Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
İHH 118 NÖROLOJİ HEMŞİRELİĞİ 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : yüksek lisans öğrencisine nörolojik problemi olan hastanın izlemi, bakımı ve rehabilitasyonu konusunda bilgi kazandırmak; bakım gerektiren durumlarda problem çözme becerisi kazandırmak; daha önceki derslerde edindiği bilgileri bu dersle entegre edebilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği : nörolojik sistem hastalıklarının sınıflandırılması, fizyopatolojileri, hastalıklara ilişkin risk faktörleri, korunma, belirti ve bulguları, tanı yöntemleri, tedavi ve hemşirelik bakımları ile ilgili kavramlar, ilkeler, yöntemler ve uygulamalarından oluşur.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Sharon L. Lewis, Linda Bucher. Medical-Surgical Nursing, 10th Edition. Assessment and Management of Clinical Problems (2016) 2. Karadakovan A, Eti Arslan F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. 4. Baskı. Akademisyen Kitabevi (2017) 3. Akdemir N. Birol L. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı (2011) 4. Kozan Ö. Temel Kardiyoloji. Güneş Tıp Kitabevi (2011) 5. Demirtaş M. Güncel Doğrular İle EKG Yorumu. Adana Nobel Kitabevi (2006) 6. İKÇÜ Kütüphanesi’nde yer alan süreli ve basılı tüm materyaller 7. Cochrane Library, Pub Med, Scopus, Medline, vb veri tabanları
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : sunum
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Elif Ünsal Avdal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Dr. Öğr. Üyesi Berna Nilgün ÖZGÜRSOY URAN
Dersin Verilişi : sunum

  • 1 Nörolojik sistemin temel kavramlarını bilme<br />
  • 2 <br /> Nörolojik hastalıkların oluşumu ile ilgili temel bilgileri bilme<br />
  • 3 Nörolojik problemi olan hastaların bakım gereksinimlerini belirleyebilme, gereksinimleri doğrultusunda kaliteli bakım verebilme, verilen bakımın sonuçlarını değerlendirebilme<br /><br />
  • 4 Uygulanacak tanı ve tedavi girişimleriyle ilgili hastaya ve yakınlarına bilgi ve eğitim verebilme<br /><br />
  • 5 Kanıta dayalı uygulama basamaklarına göre hazırlama, sunma ve eleştirebilme<br />

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta * Nöroloji hemşireliğine giriş, Dersin tanıtımı
2.Hafta *Türkiye’de ve Dünyada Nöroloji Hemşireliği
3.Hafta *Nörolojik sistem anatomisi, fizyolojisi ve tanılaması
4.Hafta *Bilinç Bozukluğu Olan Hasta ve Hemşirelik yönetimi
5.Hafta *SVH ve Hemşirelik yönetimi
6.Hafta *Sinir Sisteminin Enfeksiyon Hastalıkları ve Hemşirelik yönetimi (Menenjit, ansefalit, Creutzfeldt-Jakob)
7.Hafta * Epilepsiler ve Hemşirelik yönetimi
8.Hafta * ARA SINAV
9.Hafta * Sinir Sisteminin Otoimmun Hastalıkları ve Hemşirelik yönetimi (Myastenia Gravis, Multipl Skleroz, Guillain Barre)
10.Hafta *Sinir Sisteminin Otoimmun Hastalıkları ve Hemşirelik yönetimi (Myastenia Gravis, Multipl Skleroz, Guillain Barre)
11.Hafta * Sinir Sisteminin Dejeneratif Hastalıkları ve Hemşirelik yönetimi (Parkinson, Alzheimer, ALS)
12.Hafta * Kafa İçi Basınç Artışı Sendromu ve Hemşirelik yönetimi
13.Hafta * Baş Ağrıları ve Hemşirelik yönetimi- Kraniyal Sinir Hastalıkları (Trigeminal nevralji, Yüz felci)- Nöroloji alanında kullanılan kanıt rehberleri ve uygulamaya aktarılması
14.Hafta * FİNAL

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 10,00 10,00
Final 1 20,00 20,00
Ödev 1 20,00 20,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 1 20,00 20,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 1 20,00 20,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00