Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
İHH 121 NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı; yüksek lisans öğrencisine nefroloji ve diyaliz hastasının izlemi, bakımı ve rehabilitasyonu konusunda bilgi kazandırmak; bakım gerektiren durumlarda problem çözme becerisi kazandırmak; daha önceki derslerde edindiği bilgileri bu dersle entegre edebilmesini sağlamaktır.<br />
Dersin İçeriği : Dersin içeriği; renal sistem hastalıklarının sınıflandırılması, fizyopatolojileri, hastalıklara ilişkin risk faktörleri, korunma, belirti ve bulguları, tanı yöntemleri, tedavi ve hemşirelik bakımları ile ilgili kavramlar, ilkeler, yöntemler ve uygulamalarından oluşur.<br />
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Sharon L. Lewis, Linda Bucher. Medical-Surgical Nursing, 10th Edition. Assessment and Management of Clinical Problems (2016)<br />2. Karadakovan A, Eti Arslan F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. 4. Baskı. Akademisyen Kitabevi (2017)<br />3. Akdemir N. Birol L. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı (2011)<br />4. Kozan Ö. Temel Kardiyoloji. Güneş Tıp Kitabevi (2011)<br />5. Demirtaş M. Güncel Doğrular İle EKG Yorumu. Adana Nobel Kitabevi (2006)<br />6. İKÇÜ Kütüphanesi’nde yer alan süreli ve basılı tüm materyaller<br />7. Cochrane Library, Pub Med, Scopus, Medline, vb veri tabanları<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : sunum
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Elif Ünsal Avdal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç. Dr. Elif ÜNSAL AVDAL
Dersin Verilişi : sunum

  • 1 Nefrolojinin temel kavramlarını bilme<br />
  • 2 Nefrolojik hastalıkların oluşumu ile ilgili temel bilgileri bilme<br />
  • 3 Nefrolojik problemi olan hastaların bakım gereksinimlerini belirleyebilme, gereksinimleri doğrultusunda kaliteli bakım verebilme, verilen bakımın sonuçlarını değerlendirebilme<br />
  • 4 Uygulanacak tanı ve tedavi girişimleriyle ilgili hastaya ve yakınlarına bilgi ve eğitim verebilme<br />
  • 5 Kanıta dayalı uygulama basamaklarına göre hazırlama, sunma ve eleştirebilme<br />

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Nefroloji ve diyaliz hemşireliğine dersine giriş, Dersin tanıtımı
2.Hafta * Türkiye’de ve Dünyada Nefroloji Hemşireliği
3.Hafta *Renal sistem anatomisi, fizyolojisi ve tanılaması
4.Hafta *Böbrek Hastalıklarını Önlemeye Yönelik Evrensel Önlemler
5.Hafta *Böbrek Hastalıkları ve İlişkili Olduğu Diğer Sistem Hastalıkları (Hipertansiyon, Sepsis, DM, Kardiyovasküler)
6.Hafta * Böbreklerin Enfeksiyon Hastalıkları, fizyopatolojileri ve hemşirelik yönetimi
7.Hafta * Akut Böbrek Yetmezliği, fizyopatolojileri ve hemşirelik yönetimi
8.Hafta * ARA SINAV
9.Hafta *Kronik Böbrek Yetmezliği, fizyopatolojileri ve hemşirelik yönetimi
10.Hafta *Böbrek Hastalıklarında Psikososyal Sorunlar ve Yönetimi
11.Hafta *Hemodiyaliz Endikasyonları, Kontrendikasyonları, Uygulama İlkeleri
12.Hafta *Periton ve Evde Diyaliz Endikasyonları, Kontrendikasyonları, Uygulama İlkeleri
13.Hafta *Crush sendromu, Lupus nefriti ve hemşirelik yönetimi Özel Durumlarda Diyaliz Uygulama İlkeleri, Enfeksiyondan Korunma ve Beslenme Böbrek Hastalıklarında Kanıta Dayalı Rehberlerin İncelenmesi
14.Hafta *final

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 10,00 10,00
Final 1 20,00 20,00
Ödev 1 10,00 10,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 1 20,00 20,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 1 30,00 30,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00