Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
İHH 122 ROMATOLOJİ HEMŞİRELİĞİ 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı; yüksek lisans öğrencisine romatoloji hastasının izlemi, bakımı ve rehabilitasyonu konusunda bilgi kazandırmak; bakım gerektiren durumlarda problem çözme becerisi kazandırmak; daha önceki derslerde edindiği bilgileri bu dersle entegre edebilmesini sağlamaktır.<br />
Dersin İçeriği : Dersin içeriği; romatolojik sistem hastalıklarının sınıflandırılması, fizyopatolojileri, hastalıklara ilişkin risk faktörleri, korunma, belirti ve bulguları, tanı yöntemleri, tedavi ve hemşirelik bakımları ile ilgili kavramlar, ilkeler, yöntemler ve uygulamalarından oluşur.<br />
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Sharon L. Lewis, Linda Bucher. Medical-Surgical Nursing, 10th Edition. Assessment and Management of Clinical Problems (2016)<br />2. Karadakovan A, Eti Arslan F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. 4. Baskı. Akademisyen Kitabevi (2017)<br />3. Akdemir N. Birol L. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı (2011)<br />4. Kozan Ö. Temel Kardiyoloji. Güneş Tıp Kitabevi (2011)<br />5. Demirtaş M. Güncel Doğrular İle EKG Yorumu. Adana Nobel Kitabevi (2006)<br />6. İKÇÜ Kütüphanesi’nde yer alan süreli ve basılı tüm materyaller<br />7. Cochrane Library, Pub Med, Scopus, Medline, vb veri tabanları<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : sunum
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Elif Ünsal Avdal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Prof. Dr. Yasemin TOKEM
Dersin Verilişi : sunum

  • 1 Romatolojinin temel kavramlarını bilme
  • 2 Romatolojik hastalıkların oluşumu ile ilgili temel bilgileri bilme
  • 3 Romatolojik problemi olan hastaların bakım gereksinimlerini belirleyebilme, gereksinimleri doğrultusunda kaliteli bakım verebilme, verilen bakımın sonuçlarını değerlendirebilme
  • 4 Uygulanacak tanı ve tedavi girişimleriyle ilgili hastaya ve yakınlarına bilgi ve eğitim verebilme
  • 5 Kanıta dayalı uygulama basamaklarına göre hazırlama, sunma ve eleştirebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta * Romatoloji hemşireliğine dersine giriş, Dersin tanıtımı
2.Hafta *Türkiye’de ve Dünyada Romatoloji Hemşireliği
3.Hafta *Hareket sistemi anatomi, fizyolojisi ve tanılaması
4.Hafta *İmmun sisteme genel bakış ve otoimmunite
5.Hafta *Romatizmal hastalıklarda tanı yöntemleri ve tedavi yaklaşımları
6.Hafta *Romatoit artrit ve hemşirelik yönetimi
7.Hafta * Akut Eklem romatizması ve hemşirelik yönetimi
8.Hafta *ARA SINAV
9.Hafta * Sistemik lupus eritematosus ve hemşirelik yönetimi
10.Hafta *Sistemik sikleroz, sjögren sendromu ve hemşirelik yönetimi
11.Hafta *Ankilozan spondilit ve hemşirelik yönetimi
12.Hafta * Behçet hastalığı, fibromiyalji ve hemşirelik yönetimi
13.Hafta * Gut, polimiyozit ve dermatomiyozitler ve hemşirelik yönetimi Osteoartrit ve osteoporosis ve hemşirelik yönetimi Romatolojik Hastalıklarda Kanıta Dayalı Rehberlerin İncelenmesi
14.Hafta * FİNAL

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 10,00 10,00
Final 1 20,00 20,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 1 20,00 20,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 1 30,00 30,00
Ödev 1 10,00 10,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00