Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ECZ111 ECZACILIĞA GİRİŞ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Eczacılık öğrencilerinin üniversitenin/fakültenin yapısı, eczacıların çalışma alanları, sağlık ve hastalık kavramları, eczacılığın tarihsel gelişimi, iyi eczacılık uygulamaları, iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olması, öğrencilerin 5 yıllık eğitim süreçlerini ve sonrasını bilinçli olarak planlaması amaçlanır.
Dersin İçeriği : Eczacılık eğitimi ve mesleği hakkında genel bilgiler verilir. Üniversite ve fakültenin akademik ve idari yapısı, bölümlerin tanıtımı, eczacılık mesleğinin tarihi, iyi eczacılık uygulamaları, iş sağlığı ve güvenliği, sağlık ve hastalık kavramları, eczacılık ile ilgili kurum ve kuruluşlar, hastane, eczane, kamu ve endüstride eczacının görevleri.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : History of pharmacy and the pharmaceutical industry, Partice Boussel, Henri Bonnemain, Frank Bove, Asklepios Press, 1982. Sociology and pharmacy practice, Paul Bissell, Janine Morgall Traulsen, Pharmaceutical Press, 2005. Pharmacy An Illustrated History, David L. Cowen, William H. Helfand, Harry N. Abrams Inc. Publishers, 1990. Türk Eczacılık Tarihi, Turan Baytop, Sanal Matbaacılık, 1985. Eczacılık Tarihi Dersleri, Bedii Şehsuvaroğlu, Hüsnütabiat Matbaası, 1970. Eczacılık Tarihi, Naşit Baylav, Yörük Matbaası, 1968. İlaç ve Eczacılık, Kemalettin Akalın, Pelikan Yayınevi, 2010. Eczacılık İşletmeciliği, Gülbin Özçelikay, Nazlı Şencan, Akademisyen Kitapevi, Ankara, 2015.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, sınıf öğrenimi, okuma/yazma ödevi, tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Nilay Tarhan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Prof. Dr. Kemal BUHARALIOĞLU, Doç. Dr. Nergiz Hacer TURGUT, Doç. Dr. M. Zeki HAZNEDAROĞLU, Doç. Dr. S. Ezgi TURUNÇ ÖZOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi İsmail ÖZTÜRK, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin İSTANBULLU, Dr. Öğr. Üyesi Elif İNCE ERGÜÇ, Dr. Öğr. Üyesi Gülşah EREL AKBABA, Dr. Öğr. Üyesi Fadime AYDIN KÖSE, Doç Dr. Seda RENÇBER, Dr. Öğr. Üyesi Gülşah KARAKAYA
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Eczacılık mesleğinin tanımını, tarihsel gelişimini ve önemini değerlendirir.
  • 2 Üniversitenin ve fakültenin idari ve akademik yapısını tanır.
  • 3 Eczacılık mesleği ve eczacıların çalışma alanlarını tanır.
  • 4 İş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrar.
  • 5 Sağlık ve eczacılık ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşları tanır ve örnek verir.
  • 6 İyi eczacılık uygulamalarının önemini kavrar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Üniversitenin ve Eczacılık Fakültesinin Akademik ve İdari Yapısı
2.Hafta *Eczacılık Fakültesi Bölümlerinin ve Anabilim Dallarının Tanıtımı
3.Hafta *Sağlık ve Hastalık Kavramları, Sağlık Hizmetleri
4.Hafta *Eczacılık Mesleğinin Tanımı ve Tarihi
5.Hafta *Eczacılık Mesleğinin Tanımı ve Tarihi
6.Hafta *Ara sınav
7.Hafta *Girişimcilikte başarı hikayesi
8.Hafta *Olası meslek hastalıkları; temel iş sağlığı ve güvenliği
9.Hafta *İyi Eczacılık Uygulamaları
10.Hafta *Eczacılık ile İlgili Kurum ve Kuruluşlar
11.Hafta *Hastanede Eczacının Görevleri (Hastane Eczacısı Katılımı ile)
12.Hafta *Eczanede Eczacının Görevleri (Eczane Eczacısı Katılımı ile)
13.Hafta *İlaç Endüstrisinde Eczacının Görevleri ERASMUS, FARABİ gibi Değişim Programları
14.Hafta *Kamuda Eczacının Görevleri

  • 1 Final : 70,000
  • 2 Vize : 30,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Final 1 2,00 2,00
Toplam : 62,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00