Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ECZ309.1 FARMASÖTİK KİMYA 1 LABORATUVARI 0,00 0,00 3,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu derste öğrencinin bazı ilaçların ya da ilaç sentezlerinde ara ürün olarak kullanılan organik bileşiklerin temel sentez ve saflaştırma uygulamalarını öğrenmesi ve uygulayabilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencinin, organik sentez amaçlı laboratuvar çalışmalarında gerekli beceri ve bilgisini artırması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği : Bu ders kapsamında organik kimya laboratuvarı araç-gereçleri ve temel laboratuvar uygulamaları konusunda bilgi verilecektir. Ayrıca bazı maddelerin sentez ve saflaştırma çalışmaları yürütülecek, ilaçlara dair bazı kimyasal/fizikokimyasal parametrelerin ölçümü/hesabı yapılacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Farmasötik Kimya Pratikleri 1-2, Prof. Dr. S. Özden ve ark. Ankara Üniversitesi Basımevi, 2004; Organic Laboratory Techniques, R. J. Fessenden, J. S. Fessenden, P. Feist, Brooks Cole, 2001; Microscale Organic Laboratory: With Multistep and Multiscale Syntheses, D. W. Mayo, R. M. Pike, D. C. Forbes, Wiley, 2010; Experimental Organic Chemistry: A Miniscale & Microscale Approach, J. C. Gilbert, S. F. Martin, Brooks Cole, 2015; Medicinal Chemistry Laboratory Manual: Investigations in Biological and Pharmaceutical Chemistry, C. Dickson, CRC Press, 1998.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, sınıf öğretimi, alıştırmalar, okuma/yazma ödevi, grup ödevi, sözlü / yazılı özet, tartışma, öğrenci sunumları, sorun/problem çözme, soru/yanıt, beyin fırtınası, örnek olay incelemesi, proje hazırlama, demostrasyon, bireysel ve/veya grup deneyleri
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Mutlu Aytemir
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Araş. Gör. Merve Saylam Araş. Gör. Emre K. Ayan
Dersin Verilişi : Yüzyüze, demostrasyon, deney

  • 1 Laboratuvar çalışmalarında kullanılan temel araç-gereç ve yöntemleri tanımlar/
  • 2 İlaç ve/veya ilaç ara ürünlerinin sentezi ve saflaştırılmasında kullanılan yöntemleri ve gereçleri açıklar ve uygular.
  • 3 ilaçların fizikokimyasal parametrelerini (laboratuvarda hesaplanabilen) sayar ve uygulamalarını açıklar.
  • 4 Sentez için gerekli olan basit hesaplamaları yapar, bunları uygular.
  • 5 Laboratuvar çalışma kayıtlarının nasıl tutulduğunu bilir ve uygular.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Tanışma, Dersin Kısa Tanıtımı, Ders Programı, Başarı Ölçütleri, Kaynaklar, Temel Farmasötik Kimya Laboratuvar Cihazları Ve Teknikleri Hakkında Bilgilendirme
2.Hafta *Tanışma, Dersin Kısa Tanıtımı, Ders Programı, Başarı Ölçütleri, Kaynaklar, Temel Farmasötik Kimya Laboratuvar Cihazları Ve Teknikleri Hakkında Bilgilendirme
3.Hafta *Laboratuvar kayıtları ve hesaplamalar, laboratuvar defteri, temel cihazların tanıtılması.
4.Hafta *Çok Basamaklı Sentez ve Saflaştırma Uygulaması/deneyi
5.Hafta *Çok Basamaklı Sentez ve Saflaştırma Uygulaması/deneyi
6.Hafta *Çok Basamaklı Sentez ve Saflaştırma Uygulaması/deneyi
7.Hafta *Ara sınav
8.Hafta *Sentez ve Saflaştırma Uygulaması
9.Hafta *Sentez ve Saflaştırma Uygulaması
10.Hafta *Sentez ve Saflaştırma Uygulaması
11.Hafta *Sentez ve Saflaştırma Uygulaması
12.Hafta *Parametre Hesaplama
13.Hafta *Laboratuvar değerlendirmesi ve Telafi
14.Hafta *Laboratuvar değerlendirmesi ve Telafi

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Laboratuvar : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Final 1 3,00 3,00
Rapor 5 1,00 5,00
Final Sınavı Hazırlık 1 6,00 6,00
Derse Katılım 12 3,00 36,00
Toplam : 50,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00