Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
İHH 119 SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : yüksek lisans öğrencisine solunum sistemi hastalığı olan hastanın izlemi, bakımı ve rehabilitasyonu konusunda bilgi kazandırmak; bakım gerektiren durumlarda problem çözme becerisi kazandırmak; daha önceki derslerde edindiği bilgileri bu dersle entegre edebilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği : solunum sistemi hastalıklarının sınıflandırılması, fizyopatolojileri, hastalıklara ilişkin risk faktörleri, korunma, belirti ve bulguları, tanı yöntemleri, tedavi ve hemşirelik bakımları ile ilgili kavramlar, ilkeler, yöntemler ve uygulamalarından oluşur.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Sharon L. Lewis, Linda Bucher. Medical-Surgical Nursing, 10th Edition. Assessment and Management of Clinical Problems (2016) 2. Karadakovan A, Eti Arslan F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. 4. Baskı. Akademisyen Kitabevi (2017) 3. Akdemir N. Birol L. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı (2011) 4. Kozan Ö. Temel Kardiyoloji. Güneş Tıp Kitabevi (2011) 5. Demirtaş M. Güncel Doğrular İle EKG Yorumu. Adana Nobel Kitabevi (2006) 6. İKÇÜ Kütüphanesi’nde yer alan süreli ve basılı tüm materyaller 7. Cochrane Library, Pub Med, Scopus, Medline, vb veri tabanları
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : sunum
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Elif Ünsal Avdal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Prof. Dr. Yasemin TOKEM
Dersin Verilişi : sunum

  • 1 Solunum sisteminin temel kavramlarını bilme
  • 2 Solunum sistemi hastalıklarının oluşumu ile ilgili temel bilgileri bilme
  • 3 Solunum problemi olan hastaların bakım gereksinimlerini belirleyebilme, gereksinimleri doğrultusunda kaliteli bakım verebilme, verilen bakımın sonuçlarını değerlendirebilme
  • 4 Uygulanacak tanı ve tedavi girişimleriyle ilgili hastaya ve yakınlarına bilgi ve eğitim verebilme
  • 5 Kanıta dayalı uygulama basamaklarına göre hazırlama, sunma ve eleştirebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta * Solunum sistemi hastalıkları hemşireliğine dersine giriş, Dersin tanıtımı
2.Hafta * Solunum sistemi anatomisi, fizyolojisi ve değerlendirilmesi
3.Hafta *Mekanik ventilasyon
4.Hafta *Havayolu hastalıkları ve hemşirelik yönetimi
5.Hafta *Havayolu hastalıkları ve hemşirelik yönetimi
6.Hafta *Akciğer enfeksiyon hastalıkları ve hemşirelik yönetimi
7.Hafta *Akciğer enfeksiyon hastalıkları ve hemşirelik yönetimi
8.Hafta * ARA SINAV
9.Hafta *Pulmoner vasküler hastalıklar ve hemşirelik yönetimi
10.Hafta * Solunum yetmezlikleri ve hemşirelik yönetimi
11.Hafta *11.Hafta Akciğer kanserleri
12.Hafta *Çevresel ve mesleki akciğer hastalıkları ve hemşirelik yönetimi
13.Hafta *13.Hafta Plevral hastalıklar, Obstriktif Uyku Apne Sendromu
*Hafta Akciğer hastalıklarında farmakoloji Hafta Solunum sistemi hastalıkları alanında kullanılan kanıt rehberleri ve uygulamaya aktarılması
14.Hafta * FİNAL

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 10,00 10,00
Final 1 20,00 20,00
Ödev 1 10,00 10,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 1 30,00 30,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 1 30,00 30,00
Toplam : 100,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00