Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ECZ309 FARMASÖTİK KİMYA 2 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, öğrencinin farmakolojik sistem bazında ilaçların kimyasal yapıları ile kimyasal/fizikokimyasal özelliklerini tanıyabilmesi, bu özelliklerle farmasötik, farmakokinetik ve farmakodinamik süreçleri ve genel yapı-etki özelliklerini ilişkilendirebilmesi; bu ilaçların sentez yöntemlerini/yolaklarını öğrenmesidir.
Dersin İçeriği : Bu ders kapsamında otakoidler, antialerjik ilaçlar, adrenerjik/antiadrenerjik ilaçlar; kolinerjik/antikolinerjik ilaçlar; Parkinson ve Alzheimer tedavisinde kullanılan ilaçlar; kalp-damar sistemine etkili ilaçlar (Kalp yetmezliğinde kullanılanlar, antiaritmikler, antianginaller, periferik vazodilatörler, tansiyon ilaçları, antihiperlipidemikler, antivaris, hemostatik ilaçlar, antikoagülanlar, antitrombosotikler, trombolitikler, antianemik ilaçlar, diüretikler, plazma yerine geçen bileşikler ve elektrolit denge bozukluklarında kullanılan ilaçlar) anlatılacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Essentials of Foye's Principles of Medicinal Chemistry, T. L. Lemke, D. A. Williams, V. F. Roche, S. W. Zito, LWW Publishing, 2016; Farmasötik Kimya, Hülya Akgün vd., Hacettepe Yayınları, Ankara, 2016; Foye's Principles of Medicinal Chemistry, T. L. Lemke, D. A. Williams, V. F. Roche, S. W. Zito, LWW Publishing, 2012; The Practice of Medicinal Chemistry, C. Wermuth, D. Aldous, P. Raboisson, D. Rognan, Academic Press, 2015; Burger's Medicinal Chemistry, Drug Discovery, and Development, D. J. Abraham, D. P. Rotella, Wiley Publishing, 2010.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, sınıf öğretimi, alıştırmalar, okuma/yazma ödevi, grup ödevi, sözlü / yazılı özet, tartışma, öğrenci sunumları, sorun/problem çözme, soru/yanıt, beyin fırtınası, örnek olay incelemesi, proje hazırlama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin İstanbullu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Araş. Gör. Merve Saylam
Araş. Gör. Emre K. Ayan

Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Kimyasal yapı ve biyoaktivite çerçevesinde moleküllerin biyolojik yanıt potansiyellerini değerlendirir.
  • 2 Farmakolojik yanıta yönelik genel kimyasal yapı özelliklerini açıklar ve moleküler yapı-etki ilişkilerini tanımlar.
  • 3 İlaç etken maddesi olarak kullanılan sentetik ve yarı sentetik bileşiklerin kimyasal özellikleri ile terapötik/yan/istenmeyen etkileri arasındaki ilişkileri tanımlar.
  • 4 İlaç etken maddelerinin kimyasal yapılarını tanımlar; yardımcı maddeler ve/veya diğer ilaçlarla olası kimyasal ve fizikokimyasal geçimsizliklerini söyler ve bu bilgilerini tedavi süreçlerinde kullanır.
  • 5 İlaç etken madde/ara ürün/yardımcı maddelerinin endüstriyel süreçlerde elde edilme yöntemleri konusunda genel yaklaşımları sayar ve sentetik süreçlerde karşılaşılabilecek problemleri ve çözümlerini açıklar.
  • 6 Farmakolojik sistem bazında kullanılan ilaçları sayar ve yapı-etki ilişkilerine göre karşılaştırır.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Tanışma, Dersin Kısa Tanıtımı, Ders Programı, Başarı Ölçütleri, Kaynaklar, Analeptikler ve Adrenerjik İlaçlar
2.Hafta *Antiadrenerjik İlaçlar
3.Hafta *Kolinerjik/Antikolinerjik İlaçlar
4.Hafta *Kalp-Damar Sistemine Etki Eden İlaçlar
5.Hafta *Kalp Yetmezliğinde Kullanılan İlaçlar, Diüretik İlaçlar
6.Hafta *Antianginaller ve Periferik Vazodilatörler
7.Hafta *Antihipertansifler ve Antiaritmik İlaçlar
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Asit-Baz, Su ve Elektrolit Dengesi Bozukluklarında Kullanılan İlaçlar
10.Hafta *Hemostatik ve Antikoagülan İlaçlar
11.Hafta *Antihiperlipidemik İlaçlar
12.Hafta *Antiagregan İlaçlar
13.Hafta *Trombolitik İlaçlar
14.Hafta *Antianemik İlaçlar, Plazma Yerine Geçen Bileşikler

  • 2 Vize : 40,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 13 2,00 26,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Toplam : 80,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00