Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ECZ409.1 FARMASÖTİK KİMYA 2 LABORATUVARI 0,00 0,00 3,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin, bazı ilaçların ya da ilaç sentezlerinde ara ürün olarak kullanılan organik bileşiklerin kalitatif analizleri, temel fonksiyonel grupların özellikleri ve deneyleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmasıdır.. Ayrıca bazı ilaçların farmakopelerdeki kalitatif analizleri de gerçekleştirilerek öğrencinin, kalitatif analiz konusunda temel kavramları edinmesi ve laboratuvar çalışmalarında gerekli beceri ve bilgisini artırması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği : Bu ders kapsamında kalitatif analiz tanımı ve yöntemleri açıklanacak, temel işlevsel gruplar tanıtılacak ve tanınma deneyleri yapılacak, kalitatif farmakope analizleri ve uygulamaları gerçekleştirilecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Farmasötik Kimya Pratikleri 1-2, Prof. Dr. S. Özden ve ark. Ankara Üniversitesi Basımevi, 2004; Organic Laboratory Techniques, R. J. Fessenden, J. S. Fessenden, P. Feist, Brooks Cole, 2001; Microscale Organic Laboratory: With Multistep and Multiscale Syntheses, D. W. Mayo, R. M. Pike, D. C. Forbes, Wiley, 2010; Experimental Organic Chemistry: A Miniscale & Microscale Approach, J. C. Gilbert, S. F. Martin, Brooks Cole, 2015; Medicinal Chemistry Laboratory Manual: Investigations in Biological and Pharmaceutical Chemistry, C. Dickson, CRC Press, 1998.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, sınıf öğretimi, alıştırmalar, okuma/yazma ödevi, grup ödevi, sözlü / yazılı özet, tartışma, öğrenci sunumları, sorun/problem çözme, soru/yanıt, beyin fırtınası, örnek olay incelemesi, proje hazırlama, demostrasyon, bireysel ve/veya grup deneyleri
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Mutlu Aytemir
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Araş. Gör. Merve Saylam Araş. Gör. Emre K. Ayan
Dersin Verilişi : demostrasyon, gösterip yaptırma, bireysel ve/veya grup deneyleri

  • 1 Kalitatif analiz çalışmalarında kullanılan temel araç-gereç ve yöntemleri sayar ve kullanır.
  • 2 İlaç ve/veya ilaç ara ürünlerinin erime derecesi analizini yapar
  • 3 İşlevsel grupları tanır ve işlevsel gruplara ait temel tanınma deneylerini gerçekleştirir.
  • 4 Farmakopelerdeki kalitatif analizleri listeler ve uygular.
  • 5 Meçhul numunenin kalitatif analiz yöntemlerini listeler ve uygular.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Tanışma, Dersin Kısa Tanıtımı, Ders Programı, Başarı Ölçütleri, Kaynaklar, Kalitatif Analiz Tanımı ve Yöntemleri (Erime Derecesi, İşlevsel Grup Deneyleri, Vb.)
2.Hafta *Kalitatif Analiz Tanımı ve Yöntemleri (Erime Derecesi, İşlevsel Grup Deneyleri, Vb.)
3.Hafta *Kalitatif Analiz Tanımı ve Yöntemleri (Erime Derecesi, İşlevsel Grup Deneyleri, Vb.)
4.Hafta *Aktif Doymamışlık İşlevsel Grup Deneyleri
5.Hafta *Alkol/Fenol/Eter İşlevsel Grup Deneyleri
6.Hafta *Amin İşlevsel Grup Deneyleri
7.Hafta *Aldehit/Keton İşlevsel Grup Deneyleri
8.Hafta *Karboksilik Asit İşlevsel Grup Deneyleri
9.Hafta *Ester İşlevsel Grup Deneyleri
10.Hafta *Amit İşlevsel Grup Deneyleri
11.Hafta *Farmakope Analizleri (Kalitatif)
12.Hafta *Farmakope Analizleri (Kalitatif)
13.Hafta *Laboratuvar Değerlendirmesi ve Telafi
14.Hafta *Laboratuvar Değerlendirmesi ve Telafi

  • 1 Rapor : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 12 3,00 36,00
Final Sınavı Hazırlık 1 6,00 6,00
Final 1 3,00 3,00
Rapor 8 1,00 8,00
Toplam : 53,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00