Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
İHH 120 GASTROENTEROLOJİ HEMŞİRELİĞİ 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : yüksek lisans öğrencisine gastrointestinal sistem hastalıklarının risk faktörleri, patofizyolojisi, belirti-bulguları, tanılama ve tedavi yöntemleri ve bu hastalıklara ilişkin sistematik ve bütüncül bir yaklaşımla hemşirelik bakımı verebilme bilgi ve becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : gastrointestinal sistem hastalıklarının sınıflandırılması, fizyopatolojileri, hastalıklara ilişkin risk faktörleri, korunma, belirti ve bulguları, tanı yöntemleri, tedavi ve hemşirelik bakımları ile ilgili kavramlar, ilkeler, yöntemler ve uygulamalarından oluşur.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Sharon L. Lewis, Linda Bucher. Medical-Surgical Nursing, 10th Edition. Assessment and Management of Clinical Problems (2016) 2. Karadakovan A, Eti Arslan F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. 4. Baskı. Akademisyen Kitabevi (2017) 3. Akdemir N. Birol L. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı (2011) 4. Kozan Ö. Temel Kardiyoloji. Güneş Tıp Kitabevi (2011) 5. Demirtaş M. Güncel Doğrular İle EKG Yorumu. Adana Nobel Kitabevi (2006) 6. İKÇÜ Kütüphanesi’nde yer alan süreli ve basılı tüm materyaller 7. Cochrane Library, Pub Med, Scopus, Medline, vb veri tabanları
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : sunum
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Elif Ünsal Avdal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Dr. Öğr. Üyesi Berna Nilgün ÖZGÜRSOY URAN
Dersin Verilişi : sunum

  • 1 Gastroenterolojinin temel kavramlarını bilme<br />
  • 2 Gastroenterolojik hastalıkların oluşumu ile ilgili temel bilgileri bilme<br />
  • 3 Gastroenterolojik problemi olan hastaların bakım gereksinimlerini belirleyebilme, gereksinimleri doğrultusunda kaliteli bakım verebilme, verilen bakımın sonuçlarını değerlendirebilme<br />
  • 4 Uygulanacak tanı ve tedavi girişimleriyle ilgili hastaya ve yakınlarına bilgi ve eğitim verebilme<br /><br />
  • 5 Kanıta dayalı uygulama basamaklarına göre hazırlama, sunma ve eleştirebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta * Gastroenteroloji hemşireliğine dersine giriş, Dersin tanıtımı
2.Hafta *Türkiye’de ve Dünyada Gastroenteroloji Hemşireliği
3.Hafta *Gastrointestinal sistem anatomisi, fizyolojisi
4.Hafta *Gastrointestinal sistem tanılaması
5.Hafta * Ağız ve Özofagus Hastalıkları, fizyopatolojileri ve hemşirelik yönetimi
6.Hafta *Mide Hastalıkları, fizyopatolojileri ve hemşirelik yönetimi
7.Hafta *Pankreas Hastalıkları, fizyopatolojileri ve hemşirelik yönetimi
8.Hafta * ARA SINAV
9.Hafta * Karaciğer Hastalıkları, fizyopatolojileri ve hemşirelik yönetimi
10.Hafta *Safra Kesesi Hastalıkları, fizyopatolojileri ve hemşirelik yönetimi
11.Hafta * Barsak Hastalıkları, fizyopatolojileri ve hemşirelik yönetimi
12.Hafta * Barsak Hastalıkları, fizyopatolojileri ve hemşirelik yönetimi
13.Hafta *Gastrointestinal sistem hastalıklarında kullanılan spesifik tedavi yöntemleri ve ilaçlar Gastroenteroloji alanında kullanılan kanıt rehberleri ve uygulamaya aktarılması Gastroenteroloji hemşireliği alanında yapılan araştırmaların incelenmesi
14.Hafta * FİNAL

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 10,00 10,00
Final 1 20,00 20,00
Ödev 1 10,00 10,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 1 20,00 20,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 1 30,00 30,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00