW Publishing, 2016; Farmasötik Kimya, Hülya Akgün vd., Hacettepe Yayınları, Ankara, 2016; Foye's Principles of Medicinal Chemistry, T. L. Lemke, D. A. Williams, V. F. Roche, S. W. Zito, LWW Publishing, 2012; The Practice of Medicinal Chemistry, C. Wermuth, D. Aldous, P. Raboisson, D. Rognan, Academic Press, 2015; Burger's Medicinal Chemistry, Drug Discovery, and Development, D. J. Abraham, D. P. Rotella, Wiley Publishing, 2010.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, sınıf öğretimi, alıştırmalar, okuma/yazma ödevi, grup ödevi, sözlü / yazılı özet, tartışma, öğrenci sunumları, sorun/problem çözme, soru/yanıt, beyin fırtınası, örnek olay incelemesi, proje hazırlama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Mutlu Aytemir
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Araş. Gör. Merve Saylam
Araş. Gör. Emre K. Ayan

Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Kimyasal yapı ve biyoaktivite çerçevesinde moleküllerin biyolojik yanıt potansiyellerini değerlendirir.
  • 2 Farmakolojik yanıta yönelik genel kimyasal yapı özelliklerini açıklar ve moleküler yapı-etki ilişkilerini tanımlar.
  • 3 İlaç etken maddesi olarak kullanılan sentetik ve yarı sentetik bileşiklerin kimyasal özellikleri ile terapötik/yan/istenmeyen etkileri arasındaki ilişkileri tanımlar.
  • 4 İlaç etken maddelerinin kimyasal yapılarını tanımlar; yardımcı maddeler ve/veya diğer ilaçlarla olası kimyasal ve fizikokimyasal geçimsizliklerini söyler ve bu bilgilerini tedavi süreçlerinde kullanır.
  • 5 İlaç etken madde/ara ürün/yardımcı maddelerinin endüstriyel süreçlerde elde edilme yöntemleri konusunda genel yaklaşımları sayar ve sentetik süreçlerde karşılaşılabilecek problemleri ve çözümlerini açıklar.
  • 6 Farmakolojik sistem bazında kullanılan ilaçları sayar ve yapı-etki ilişkilerine göre karşılaştırır.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Tanışma, Dersin Kısa Tanıtımı, Ders Programı, Başarı Ölçütleri, Kaynaklar, Kemoterapötiklere Giriş, Antiseptik ve Dezenfektanlar
2.Hafta *Antiprotozoal İlaçlar: Antimalaryal İlaçlar
3.Hafta *Antiprotozoal İlaçlar: Antiamibik İlaçlar, Leishmania, Trichmonas ve Trypanosoma Enfeksiyonlarının Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
4.Hafta *Antihelmintik İlaçlar, Ektoparazitlere Karşı Kullanılan İlaçlar
5.Hafta *Antiviral İlaçlar
6.Hafta *Antikanser İlaçlar
7.Hafta *Antikanser İlaçlar
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Antifungal İlaçlar
10.Hafta *Antibakteriyel İlaçlar
11.Hafta *Antimikobakteriyel İlaçlar (Tüberküloz ve Lepra Tedavisinde Kullanılan İlaçlar)
12.Hafta *Sülfonamidler, Kinolonlar, Oksazolidinonlar
13.Hafta *Antibiyotikler
14.Hafta *Antibiyotikler

  • 2 Vize : 40,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 13 2,00 26,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Toplam : 80,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00